certain, true, confident, assured, safe, secure

listen to the pronunciation of certain, true, confident, assured, safe, secure
Englisch - Türkisch

Definition von certain, true, confident, assured, safe, secure im Englisch Türkisch wörterbuch

sure
elbette

Buradan çıktığıma elbette memnun olacağım. - I'll sure be glad to get out of here.

Elbette orada olacağım. - I'll be there for sure.

sure
kuşkusuz
sure
bayağı

Tom bugünkü sınavı geçeceğinden bayağı emin. - Tom is pretty sure that he'll pass today's exam.

sure
soruşturmak
sure
mutlak

Saat beşe kadar mutlaka burada olun. - Be sure to come here by five.

Makbuzu mutlaka saklayın. - Make sure you save the receipt.

sure
muhakkak

Muhakkak birine söyledin. - Surely you told somebody.

Sen bunu bana anlatan ilk kişi değilsin, muhakkak son kişide değilsin. - You're not the first person to tell me that, and surely you're not the last.

sure
güvenilir

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

Bu bilginin güvenilir olduğundan emin misin? - Are you sure this information is reliable?

sure
sağlam

Beni kimsenin izlemediğini sağlama bağladım. - I made sure no one was following me.

Senin çocuklarının güvende olmalarını sağlamak için gücüm dahilinde her şeyi yapacağım. - I'll do everything within my power to make sure your children are safe.

sure
kesinlikle

O harika! Kesinlikle güleceksiniz. - It's great! You'll laugh for sure.

Beşimizin arasında, en fazla dil konuşabilen kişi kesinlikle odur. - Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.

sure
şüphesiz

Şüphesiz Tom bunun farkında. - Surely Tom is aware of that.

Şüphesiz onlara yardım etmek istiyoruz. - We'd sure like to help them.

sure
sabit
sure
kati

Keşke bunu kati olarak söyleyebilsem. - I wish I could say for sure.

sure
(İnşaat) emin, kati, keskin
sure
{s} kesin, muhakkak: It's
sure
sıkı bağlayan
sure
be sure dikkat etmek
sure
sahiden
sure
metin
sure
müspet
Englisch - Englisch
{a} sure
certain, true, confident, assured, safe, secure
Favoriten