by chance

listen to the pronunciation of by chance
Englisch - Türkisch
gelişigüzel
tesadüfen

Onunla tesadüfen yolda karşılaştım. - By chance, I met her in the street.

Sorun Tom'un Mary ile karşılaşmayı planladığı mı yoksa tesadüfen karşılaştığı mıdır. - The question is whether Tom was planning to meet Mary or just met her by chance.

şans eseri

Şans eseri kayıp kamerasını buldu. - He found his lost camera by chance.

Şans eseri mağazada Jane ile karşılaştım. - I met Jane in the department store by chance.

rastgele
ezkaza
kazara
rasgele
kazaen
random
rastlantısal

Bu tamamen rastlantısaldı. - It was totally random.

random
gelişigüzel

Hislerim gelişigüzel olabilir, ama düşüncelerim asla! - My feelings may seem random but my thoughts are never!

random
rastgele

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman Tom olarak çağrılıyor? - Why are people always called Tom in random sentences?

Bu Tatoebadan rastgele bir cümledir. - This is a random sentence from Tatoeba.

random
(Biyokimya) düzensiz
random
(İnşaat) rassal
random
rasgele
by accident, randomly
kaza, rastgele tarafından
by the chance
tesadüfen
random
at random rasgele
random
random sample istatistik bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
random
rasgele oluş
random
{s} tesadüfi
random
randomize istatistik rasgele dağıtmak
random
tesadüfen
random
(Askeri) (AT RANDOM) Rastgele
random
random shot rasgele ateş
Englisch - Englisch
accidentally or unexpectedly
habnab
random
chanceably
in an incidental manner; "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models"
without advance planning; "they met accidentally"
without advance planning; "they met accidentally
by accident, randomly
by accident; "betrayed by a word haply overheard"
through chance, "To sleep, perchance to dream "
by chance
Favoriten