by chance

listen to the pronunciation of by chance
İngilizce - Türkçe
gelişigüzel
tesadüfen

Dün bir restoranda onunla tesadüfen tanıştım. - I met her by chance at a restaurant yesterday.

Tesadüfen, caddede senin erkek kardeşine rastladım. - By chance, I met your brother on the street.

şans eseri

Dün onu şans eseri görmedin mi? - Didn't you see her by chance yesterday?

O, tamamen şans eseri Sam ile karşılaştı. - He met Sam purely by chance.

rastgele
ezkaza
kazara
rasgele
kazaen
random
rastlantısal

Bu tamamen rastlantısaldı. - It was totally random.

random
gelişigüzel

Hislerim gelişigüzel olabilir, ama düşüncelerim asla! - My feelings may seem random but my thoughts are never!

random
rastgele

Bu Tatoebadan rastgele bir cümledir. - This is a random sentence from Tatoeba.

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman Tom olarak çağrılıyor? - Why are people always called Tom in random sentences?

random
(Biyokimya) düzensiz
random
(İnşaat) rassal
random
rasgele
by accident, randomly
kaza, rastgele tarafından
by the chance
tesadüfen
random
at random rasgele
random
random sample istatistik bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
random
rasgele oluş
random
{s} tesadüfi
random
randomize istatistik rasgele dağıtmak
random
tesadüfen
random
(Askeri) (AT RANDOM) Rastgele
random
random shot rasgele ateş
İngilizce - İngilizce
accidentally or unexpectedly
habnab
random
chanceably
in an incidental manner; "these magnificent achievements were only incidentally influenced by Oriental models"
without advance planning; "they met accidentally"
without advance planning; "they met accidentally
by accident, randomly
by accident; "betrayed by a word haply overheard"
through chance, "To sleep, perchance to dream "
by chance