başlıklar

listen to the pronunciation of başlıklar
Türkisch - Englisch
titles
tittles
headings
başlık
{i} title

Yes, this title is to be quoted. - Evet, bu başlık alıntı yapılacak.

When I was growing up, fewer than 300,000 girls played high school sports. Today, because of Title IX, more than 3 million girls are on the field. - Ben büyürken, 300.000'den daha az sayıda kız lise sporlarını oynadı. Bugün, Başlık 9'dan dolayı, üç milyon kızdan daha fazlası sahada.

başlık
{i} heading
başlık
cap

I bought a cap for Tom and I'll buy a pair of gloves for Mary. - Tom için bir başlık satın aldım ve Mary için bir çift eldiven satın alacağım.

Fewer graphics and more captions would make the description clearer. - Daha az grafikler ve daha fazla başlık açıklamayı daha net yapabilir.

ana başlıklar
headlines
başlık
headline

Everyone was delighted by this morning's headlines. - Herkes bu sabahki haber başlıklarından memnundu.

Have you seen the headlines? - Haber başlıklarını gördün mü?

başlık
hood

The wolf ate Little Red Riding Hood. The hunter shot the wolf. - Kurt kırmızı başlıklı kızı yedi. Avcı kurtu vurdu.

Everyone in the village called her Little Green Riding Hood. - Köydeki herkes ona Yeşil Başlıklı Kız diyordu.

başlık
helmet
başlık
{i} caption

Fewer graphics and more captions would make the description clearer. - Daha az grafikler ve daha fazla başlık açıklamayı daha net yapabilir.

başlık
bonnet
başlık
bolster
başlık
head

Tom usually only reads the headlines. - Tom genellikle sadece başlıkları okur.

Have you seen the headlines? - Haber başlıklarını gördün mü?

başlık
boss
başlık
nozzle
başlık
topic

And why isn't this an interesting topic? - Ya niye bu enteresan bir başlık değil?

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

başlık
bride's price
başlık
(Askeri) title block
başlık
(Matematik) chord
başlık
top
başlık
(Mimarlık) capital
başlık
(Bilgisayar) courtesy title
başlık
(Bilgisayar) topics

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

başlık
follower
başlık
rail
başlık
nut
başlık
flange
başlık
dower
başlık
mobcap
başlık
headgear
başlık
header
başlık
miner's helmet
başlık
headdress
başlık
casque
başlık
headpiece
başlık
chapiter
ana başlıklar
headline news
başlık
prov. hub (of a wheel)
başlık
caption; lemma; chapiter
başlık
heading, head; letterhead, letter heading; headline; caption; title (of a piece of writing)
başlık
arch. capital (of a column)
başlık
prelims
başlık
headrest
başlık
headpiece; title
başlık
cap nut
başlık
caption , heading , title
başlık
headgear, cap, helmet, bonnet, hood; capital; title, headline, heading, caption; bride's price, money paid by the bridegroom to the bride's family
başlık
headgear, (a) covering for the head; headdress
başlık
(Hukuk) title, heading
başlık
bride-price
başlık
head harness, headgear
başlık
head dress
başlık
coif
başlık
coiffure
başlık
{i} lemma
başlık
balaclava
başlık
mutch
Türkisch - Türkisch

Definition von başlıklar im Türkisch Türkisch wörterbuch

Başlık
dolambaç
Başlık
antet
Başlık
sername
Başlık
kapüşon
Başlık
gugula
Başlık
serlevha
Başlık
kapşon
Başlık
serpuş
başlık
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacıile baş taraflarına takılan parça
başlık
Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü
başlık
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külah, serpuş: "İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı."- N. Cumalı
başlık
Bir sütunun, bir direğin tepeliği: "Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı."- S. Ayverdi
başlık
Hayvanın başına takılan ip
başlık
Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha
başlık
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
başlık
Bir sütunun, bir direğin tepeliği
başlık
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça
başlık
Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top
başlık
Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para
başlık
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet
başlıklar
Favoriten