auto-

listen to the pronunciation of auto-
Englisch - Türkisch
öz
özüne
kendi kendine
kendine
(önek) kendi
öz özüne
otomatik

Google'ın otomatik çevirisini kullanmaktan hoşlanmıyorum ama karşılaştırma için onu kullanıyorum. - I don't like to use Google's auto-translation, but I do use it for comparison.

Otomatik imha sırası kuruldu. - Auto-destruct sequence was set.

kendi
otomobil
araba
<span class="word-self">autospan>
otomobil

Otomobil elektrikle çalışır. - The automobile runs on electricity.

Yolcu vagonlarının yerini otomobiller aldı. - Automobiles replaced carriages.

automatic
otomatik

Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez. - Wisdom does not automatically come with age.

Kapı otomatik olarak açıldı. - The door opened automatically.

<span class="word-self">autospan>-correction
otomatik düzeltme
<span class="word-self">autospan>-generated
içeriği aynı olan herkese otomatik olarak gönderilen metin
<span class="word-self">autospan>-referentiality
(Dilbilim) Öz göndergesellik

Thus, the auto-referential autopoietic process depends on an ongoing process of the distinction between itself and its environment.

<span class="word-self">autospan>
araba

Bir araba kazasında hayatını kaybetti. - She was killed in an automobile accident.

Binlerce Amerikalı araba sahibiydi. - Thousands of Americans owned automobiles.

<span class="word-self">autospan>
Otomatik

Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez. - Wisdom does not automatically come with age.

Bu otomatik bir kapıdır. - This is an automatic door.

<span class="word-self">autospan>
kendi

Tom konserden sonra kendi el yazılarını imzaladı. - After the concert, Tom signed autographs.

Bu kendiliğinden olur. - It happens automatically.

<span class="word-self">autospan> tire
araba lastiği
<span class="word-self">autospan>
oto-
<span class="word-self">autospan>
(Biyokimya) öz

Öz yaşam öyküsünde, defalarca mutsuz okul günlerinden bahsediyor. - In his autobiography, he repeatedly refers to his unhappy school days.

Facebook sayesinde, sinsice izlemek artık birkaç özverili hayranın kalesi değildir ama yoğun ev kadını için bile oldukça uygun bir yüksek otomasyonlu görevdir. - Thanks to Facebook, stalking is no longer the bastion of a few devoted enthusiasts, but a highly automated task convenient enough even for the busy housewife.

<span class="word-self">autospan> adjust
otomatik ayarlı
<span class="word-self">autospan> attach
(Bilgisayar) otomatik iliştir
<span class="word-self">autospan> call
(Bilgisayar) otomatik çağırma
<span class="word-self">autospan> center
(Bilgisayar) otomatik ortala
<span class="word-self">autospan> change
(Bilgisayar) otomatik değiştirme
<span class="word-self">autospan> detect
(Bilgisayar) otomatik algıla
<span class="word-self">autospan> detect
(Bilgisayar) oto algıla
<span class="word-self">autospan> detect
(Bilgisayar) otomatik algılama
<span class="word-self">autospan> dialer
(Bilgisayar) otomatik çevirici
<span class="word-self">autospan> dim
otomatik karartmalı
<span class="word-self">autospan> expand
(Bilgisayar) otomatik genişlet
<span class="word-self">autospan> fill
(Bilgisayar) otomatik doldur
<span class="word-self">autospan> formats
(Bilgisayar) otomatik biçimler
<span class="word-self">autospan> indent
(Bilgisayar) otomatik girinti
<span class="word-self">autospan> indent
(Bilgisayar) otomatik girintile
<span class="word-self">autospan> insert notification
(Bilgisayar) otomatik ekleme uyarısı
<span class="word-self">autospan> label
(Bilgisayar) otomatik etiketle
<span class="word-self">autospan> link
(Bilgisayar) bağlantı
<span class="word-self">autospan> link
(Bilgisayar) otomatik bağlantı
<span class="word-self">autospan> link
özdevimli bağ
<span class="word-self">autospan> loan
(Ticaret) araç kredisi
<span class="word-self">autospan> logon
otomatik oturum açma
<span class="word-self">autospan> logon
(Bilgisayar) otomatik oturuma girme
<span class="word-self">autospan> number
(Bilgisayar) otomatik numaralandır
<span class="word-self">autospan> order
(Bilgisayar) otomatik sırala
<span class="word-self">autospan> pilot
oto pilot
<span class="word-self">autospan> play
(Televizyon) otomatik çalma
<span class="word-self">autospan> refresh
(Bilgisayar) otomatik yenile
<span class="word-self">autospan> repeat
(Bilgisayar) otomatik yineleme
<span class="word-self">autospan> repeat
(Bilgisayar) otomatik yinele
<span class="word-self">autospan> repeat
(Bilgisayar) oto yineleme
<span class="word-self">autospan> resize
(Bilgisayar) otomatik boyutlandır
<span class="word-self">autospan> rewind
(Bilgisayar) otomatik geri sarma
<span class="word-self">autospan> rewind
(Bilgisayar) otomatik geri sar
<span class="word-self">autospan> rewind
(Bilgisayar) oto geri sarma
<span class="word-self">autospan> rotate
(Bilgisayar) otomatik döndür
<span class="word-self">autospan> scale
(Bilgisayar) otomatik ölçeklendir
<span class="word-self">autospan> scroll
(Bilgisayar) otomatik kaydırma
<span class="word-self">autospan> sense
(Bilgisayar) otomatik algıla
<span class="word-self">autospan> space
(Bilgisayar) otomatik boşluk
<span class="word-self">autospan> start
(Bilgisayar) oto başlat
<span class="word-self">autospan> start
(Bilgisayar) otomatik başlat
<span class="word-self">autospan> theft
oto hırsızlığı
<span class="word-self">autospan> update
(Bilgisayar) otomatik güncelleştir
<span class="word-self">autospan> update
(Bilgisayar) otomatik güncelleme
<span class="word-self">autospan> updates
(Bilgisayar) otomatik güncelleştirmeler
fill <span class="word-self">autospan>
(Bilgisayar) otomatik doldur
<span class="word-self">autospan> acquisition
otomatik yakalama
<span class="word-self">autospan> dim
otomatik görüntü karartma
<span class="word-self">autospan> dim interval
karartma için bekleme süresi
<span class="word-self">autospan> feed
otomatik besleme
<span class="word-self">autospan> ignition
kendiliğinden ateşleme
<span class="word-self">autospan> link
özdevimli bağlantı
<span class="word-self">autospan> logon
otomatik bağlantı
<span class="word-self">autospan> maker
araba yapımcısı
<span class="word-self">autospan> manufacturer
araba üreticisi
<span class="word-self">autospan> repeat
otomatik tekrar
<span class="word-self">autospan> select
kendinden seçme
<span class="word-self">autospan> update
kendinden güncelleme
automatic
kendiliğinden

Bu kendiliğinden olur. - It happens automatically.

automatic
özdevinimli
automatic
olması kesin
National Association for Stock Car <span class="word-self">Autospan> Racing
NASCAR (National Association for Stock Car Racing), Dünya’nın en heyecanlı motorsporları dallarından birisidir. Bu dalda 43 pilot oval pistlerde 200-500 turlardan oluşan 36 yarışlık bir sezonda mücadele eder. Diğer motorsporlarının aksine, NASCAR’da geçişler çok fazladır ve bir yarışta birçok kez lider değişir, diğer serilere tercih edilmesinin en büyük sebebi de budur. Amerika Birleşik Devletlerinde Amerikan futbolundan sonra en çok izlenen spordur
<span class="word-self">autospan>
kendinden
<span class="word-self">autospan> accessory
araba aksesuarı
<span class="word-self">autospan> answer
özdevimli yanıt
<span class="word-self">autospan> biography
oto biyografi
<span class="word-self">autospan> call
özdevimli çağırma
<span class="word-self">autospan> encoding
otomatik kodlama
<span class="word-self">autospan> exposure
otomatik pozlama
<span class="word-self">autospan> focus
otomatik odaklama
<span class="word-self">autospan> indexing
otomatik endeksleme
<span class="word-self">autospan> inner tube
otomobil iç lastiği
<span class="word-self">autospan> range
Otomatik menzil
<span class="word-self">autospan> recovery
oto kurtarma
<span class="word-self">autospan> run
auto koşmak
<span class="word-self">autospan> save
otomatik kaydetme
<span class="word-self">autospan> stretch
esnetme
<span class="word-self">autospan> stretch
otomatik yayma

How To Auto Stretch An Iframe?.

<span class="word-self">autospan> teller
otomatik vezne
<span class="word-self">autospan>
otomobille gezmek
<span class="word-self">autospan>
kendiliğinden hareket eden
<span class="word-self">autospan>
pref. kendi kendine
<span class="word-self">autospan>
araba ile gezmek
<span class="word-self">autospan>
i., k.dili. oto, otomobil
<span class="word-self">autospan>
debriyaj
<span class="word-self">autospan>
ABD otomobil
<span class="word-self">autospan>
(Tıp) Kendi kedine, kendiliğinden hareket müstakilen
<span class="word-self">autospan>
(Anatomi) kendi örn: autokton (autochton) : kendi zemininde olan
<span class="word-self">autospan>
oto

Otomobil elektrikle çalışır. - The automobile runs on electricity.

Bilim yaş ile otomatik olarak gelmez. - Wisdom does not automatically come with age.

<span class="word-self">autospan>
önek kendi kendine
<span class="word-self">autospan> arrange
(Bilgisayar) otomatik düzenle
<span class="word-self">autospan> arrange
(Bilgisayar) otomatik olarak düzenle
<span class="word-self">autospan> arrange
(Bilgisayar) otomatik yerleştir
<span class="word-self">autospan> attribute
özdevimli öznitelik
<span class="word-self">autospan> belt
(Bilgisayar) otomatik kayış
<span class="word-self">autospan> clave
(İnşaat) auto clave cihazı
<span class="word-self">autospan> close
(Bilgisayar) kendiliğinden kapat
<span class="word-self">autospan> compact
(Bilgisayar) otomatik sıkıştır
<span class="word-self">autospan> config
(Bilgisayar) otomatik yapılandır
<span class="word-self">autospan> continue
(Bilgisayar) otomatik devam etme
<span class="word-self">autospan> continue
(Bilgisayar) otomatik devam
<span class="word-self">autospan> correct
otomatik düzelt
<span class="word-self">autospan> cycle
(Otomotiv) motorlu bisiklet
<span class="word-self">autospan> da fe
ateşe atma cezası (engizisyon)
<span class="word-self">autospan> da fe
yakma (kitap)
<span class="word-self">autospan> fit
otamatik sığdır
<span class="word-self">autospan> graveyard
araba mezarlığı
<span class="word-self">autospan> increment
özdevimli artır
<span class="word-self">autospan> inherit
(Bilgisayar) otomatik kalıt al
<span class="word-self">autospan> link
Otomatik bağ / bağlantı
<span class="word-self">autospan> loader
(Avcılık) otomatik dolduruş yapan silah
<span class="word-self">autospan> macros
Otomatik Makrolar
<span class="word-self">autospan> manage
(Bilgisayar) otomatik yönet
<span class="word-self">autospan> open
(Bilgisayar) kendiliğinden aç
<span class="word-self">autospan> outline
(Bilgisayar) otomatik seviyelendir
<span class="word-self">autospan> point
(Bilgisayar) otomatik nokta
<span class="word-self">autospan> preset
(Televizyon) otomatik önayar
<span class="word-self">autospan> query
(Bilgisayar) otomatik sorgu
<span class="word-self">autospan> repaginate
otomatik (yeniden) sayfalama
<span class="word-self">autospan> repeat
özdevimli yineleme otomatik
<span class="word-self">autospan> scaling
(Bilgisayar) kendiliğinden ölçekle
<span class="word-self">autospan> scaling
(Bilgisayar) kendiliğinden ölçeklendir
<span class="word-self">autospan> search
(Bilgisayar) oto ara
<span class="word-self">autospan> select
özdevimli seçme
<span class="word-self">autospan> select
Otomatik seçme
<span class="word-self">autospan> single space icon
(Bilgisayar) otomatik aralama simgesi
<span class="word-self">autospan> space icon
(Bilgisayar) otomatik aralama simgesi
<span class="word-self">autospan> space icon
(single) otomatik aralama simgesi
<span class="word-self">autospan> suspend
(Bilgisayar) otomatik bekletme
<span class="word-self">autospan> training
kendi kendini yetiştirme
<span class="word-self">autospan> tray
(Bilgisayar) auto tepsi
<span class="word-self">autospan> update
Otomatik güncelleştirme
<span class="word-self">autospan> update link
Otomatik güncelleştirme bağı
<span class="word-self">autospan> wax
balmumlu cila (kaporta)
<span class="word-self">autospan>, automatic, automatically
özdevimli
automatic
automatically otomatik olarak
automatic
(Tıp) Kendiliğinden, irade kontrolu olmaksızın meydana gelen hareket, eylem
automatic
kendiliğinden hareket eden
automatic
Özdevimli Olarak
automatic
{s} kendi kendine olan
automatic
{s} istemsiz
automatic
özdevimli otomatik
automatic
{i} otomatik makine
automatic
{i} otomatik vitesli araba

Er, ben sadece otomatik vitesli arabaları sürebilirim. - Er, I can only drive cars with an automatic transmission.

automatic
otomatikman

Adımı duyduğumda otomatikman cevap verdim. - I replied automatically when I heard my name.

automatic
automatic pilot uçağı idare eden otomatik tertibat
automatic
{i} otomatik tabanca/tüfek, otomatik
automatic
{i} otomatik tabanca
blower <span class="word-self">autospan> switch
(Otomotiv) fan oto düğmesi
format <span class="word-self">autospan>
(Bilgisayar) biçim otomatik
personal <span class="word-self">autospan>
binek otomobil
personal <span class="word-self">autospan>
binek otomobili
Englisch - Englisch
Regarding oneself

autobiography, autoerotic.

relating to cars or the driving of cars

autocross.

automatic

autofocus.

<span class="word-self">autospan>-da-fe
Alternative form of auto da fe
<span class="word-self">autospan>-de-fe
Alternative form of auto de fe
<span class="word-self">autospan>-ethnocide
The destruction of an ethnic culture by its own members

Unintentionally, The Ugly American, seems to be a premonition of what would happen in Cambodia after 1970, when a neutral country became involved in proxy wars and fell victim to a policy of auto-ethnocide, long after the Americans had left.

<span class="word-self">autospan>-forwarding
The capability of forwarding incoming messages from one user account to another user account or from one domain to another
<span class="word-self">autospan>-immune
Describing a condition where the immune system reacts to the body itself
<span class="word-self">autospan>-insurance
Attributive form of auto insurance

auto-insurance policy.

<span class="word-self">autospan>-intoxication
Alternative spelling of autointoxication
<span class="word-self">autospan>-racing
Attributive form of auto racing

auto-racing participant.

<span class="word-self">autospan>-reply
A feature in e-mail software that sends automatic replies, used for instance when the recipient is on holiday

I'd like to be able to disable auto-reply for certain users.

<span class="word-self">autospan>-suggestion
An instance of suggesting a thought to oneself
<span class="word-self">autospan>-suggestion
The practice of suggesting thoughts to oneself
<span class="word-self">autospan>-free zone
Auto-free zones (also known as car-free zones and pedestrianised zones) are areas of a city or town in which automobile traffic is prohibited. They are instituted by communities who feel that it is desirable to have areas not dominated by the automobile. Converting a street or an area to car-free use is called pedestrianization
<span class="word-self">autospan>-antonym
{i} word having two opposing meanings such as the word "dust" which means " to remove dirt or dust and also means "to sprinkle" or "scatter dust
<span class="word-self">autospan>-create
(Ticaret) Software system functions that automatically generate purchase or production orders based on system suggestions, instead of requiring manual review and creation by a planner or buyer. Many systems contain time fences that only allow auto-creation beyond a specified future date
<span class="word-self">autospan>-da-fe
the burning to death of heretics (as during the Spanish Inquisition)
<span class="word-self">autospan>-emancipation
freeing oneself from bondage or oppression, achieving rights as an equal citizen
<span class="word-self">autospan>-free zone
{i} car-free zone, pedestrianized zone, area in a city or town where vehicles are not allowed to go, plaza where only foot traffic is permitted
<span class="word-self">autospan>-immune
Auto-immune describes medical conditions in which normal cells are attacked by the body's immune system. auto-immune diseases such as rheumatoid arthritis
<span class="word-self">autospan>-immune disease
a condition in which substances that normally prevent illness in the body attack and harm parts of it instead
<span class="word-self">autospan>-intoxication
poisoning by a toxin formed within the body
<span class="word-self">autospan>-reschedule
(Ticaret) Software planning functions that automatically move existing purchase or production orders to new dates based on calculated requirements, without manual intervention. Many systems use time fences to limit the use of auto-rescheduling beyond a defined date in the future to avoid disruption of short-term schedules and commitments
<span class="word-self">autospan>-reverse
feature which automatically plays the second side of the cassette after reaching the end of the first side (on a cassette player)
<span class="word-self">autospan>
An automobile
<span class="word-self">autospan>
A setting for automatic operation
<span class="word-self">autospan> bodies
plural form of auto body
<span class="word-self">autospan> body
The outer shell of a car, as opposed to the chassis
<span class="word-self">autospan> da fe
The public announcement of the sentences imposed by the Inquisition on supposed heretics
<span class="word-self">autospan> da fe
The public execution of those sentences, often by burning at the stake
<span class="word-self">autospan> da fes
plural form of auto da fe
<span class="word-self">autospan> da fé
Alternative spelling of auto da fe
<span class="word-self">autospan> de fe
Alternative form of auto da fe
<span class="word-self">autospan> de fé
Alternative spelling of auto de fe
<span class="word-self">autospan> insurance
Insurance purchased by the owner of a vehicle to cover losses due to traffic accidents or theft
<span class="word-self">autospan> mechanic
A person skilled in repairing and maintaining automobiles and other motor vehicles
<span class="word-self">autospan> mechanics
plural form of auto mechanic
<span class="word-self">autospan> racing
Any of various sports in which automobiles (motor cars) are raced, either around a track, on roads or across country
grand theft <span class="word-self">autospan>
The criminal act of stealing or attempting to steal a motor vehicle
<span class="word-self">autospan>
An auto is a car. the auto industry. autos a car
<span class="word-self">autospan> focus
An electronic and mechanical process that automatically focuses the lens on whatever the camera is pointed at Measured in feet or metres
<span class="word-self">autospan> focus
A feature on a digital camera that selects the main subject in the frame and balances focus to make details of the image crisp by automatically focusing the camera lens
<span class="word-self">autospan> focus
System by which the camera lens automatically focuses the image of a selected part of the picture subject
National Association for Stock Car <span class="word-self">Autospan> Racing
The National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) is the largest sanctioning body of motorsports in the United States. The three largest racing series sanctioned by NASCAR are the NEXTEL Cup, the Busch Series and the Craftsman Truck Series. It also oversees NASCAR Regional Racing, the Whelen Modified Tour, and the Whelen All-American Series. NASCAR sanctions over 1,500 races at over 100 tracks in 39 states, Canada, and Mexico. From 1996 to 1998, NASCAR held exhibition races in Japan, and an exhibition race in Australia in 1988
Wireless <span class="word-self">Autospan> Configuration
(Bilgisayar) Wireless Zero Configuration (WZC), also known as Wireless Auto Configuration, or WLAN AutoConfig is a wireless connection management utility included with Microsoft Windows XP and later operating systems as a service that dynamically selects a wireless network to connect to based on a user's preferences and various default settings
<span class="word-self">Autospan> Dentist
person who repairs dents or damages caused by hail and other kind of minor damages on automobiles; "dentist" (meaning one who repairs dents)
Digital <span class="word-self">Autospan>-stabilization Equipment
{i} DASE, (Airplanes) equipment that automatically stabilizes the aircraft using digital methods
<span class="word-self">autospan>
Segment space in the tablespace is managed using bitmaps
<span class="word-self">autospan>
an automobile car, carriage, truck, etc
<span class="word-self">autospan>
a C++ keyword used to declare a stack-based local variable in a function This is the default and is normally not needed See storage class
<span class="word-self">autospan>
pref. self, self-propelling or self-acting
<span class="word-self">autospan>
- In business insurance, an "auto" may include all vehicles licensed for road use This may include semi-tractors, trucks, pickups, passenger vehicles and trailers Mobile equipment such as a Bob Cat, back hoe or similar item is not an "auto "
<span class="word-self">autospan>
In the Commercial General Liability coverage part, an auto includes motorized vehicles meant to be used on public roads, but not certain specifically defined mobile equipment
<span class="word-self">autospan>
Exposure - A feature that automatically adjusts for varying backgrounds on the original to be copied
<span class="word-self">autospan>
if the terminal continues on the next line when a line is filled No NL character is then needed
<span class="word-self">autospan>
Competitive and comprehensive auto coverage offered by a variety of companies from the best risk to the highest risk (Including SR-22)
<span class="word-self">autospan>
self e g autolysis - self-dissolution; the post-mortem enzymatic degradation of cells ( wav, 28K) ( aiff, 17K)
<span class="word-self">autospan>
An abbrev
<span class="word-self">autospan>
Man
<span class="word-self">autospan>
The amount of debt that you have left to pay off on your car(s) (if applicable)
<span class="word-self">autospan>
Relating to automobiles
<span class="word-self">autospan>
automations
<span class="word-self">autospan>
A land motor vehicle, trailer or semi-trailer designed for travel on public roads, including attached machinery or equipment, but excluding mobile equipment Mobile equipment is land vehicles that are not required to have motor vehicle registration
<span class="word-self">autospan>
prefix relating to self or to same individuals; e g , autograph, transplantation of tissue from one part to another of the same animal
<span class="word-self">autospan>
Standard 1970's soft foam automotive bench seat developed for DOT by Highway Safety Research Institute (HSRI)
<span class="word-self">autospan>
Identity Verification Return to Alpha List
<span class="word-self">autospan>
Self / of self hydro Water
<span class="word-self">autospan>
Automatic
<span class="word-self">autospan>
of automobile, used as a prefix with the meaning of self-moving, self- propelling; as, an autocar, an autocarriage, an autotruck, etc
<span class="word-self">autospan>
Does every one know this? Maybe not all - it stands for Automatic, which refers to the type of gearbox - Automatic instead of manual With an "auto" the gear box changes gear itself, depending upon speed and throttle setting, and you don't have a clutch pedal The waters have been muddied recently with some manuals that have automatic mode as used on some Saabs and Ferraris; and automatics that can pretend to be manual - Tiptronic etc as used on VW-Audis Autos are not to every ones liking, especially if you like driving fast on twisty roads I personally like Autos, and especially the Tiptronic type control, with buttons on the steering wheel PC Growler is a swanky 5-speed auto, but alas no push buttons for gear up/down He does have sport/ Economy/Winter modes - known as switchable-auto Latest autos are 6-speed autos
<span class="word-self">autospan>
truncation of "auto-rickshaw" A three wheeled vehicle, built out of the basic components of a scooter or, less commonly, a motorbike, popular in Asia Usually running as cabs, the driver sits in the front-seat and two or three passengers can sit comfortably in the rear, limits that are frequently stretched Manoueverable and nimble to a dangerous degree, these cause both gridlocks and pollution
<span class="word-self">autospan>
A form of drama in which the main subject is sacred or sacrosanct legend, such as miracle plays, solemn and processional in form but not strictly tragic Name taken from Calderon's Autos sacramentales
<span class="word-self">autospan>
Although auto includes most land motor vehicles, the exact meaning depends on the type of policy For example: personal auto policies cover private passenger autos, vans, and pickups, while business auto policies can cover trucks, tractors, and trailers, as well as vans, pickups, and private passenger autos
<span class="word-self">autospan>
automatic MSD – Movement Support Division
<span class="word-self">autospan>
{i} automobile, car
<span class="word-self">autospan>
Responder The auto responder feature allows you to automatically send a text file reply when you receive an email This is useful if you want to let people know that you are on vacation and will not be able to immediately reply to their email
<span class="word-self">autospan>
A combining form, with the meaning of self, one's self, one's own, itself, its own
<span class="word-self">autospan>
Prefix meaning self
<span class="word-self">autospan>
4-wheeled motor vehicle; usually propelled by an internal combustion engine; "he needs a car to get to work"
<span class="word-self">autospan> ID
(Ticaret) Automatic identification and tracking of material movement and inventory by data collection devices, using bar codes or other methods
<span class="word-self">autospan> accessory
an accessory for an automobile
<span class="word-self">autospan> aiming
automatic aiming
<span class="word-self">autospan> answer
condition in which a modem automatically answers incoming calls
<span class="word-self">autospan> da fe
Latin - literal meaning: "act of faith", formal passing of sentence by the Spanish Inquisition on religious offenses; public burning at stake of heretics sentenced by the Inquisition
<span class="word-self">autospan> dial
automatic dialing (on a telephone line)
<span class="word-self">autospan> limitation
social control achieved as a manifestation of self-will or consent
<span class="word-self">autospan> mechanics
the craft of building and repairing automobiles
<span class="word-self">autospan> part
a component of an automobile; "his business is auto parts"
<span class="word-self">autospan> part
a component of an automobile; "his business is auto parts
<span class="word-self">autospan> pilot
automated control system which watches over an airplane while in flight
<span class="word-self">autospan> racing
the sport of racing automobiles
<span class="word-self">autospan> sacramental
(Spanish; "sacramental act" ) Spanish dramatic genre of short plays on sacred or biblical subjects. Performed outdoors as part of Corpus Christi feast-day celebrations, they were verse allegories dealing with some aspect of the mystery of the Holy Eucharist. The form first appeared in the 16th century and reached its height in plays by Pedro Calderón de la Barca, who covered a wide range of nonsacramental subjects. Their performance was prohibited by royal decree in 1765 on the ground of irreverence
<span class="word-self">autospan> show
{i} motor show, exhibition in which car manufacturers display their current automobile models and concept cars
<span class="word-self">autospan> tire
a tire consisting of a rubber ring around the rim of an automobile wheel
<span class="word-self">autospan> transfer
transfer executed automatically
auto-

  Antonyme

  hetero-

  Aussprache

  Etymologie

  () From Ancient Greek αὐτo- (auto), from αὐτός (“self”).

  Videos

  ... You'll have another one of these auto awesome motions. ...
  ... VIC GUNDOTRA: We're introducing five auto awesome ...

  Wort des Tages

  sesquipedality
Favoriten