as a result

listen to the pronunciation of as a result
İngilizce - Türkçe
Sonuç olarak

Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir. - As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery.

Sürücü trafik kurallarını çiğnedi, sonuç olarak da cezalandırıldı. - The driver violated the traffic rules; as a result, he was fined.

sonucu olarak

Bir trafik kazasının sonucu olarak birçok kişi öldürüldü. - As a result of a traffic accident, several persons were killed.

Kaza sonucu olarak birçok yolcu öldü. - As a result of the accident, several passengers were killed.

sonuç itibariyle
sonuç itibarıyla
thus
bu nedenle

Bu nedenle Okinava insanları savaştı. - Thus fought the Okinawan people.

Birçok kadın yüksek öğretime ve kariyere devam ediyor, bu nedenle evlilik ve doğum gecikiyor. - Many women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.

thus
bunun için
thus
bu şekilde, böyle, böylece; şu şekilde, şöyle, şöylece; o şekilde, öyle, öylece: Things continued thus for ten years. On yıl boyunca
as a result of
neticesinde
as a result of
-in sonucu olarak
thus
bu ölçüde
thus
böylece

Böylece masum olduğuma karar verdiler. - Thus they decided that I was innocent.

Böylece despot hükümdar, krallığı fetihte başarılı oldu. - Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

thus
böyle

Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir. - The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

Böylece masum olduğuma karar verdiler. - Thus they decided that I was innocent.

thus
nitekim

Ve nitekim sınavı kaybetti. - And thus he failed the exam.

as a result of
sonucu olarak

Kaza sonucu olarak birçok yolcu öldü. - As a result of the accident, several passengers were killed.

Birçok kişi depremin sonucu olarak evsiz bırakıldı. - Many people were left homeless as a result of the earthquake.

thus
böylelikle
thus
bu şekilde
thus
eyzan
thus
o şekilde
thus
şöylece
thus
filan şey
thus
o yüzden
thus
öylece
thus
şu şekilde
as a result of
yüzünden
as a result of
nedeniyle
thus
bu sonuçla
as a result of
in sonucu olarak
as a result of
sonucunda

Kaza sonucunda birçok yolcu öldü. - As a result of the accident, several passengers were killed.

Deprem sonucunda birçok kişi evsiz kaldı. - Many people were left homeless as a result of the earthquake.

thus
Bu sebepten
as a result of
velhasıl
İngilizce - İngilizce
Consequently; thus; therefore
thus
due to that, therefore, accordingly
as a result of
due to, because of
as a result of
after
as a result

  Heceleme

  as a re·sult

  Türkçe nasıl söylenir

  äz ı rizʌlt

  Telaffuz

  /ˈaz ə rēˈzəlt/ /ˈæz ə riːˈzʌlt/

  Videolar

  ... result, again, is data like this that they didn't even ...
  ... Lots of people have seen search result pages. ...

  Günün kelimesi

  regale