arzu

listen to the pronunciation of arzu
Türkisch - Englisch
wish

I forced him into complying with my wish. - Benim arzuma boyun eğmesi için onu zorladım.

He wished to marry her. - Onunla evlenmeyi arzu etti.

(isim) Desire

I desire a lot to see you today. - Bugün seni görmeyi çok arzu ediyorum.

I could not subdue the desire to laugh. - Ben gülme arzumu bastıramadım.

rage
intentness
wish, desire, longing, craving, ambition; appetite
want

A man decides he wants to be king; thousands of people die shortly thereafter as a result of this desire. - Bir adam kral olmak istediğine karar verir; çok geçmeden bu arzunun sonucu olarak binlerce insan ölür.

What do you want to drink? - Ne içmeyi arzu edersiniz?

urge

Tom felt an urge to kiss Mary. - Tom Mary'yi öpmek için bir arzu hissetti.

Tom felt the urge to run away. - Tom kaçma arzusu hissetti.

request
affect
itch
bid
crave
mind

There is no fear for one whose mind is not filled with desires. - Zihni arzularla dolu olmayanl biri için korku yoktur.

Don't let desire control your mind! - Arzunun aklını kontrol etmesine izin verme!

self centered
lust

I'm lusting after her. - Onu şehvetle arzuluyorum.

Lust awakens the desire to possess. And that awakens the intent to murder. - Şehvet, sahiplenme arzusunu doğurur. Sahiplenme de öldürme güdüsünü.

prurience
pruriency
appetency; appetite
thirst
longing

She never told anyone about her secret longings. - O asla gizli arzularından kimseye bahsetmedi.

passion
appetence
hankering
yearning
yen
will

There are some things in this world that will never come true, no matter how much you wish for them. - Bu dünyada, ne kadar arzu ederseniz edin asla gerçekleşmeyecek şeyler vardır.

craving
aspiration
conation
maggot
hunger
{i} appetite
vision
fancy
dream
{i} appetency
leaning
hanker
eager
eagerness
avid

Libraries are real treasures for avid readers. - Kütüphaneler arzulu okuyucular için gerçek hazinelerdir.

He's an avid art collector. - O, arzulu bir sanat koleksiyoncusudur.

solicitude
arzu etmek
desire
arzu etmek
hope
arzu edilen
desirable

I realize I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you'll consider going out with me. - Dünyada en çok arzu edilen adam olamayacağımın farkındayım fakat hâlâ benimle çıkmayı düşüneceğinden ümitliyim.

arzu edilirlik
desirability
arzu etmek
to wish (for), want; to long (for), desire
arzu etmek
long
arzu duymak
yearn
arzu ederek
(Politika, Siyaset) anxious to
arzu edilen
desired
arzu etmek
have a yearning to
arzu etmek
have a yearning for
arzu etmek
be desirous of
arzu etmek
long for
arzu etmek
(deyim) have one's eyes on
arzu etmek
aspire to
arzu etmek
aspire
arzu etmek
longing
arzu etmek
fancy
arzu etmek
long (for)
arzu dolu bakmak
ogle
arzu dolu bakış
ogle
arzu eden kişi
desirer
arzu ederek
(Hukuk) anxious to (in resolutions)
arzu ederseniz
if you care to
arzu edildiği gibi
desirably
arzu edildiği zaman
(Tıp) ad libitum
arzu edilen
covetable
arzu edilen değerlendirme
(Askeri) desired appreciation
arzu edilen değerlendirmeler
(Askeri) desired appreciations
arzu edilen etki noktası
(Askeri) desired point of impact
arzu edilen yer sıfır noktası
(Askeri) desired ground zero
arzu edilen şey
desideratum
arzu edilir bir halde
desirably
arzu edilir olma
desirableness
arzu edilir şekilde
desirably
arzu edilmeyen
(Ticaret) unwished for
arzu edilmeyen
undesired
arzu etmek
to wish, to desire, to fancy
arzu etmek
wish for
arzu etmek
want
arzu etmemek
not to wish
arzu etmemek
not to will
arzu olunduğu gibi
as convenient
arzu verici
aphrodisiac
arzu üzerine
on request
geçici arzu
fancy
arzu etmek
aim at
arzu etmek
desire to
israrla istemek, büyük arzu göstermek
israrla want, to show great desire
Avrupa Müttefik Komutanlığı arzu edilen yer sıfır noktası sayısı
(Askeri) Allied Command Europe desired ground zero number
cinsel arzu
concupiscence
etkinin tasarlanmış orta noktası; etkinin arzu edilen orta noktası
(Askeri) designated mean point of impact; desired mean point of impact
kuvvetli arzu
earnest desire
milli arzu edilen yer sıfır noktası listesi
(Askeri) national desired ground zero list
son arzu
dying wish
son arzu
closing speech
son arzu
last will
son arzu
last wish
şiddetli arzu
consuming desire
arzu
Favoriten