aim at

listen to the pronunciation of aim at
Englisch - Türkisch
hedeflemek

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

kastetmek
niyet etmek
hedef almak
arzu etmek
niyet et
muradetmek
(bir şeyi) (bir yere) fırlatmak
(Fiili Deyim ) 1- -e çalışmak , gayret etmek 2- -meyi çok arzu etmek , niyetinde olmak
niyetlenmek
amaçlamak
çalışmak
çalışmak ( e)
(silahı) (birine/bir yere) doğrultmak
direct
yöneltmek
direct
{f} yönlendirmek

Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır. - Traffic lights are used to direct traffic.

direct
yönetmek

Sami bir film yönetmek istiyordu. - Sami wanted to direct a film.

direct
direkt

Tom Boston'a direkt uçuş aldı. - Tom took a direct flight to Boston.

Tom'a direkt bir emir verdim ama umursamadı. - I gave Tom a direct order, but he ignored it.

direct
{f} idare etmek
direct
{s} kestirme

Tom'un kötü bir yön kestirme yeteneği var. - Tom has a poor sense of direction.

direct
adres yazmak gönderiye
direct
tereddütsüz
direct
emretmek
direct
yolu tarif etmek
direct
duraklamadan
direct
{s} direkt, doğrudan, dolaysız
direct
(sıfat) direkt, doğru, doğrudan doğruya; dolaysız; kestirme; açık; anlaşılır; dürüst; güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct
{s} açık

Anlamıyorum; daha açık olmak zorundasın. - I don't understand; you have to be more direct.

Umarım yol tariflerim açıktı. - I hope my directions were clear.

direct
{s} doğrudan doğruya

Çıplak gözle ya da dürbün ya da teleskop gibi herhangi bir aletle doğrudan doğruya güneşe bakmamalısın. - You should never look directly at the Sun with the naked eye or through any instrument such as binoculars or a telescope.

Bu cümleler doğrudan doğruya bağlantılı değildir. - These sentences are not directly linked.

direct
doğrultmak
direct
{f} direktif vermek
direct
{f} komuta etmek
Englisch - Englisch
To design for a particular audience

This program is aimed at the educated over 40's.

direct towards; mean by, intend by
peg at
direct
aim at

  Türkische aussprache

  eym ät

  Aussprache

  /ˈām ˈat/ /ˈeɪm ˈæt/

  Etymologie

  [ 'Am ] (verb.) 14th century. Middle English, from Middle French aesmer and esmer; Middle French aesmer, from Old French, from a- + esmer to estimate, from Latin aestimare.

  Wort des Tages

  hors de combat
Favoriten