arms

listen to the pronunciation of arms
Englisch - Türkisch
{i} kucak
(Askeri) SİLAHLAR: Harpte kullanılmak üzere yapılmış silahlar. Ayrıca bakınız: "arm"
teslim olmak
savaş silahları
{i} arma
silah/kol
{i} cephane
of kelenmiş
Iay down arms sulh yapmak
{i} koyun
under arms silâhlanmış
up in arms ateş püskürmeye hazır ayaklanmış
To arms Silâh başına bear arms silahlı olmak
{i} silâh

Silah ihracatı yasaklandı. - Arms export was prohibited.

Silah ihracatı yasaklandı. - The export of arms was prohibited.

harbe hazır
{i} silahlar

Uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için silahlara başvurmamalıyız. - We should not resort to arms to settle international disputes.

Bazı insanlar nükleer silahlara karşı gösteri yapıyorlar. - Some people are demonstrating against nuclear arms.

kollarım
arm
kol

Kollarımın altında terledim. - I perspired under the arms.

Eğer onu kolundan yakalamasaydı, göletin içine düşmüş olacaktı. - She would have fallen into the pond if he had not caught her by the arm.

arms control
(Askeri) silahların kontrolü
arms export control act
(Askeri) silah ihracat kontrol yasası
arms rack
(Askeri) silahlık
arms smuggling
silah kaçakçılığı
arms trafficking
(Politika, Siyaset) silah kaçakçılığı
arms embargo
silah ambargosu
arms industry
cephane sanayi
arms length
kol boyu
arms race
silahlanma yarışı
arms cache
Silah deposu
arms deal
silah anlaşması
arms factories
silah fabrikaları
arms industry
cephane sanayii
arms reach
elin yetişeceği mesafe
arms trade
Silah ticareti
Arms Export Control Act
(Askeri) Silah İhracatı Kontrol Yasası
arms at the order
hazırol durumu (silahlı)
arms chest
(Askeri) TÜFEK SANDIĞI: Hafif piyade silahlarını nakil ve muhafaza etmeye yarayan portatif kutu veya sandık. Buna "arm chest" de denir
arms control
(Askeri) SİLAHLARIN KONTROLÜ: Aşağıdaki hususları ifade eden bir kavram: a. Silah sistemlerinin miktarı, cinsi, performans özellikleri (komuta ve kontrolları ile lojistik destek düzenleri ve bunlara ait her türlü istihbarat toplama mekanizmaları dahil) ve taraflarca silah altında tutulan silahlı kuvvetlerin mevcudu, kuruluşu, malzemesi, konusu ve kullanılmalarıyla ilgili hususlardan herhangi biri üzerinde, açık veya kapalı, milletlerarası anlaşmaya dayanan bir plan, düzen veya işlem (Böyle bir kontrol "silahsızlanmayı" içine alır). b. Bazı hallerde, askeri ortamda mevcut bulunan istikrarsızlığı azaltmak amacıyla alınan tedbirlerdir
arms control agreement
(Askeri) SİLAHLARIN KONTROLÜ ANLAŞMASI: Silahların kontrolü tedbirlerinden bir veya daha çoğunun iki veya daha çok millet tarafından kabulünü ifade eden yazılı veya sözlü anlaşma
arms control agreement verification
(Askeri) SİLAHLARI KONTROL ANLAŞMASININ DOĞRULANMASI: Menşe ve yerleşke durumunda olan ülkenin silah ve füze yükünün kimliğini ve olay tipini içeren yasaklanan silah sistemlerinin sınanması veya kullanılması hususundaki bilgilerin toplanmasını, işleme tabi tutulmasını ve rapor edilmesini icap ettiren bir kavram
arms control and disarmament
(Askeri) Silahların kontrolü ve silahsızlanma
arms control measure
(Askeri) silahların kontrolü tedbiri
arms control measure
(Askeri) SİLAHLARIN KONTROLU TEDBİRİ: Silahların kontrolu yolunda belirli bir hareket tarzı
arms dealer
silâh tüccarı
arms drill
silâh talimi
arms length relationship
(Askeri) mesafeli ilişki
arms locker
(Askeri) Silah dolabı
arms locket
(Askeri) TÜFEK DOLABI: Hafif ateşli silahların korunmasını temin maksadıyla kullanılan sandık, dolap ve benzerleri. Buna "arm locker" da denir
arms material position
(Askeri) MUHARİP SINIF GÖREV YERİ: Belirli bir sınıf ile adlandırılmamış veya sınırlandırılmamış muharip sınıf görev yeri. Ayrıca bakınız: "branch immaterial position", "branch material position" ve "branch qualified officer"
arms material position
(Askeri) muharip sınıf görev yeri
arms policy
(Politika, Siyaset) silah politikası
arms race
silâhlanma yarışı
arms rack
(Askeri) SİLAHLIK: Raf, hücre, çengel veya benzeri tertibatla teçhiz edilmiş, hafif ateşli silahların korunması için faydalanılan yer. Buna "arm rack" da denir
arms racks
(Askeri) Silahlık (raf)
arms sale
(Politika, Siyaset) silah satışı
arms sales
silah satışları
arms sector
silah sektörü
arms supply
(Politika, Siyaset) silah tedariki
arms transfer
silah transferi
arms transfers
silah transferi
arms, to
(Askeri) SİLAH BAŞINA !: Bütün erleri silahlı olarak ve gecikmeden, önceden bildirilmiş bir yerde toplanmaya davet eden komut veya işaret
arm
silâh

Böylesine büyük bir silahlanma için paramızın olup olmadığı sorusunu göz önüne almalıyız. - We must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.

Silah ihracatı yasaklandı. - The export of arms was prohibited.

bear arms
asker olmak
lay down arms
teslim olmak
lay down one's arms
teslim olmak
man at arms
asker
arm
kısım
arm
{i} otorite
arm
bölüm

Galaksinin Yay ve Perse takım yıldızı bölümleri binlerce yıl keşfedilmemiş olarak kaldı. - The Sagittarius and Perseus Arms of the galaxy remained unexplored for thousands of years.

arm
kuvvet

Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı. - The armed forces succeeded in occupying the entire territory.

Tom silahlı kuvvetlere katıldı. - Tom has joined the army.

arm
fakir
be up in arms
(deyim) ayaklanmış olmak
be up in arms
öfkelenmek
be up in arms
(deyim) ayaklanmış
be up in arms
ateş püskürmek
be up in arms
ayaklanmak
be up in arms
(deyim) kızmak
bear arms
silâh taşımak
link arms
kol kola girmek
present arms!
(Askeri) selam dur!
receive with open arms
kucak açmak
stack arms
tüfek çatmak
supporting arms
(Askeri) destek silahları
welcome with open arms
bağrına basmak
arm
{i} koy

O, kolunu onun beline koydu. - He put his arm around her waist.

O, bu günlerde onunla arasına mesafe koyuyor. - She keeps him at arm's length these days.

arm
askerlik
arm
koltuk kolu
arm
askerlik hizmeti
arm
şube kol
arm
giysi kolu
arm
{f} silahlandır

Modern savaş sanatı dövüşçüler gibi etkili olmak için tepeden tırnağa silahlandırılacak askerleri muhakkak gerektirmez. - The art of modern warfare does not necessarily require soldiers to be armed to the teeth to be effective as combatants.

Onlar kendilerini silahlarla silahlandırdılar. - They armed themselves with rifles.

arm
güç

Onun çok güçlü kolları var. - He has very strong arms.

Japonya'nın ordusu çok güçlüydü. - Japan's army was very powerful.

arm
erk

Erkek kardeşim bir ağaçtan düştü ve kolunu kırdı. - My brother fell out of a tree and broke his arm.

O erkeğin kolu benimkine hafifçe çarptı. - His arm brushed against mine.

arm
silah

Silah ihracatı yasaklandı. - The export of arms was prohibited.

Silah ihracatı yasaklandı. - Arms export was prohibited.

arm
yetke
arm
silahlandırmak

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

be within arms reach
yakın olmak
be within arms reach
elinin altında olmak
brothers in arms
silah arkadaşları
carry arms
silah taşımak
coat of arms
hanedan arması
coat of arms
arma
feat of arms
kahramanca iş
fold the arms
kolları kavuşturmak
have short arms and deep pockets
günahını koklatmamak
keep at arms length
yüz vermemek
keep at arms length
uzak tutmak
keep one at arms length
bir kimseyi uzak tutmak
keep one at arms length
yüz vermemek
present arms
selam durmak
sergeant at arms
komiser
shoulder arms!
silah omuza!
side arms
hafif silahlar
small arms
hafif silahlar
stand by with folded arms
eli kolu bağlı kalmak
take up arms
silaha sarılmak
under arms
silah altında
under arms
silahlanmış
a farewell to arms
silah bir veda
arm
kolu
be up in arms
(deyim) öfkelenmiş olmak
be up in arms
(deyim) ateş püskürmeye hazır olmak
be up in arms
1. ayaklanmak. 2. öfkelenmek, ateş püskürmek
brothers in arms
silah kardeşler
coat-of-arms
ceket-of-silah
gentleman at arms
kral muhafızı
heavy arms
ağır silahlar
hold s.o. in one´s arms
birini kucağında tutmak
lift the arms forward
kollarını ileri asansör
paralysis of both arms and legs
Her iki kol ve bacak felci
port arms!
tüfek omuza!
push arms
itme kolları
rise in arms
kollarında artış
stretch out one's arms to
streç kollarını dışarı
the arms trade
silah ticareti
to be up in arms
(deyim) muhalefet etmek, muhalefet olmak, çok karışmak
tone arms
sesi silah
welcome s.o. with open arms
birini çok sıcak bir şekilde karşılamak
ARM
(Askeri) antiradyasyon füzesi (antiradiation missiles)
arm
silahlandırma

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

arm
savaşa hazırlamak
arm
pazı
arm
silâhlanmak
arm
sarılmak

Tom bana sarılmak için kollarını açtı. - Tom opened his arms to hug me.

Mary bana sarılmak için kollarını açtı. - Mary opened her arms to hug me.

arm
arm
arm
şube
arm
cephane

Ordu cephaneliğini düşmana bıraktı. - The army surrendered its arsenal to the enemy.

arm
elini uzatmak
arm
körfez
arm
sağlamak

Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar. - They were accused of supplying arms to terrorists.

arm
silâhlandırmak

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

arm
zırh giydirmek
arm
destek olmak
arm
dal

Bebek annesinin kucağında uykuya dalmıştı. - The baby was sound asleep in her mother's arms.

arm
donatmak
arm
teçhiz
arm
(Askeri) MUHARİP SINIF: Kara Ordusu'nda; piyade, topçu, zırhlı birlik gibi, başlıca görevi muharebe olan sınıflar
arm
donatım teçhizat
arm
{f} silahlandırmak; silahlanmak
arm
teçhiz etmek
arm
asker

Askerlerin bol miktarda silahları vardı. - The troops had plenty of arms.

Ordu, madencileri uzaklaştırmak için asker gönderdi. - The army sent soldiers to remove the miners.

arm
askeri kuvvetlerin bir kolu
arm
silaha sarılmak
Türkisch - Türkisch

Definition von arms im Türkisch Türkisch wörterbuch

ARM
(Osmanlı Dönemi) Kafa tutma
ARM
(Osmanlı Dönemi) (Arem) İnatçılık, muannitlik
Englisch - Englisch
Synonym for coat of arms

The Duke's arms were a sable gryphon rampant on an argent field.

plural form of arm

We laid down on the snowbank and moved our arms up and down to make snow angels.

Weapons

The next thing I laid hold of was a brace of pistols, and as I already had a powder horn and bullets, I felt myself well supplied with arms.

Third-person singular simple present indicative form of arm

If the Duke arms himself for war, the king will not sit by idly!.

{n} the ensigns of a family, weapons, war
Used as part of the name of a public house or hotel
n military equipment; weapons
Noun A heraldic design
{i} weapons, firearms
plural of arm
third-person singular of arm
the symbols and designs used in heraldry, and based upon the armour of the medieval knight In strict terms, arms refers only to the designs, or charges, placed upon the shield
The heraldic emblem that identifies a person or entity -- the right to that emblem being the gift of Royalty, and the specific content being subject to approval by the Kingdom College of Heralds and the SCA College of Arms No one but the registered owner should display Arms In the case of group Arms, the owner is the current ceremonial head of the group, and the Arms should technically be displayed only when the ceremonial head is actually present at an event In practice, however, authority to display a group's Arms is often delegated NOTE: A design may be registered and displayed before the actual award has been made; in which case, it is referred to as a Device This makes the distinction between Arms and Devices a purely technical one (See Award of Arms, Device, Badge )
ARMs are mortgages that require the real estate buyer to pay an interest rate that is periodically adjusted The amount of the rate is tied to some index outside the control of the lender, such as the interest rate on U S Treasury bills Like fixed-rate mortgages, ARMs are often grouped by a government agency and sold as a single security, with investors receiving payments out of the interest and principal on the underlying mortgages Funds that invest primarily in these ARM-backed securities are called Adjustable Rate Mortgage Funds
the official symbols of a family, state, etc
The deeds or exploits of war; military service or science
Those elements of letters that branch out from the stem of a letter, such as: "K" and "Y"
as marks of dignity and distinction, and descending from father to son
Adjustable rate mortgages
Account Receivables Management Info System
The ensigns armorial of a family, consisting of figures and colors borne in shields, banners, etc
Adjustable Rate Mortgage Securities Security whose interest rate is periodically reset relative to a base index
weapons considered collectively
They create a frame that draws the eye to the isolated movements of the hips They also move in sinuous, snake-like fashion, or in graceful curves around the body
The legs of a hawk from the thigh to the foot
Instruments or weapons of offense or defense
The heraldic insignia of a person who has received an Award of Arms or higher level armigerous award, or the heraldic insignia of a branch See also Badge and Device
Australian Relief and Mercy Services
Adjustable rate mortgage A mortgage that features predetermined adjustments of the loan interest rate at regular intervals based on an established index The interest rate is adjusted at each interval to a rate equivalent to the index value plus a predetermined spread, or margin, over the index, usually subject to per-interval and to life-of-loan interest rate and/or payment rate caps
Anything which a man takes in his hand in anger, to strike or assault another with; an aggressive weapon
Coat of arms, a pricelist shorthand
1 An emblem made of recognizable symbols that denote a country, state, political subdivision, or some other organized body As an example, the Arms of the United States consists of an eagle clutching an olive branch in its right claw and arrows in its left claw The motto "E Pluribus Unum" (out of many, one) is inscribed on a ribbon held in the eagle's beak 2 In heraldry, armorial bearings of a family, consisting of figures and colors borne in shields, banners, etc , as marks of dignity, and descending from father to son See "coat of arms "
In the Bayeux tapestry, the Saxons fight on foot with javelin and battle-axe, and bear shields with the British characteristic of a boss in the centre The men were moustached
arms factory
a factory where weapons are produced
arms race
A competition for military supremacy between two powers, especially for the most weapons and the best military technology
arms races
plural form of arms race
arms-end
{a} at a due distance, far off
arms arsenal
stock of weapons, store of ammunition
arms control
the attempts by powerful countries to limit the number and types of war weapons that exist. Limitation of the development, testing, production, deployment, proliferation, or use of weapons through international agreements. Arms control did not arise in international diplomacy until the first Hague Convention (1899). The Washington Conference (1921-22) and the Kellogg-Briand Pact (1928) were broken without much fear of sanction. U.S.-Soviet treaties to control nuclear weapons during the Cold War were taken more seriously. In 1968 the two superpowers and Britain sponsored the Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons (signed also by 59 other countries), which committed signatory countries not to promote the spread, or proliferation, of nuclear weapons to countries that did not already possess them. See also Nuclear Test-Ban Treaty; Strategic Arms Limitation Talks; Strategic Arms Reduction Talks
arms control
a limitation on the size and armament of the armed forces of a country
arms control
effort to limit the number of weapons and/or military forces maintained by one or more countries (often through an international pact or treaty)
arms deal
a deal to provide military arms
arms dealer
one who sells weapons, weapons dealer
arms drill
training of soldiers in marching and the handling of weapons
arms manufacturer
someone who manufactures arms and munitions
arms race
competition between different nations to acquire the most advanced weapons in order to have strategic superiority
arms race
a competition between nations to have the most powerful armaments
arms race
An arms race is a situation in which two countries or groups of countries are continually trying to get more and better weapons than each other. the competition between different countries to have a larger number of powerful weapons
ARM
accelerated reply mail: a service of the United States Postal Service
ARM
adjustable rate mortgage
arm
The portion of the upper human appendage, from the shoulder to the wrist and sometimes including the hand

She stood with her right arm extended and her palm forward to indicate “Stop!”.

arm
A long, narrow, more or less rigid part of an object extending from the main part or centre of the object, such as the arm of an armchair, a crane, a pair of spectacles or a pair of compasses

The robot arm reached out and placed the part on the assembly line.

arm
The extended portion of the upper limb, from the shoulder to the elbow

The arm and forearm are parts of the upper limb in the human body.

arm
Pitiful; wretched
arm
Poor
arm
A bay or inlet off a main body of water

Shelburne Bay is an arm of Lake Champlain.

babe in arms
A likeness to an infant being cradled in the arms of a parent or caretaker
babe in arms
An infant

He was still a babe in arms, when his father died overseas.

babes in arms
plural form of babe in arms
coat of arms
hereditary designs and symbols depicted on an escutcheon, sometimes accompanied by other elements of a heraldic achievement, such as a helm, crest, crest coronet, torse, mantling and supporters; described by a blazon
coats of arms
plural form of coat of arms
comrade in arms
A fellow combatant or soldier
cross one's arms
To link one's arms together across one's chest
long arms
An individual who intends to steal or borrow things without asking
long arms
plural form of long arm
man-at-arms
A medieval heavily armed mounted member of the cavalry
master-at-arms
A petty officer responsible for law enforcement, antiterrorism, force protection, and expeditionary warfare
master-at-arms
A warrant officer or chief petty officer responsible for discipline aboard a naval ship

Then he was telling us the master at arms comes along with a long cane and he draws out and he flogs the bloody backside off of the poor lad till he yells meila murder.

master-at-arms
A commissioned officer responsible for overseeing all fitness training in subordinate units
port arms
To carry one's personal firearm diagonally in front of the body
sergeant-at-arms
A person charged with keeping order at a meeting
shoulder arms
Of a soldier at drill, to place a rifle on the right shoulder, with the forearm parallel to the ground and the hand holding the butt
shoulder arms
To deliberately lift the bat out of the path of the ball when it is judged to be missing the wicket
small arms
firearms designed to be carried and fired by a single person; often held in the hand

Example: The helicopter was attacked by small arms fire.

spiral arms
plural form of spiral arm
steering arms
plural form of steering arm
straight arms
Third-person singular simple present indicative form of straight arm
up in arms
Angry; preparing for a fight

The union members are up in arms over threats of pay cuts.

upper arms
plural form of upper arm
with open arms
With enthusiasm, as if embracing
sergeant-at-arms
an executive officer in legislative bodies who enforces the orders of the presiding officer
arm
{n} a limb of the body, branch, inlet, strength
arm
{v} to furnish with or take up arms, to aid
call to arms
a summons, invitation, or appeal to undertake a particular course of action; "a political call to arms"
ARM
adjustable-rate mortgage. Upper limb of a biped, particularly a primate. Primate arms have one long bone, the humerus, in the upper arm above the elbow, and two thinner bones, the radius and ulna, in the forearm. The triceps muscle straightens the forearm at the elbow joint; the brachialis and biceps muscles bend it. Forearm and small muscles in the hand move the hand and fingers. The term may also denote the limb or the locomotive or prehensile organ of an invertebrate (e.g., the ray of a starfish or the tentacle of an octopus). arms control coat of arms shield of arms Strategic Arms Limitation Talks Strategic Arms Reduction Talks Armed Islamic Group
arm
an administrative division of some larger or more complex organization; "a branch of Congress"
arm
a group of participants in a clinical trial who all receive the same treatment (treatment arm) or placebo (control arm)
arm
supply with arms; "The U
arm
armed the freedom fighters in Afghanistan
arm
A limb, or locomotive or prehensile organ, of an invertebrate animal
arm
A mortgage which allows the lender to adjust the interest rate in accordance with a specified index and margin periodically, as agreed to at the inception of the loan
arm
is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border" supply with arms; "The U
arm
any projection that is thought to resemble an arm; "the arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of the sewer"
arm
Is a mortgage in which the interest rate is adjusted periodically based on a preselected index Also known as an Adjustable Rate Mortgage or the Variable Rate Mortgage
arm
supply with arms; "The U S armed the freedom fighters in Afghanistan"
arm
A weapon
arm
An ARM is a RISC processor invented by Advanced RISC Machines, currently owned by Intel, and currently produced by both the above and Digital/Compaq ARMs are different from most other processors in that they were not designed to maximize speed but rather to maximize speed per power consumed Thus ARMs find most of their use on hand-held machines and PDAs A few different OSes run on ARM based machines including Newton OS, JavaOS, and (soon) Windows CE and Linux The StrongARM is a more recent design of the original ARM, and it is both faster and more power efficient than the original
arm
A mortgage which permits the lender to adjust the interest rate upwards or downwards in accordance with a specified index
arm
To supply with a weapon or weapons
arm
the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person
arm
To cover or furnish with a plate, or with whatever will add strength, force, security, or efficiency; as, to arm the hit of a sword; to arm a hook in angling
arm
A support for the elbow, at the side of a chair, the end of a sofa, etc
arm
A branch of the military service; as, the cavalry arm was made efficient
arm
Adjustable Rate Mortgage is a mortgage that changes interest rate periodically based upon the changes in a specified index
arm
To prepare a tool or a weapon for action, to activate
arm
The extended portion of the upper limb, from the shoulder to the wrist and sometimes including the hand
arm
a group of participants in a clinical trial, all of whom receive the same treatment, intervention or placebo The other arm(s) receive(s) a different treatment
arm
(Adjustable Rate Mortgage) - A mortgage loan which allows the lender to adjust the interest rate periodically according to a specified index agreed upon at the inception of the loan Also called a Variable Rate Mortgage
arm
Fig
arm
Adjustable-rate mortgage loan features an interest rate that moves up and down as market conditions change ARMs usually offer a lower initial interest rate, but your mortgage payments may change periodically (usually semiannually or annually) Rate changes are based on an index such as the one-year Treasury Index or the cost-of-funds index (COFI) Some ARM can be convertible
arm
Power; might; strength; support; as, the secular arm; the arm of the law
arm
To furnish with means of defense; to prepare for resistance; to fortify, in a moral sense
arm
heraldic bearings or insignia
arm
Adjustable rate mortgage, where the lender can lower or raise the interest rate of a loan based on a predetermined index
arm
To provide one's self with arms, weapons, or means of attack or resistance; to take arms
arm
a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb prepare oneself for a military confrontation; "The U
arm
A branch of a tree
arm
Any of the treatment groups in a randomized trial Most randomized trials have two arms, but some have three arms or even more
arm
To furnish with arms or limbs
arm
A financing technique in which the lender can raise or lower the mortgage interest rate according to a set index, such as six-month Treasury bills
arm
A weapon of offense or defense; an instrument of warfare; commonly in the pl
arm
See: Adjustable-rate mortgage
arm
An inlet of water from the sea
arm
To take by the arm; to take up in one's arms
arm
Stands for Adjustable Rate Mortgage A mortgage with an interest rate that changes periodically, up or down, based on an interest rate index
arm
{f} equip with weapons; be equipped with weapons
arm
Adjustable Rate Mortgage – The interested rate is not fixed for the term of the mortgage This is a mortgage in which the interest rate is adjusted periodically based on a pre-selected index
arm
The end of a yard; also, the part of an anchor which ends in the fluke
arm
(Adjustable Rate Mortgage) Variable rate mortgage The interest rate is not fixed Rate changes periodically depending on mortgage (every year, every five years etc )
arm
Anything resembling an arm The fore limb of an animal, as of a bear
arm
The limb of the human body which extends from the shoulder to the hand; also, the corresponding limb of a monkey
arm
A slender part of an instrument or machine, projecting from a trunk, axis, or fulcrum; as, the arm of a steelyard
arm
is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border"
arm
Adjustable Rate Mortgage-See Variable Rate Mortgage
arm
the part of an armchair or sofa that supports the elbow and forearm of a seated person any projection that is thought to resemble an arm; "the arm of the record player"; "an arm of the sea"; "a branch of the sewer"
arm
the part of a garment that is attached at armhole and provides a cloth covering for the arm
arm
Adjustable Rate Mortgage; a mortgage loan subject to changes in interest rates; when rates change, ARM monthly payments increase or decrease at intervals determined by the lender; the Change in monthly -payment amount, however, is usually subject to a Cap
arm
a human limb; technically the part of the superior limb between the shoulder and the elbow but commonly used to refer to the whole superior limb
arm
A mortgage for which the interest rate is adjusted periodically according to movements in a pre-selected index
arm
{i} part of the body between the shoulder and the hand
arm
Advanced RISC Machines, the company that produced the processors used in Newton OS devices See also StrongARM
arm
(adjustable rate mortgage) - Loans whose interest rates change periodically according to a specified financial index Deed This is the written transfer of property ownership as well as proof of ownership Index Guide for rate changes that lenders use to decide how much the annual percentage rate will change over time Promissory Note A document between the lender and the borrower explaining what is owed and how it is to be repaid
arm
brachium
arm
any instrument or instrumentality used in fighting or hunting; "he was licensed to carry a weapon"
arm
To furnish or equip with weapons of offense or defense; as, to arm soldiers; to arm the country
arm
A mortgage loan with an interest rate that changes periodically to reflect changes in a specified financial index
arm
prepare oneself for a military confrontation; "The U S is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border"
arm
See: adjustable rate mortgage
Türkisch - Englisch

Definition von arms im Türkisch Englisch wörterbuch

arm
arm
arms
Favoriten