munitions

listen to the pronunciation of munitions
Englisch - Türkisch
(Askeri) harp levazımı
(Askeri) harp malzemesi
(Askeri) levazım
ask.mühimmat
cephane
(isim) cephane
(Askeri) HARP MALZEMESİ, HARP LEVAZIMI: İnsan gücü hariç olmak üzere, harp için lüzumlu olan her türlü malzeme ve yiyecek maddeleri. Ayrıca bakınız: "materiel"
cephane sağla
i., çoğ. savaş gereçleri
savaş gereçleri
munitions board
(Askeri) harp levazım kurulu
munitions industry
mühimmat endüstrisi
munitions board
(Askeri) HARP MALZEME KURULU, HARP LEVAZIM KURULU: 1947 Milli güvenlik kanununa göre tesis edilen ve askeri ikmal programının koordinasyonu ile görevli olan sivil bir kurul. Bu kurul; bir başkan ile M. S. B. lığına bağlı üç kuvvet komutanlığı müsteşarlarından müteşekkildir. Bu teşekkül; Ordu ve Deniz Kuvvetleri Harp malzeme kurulunun (Army and Navy Munitions Board) yerine kaim olmuştur
munitions board petroleum committee
(Askeri) HARP LEVAZIM KURULU PETROL KOMİTESİ: Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinin her birinden iki üyeyi ihtiva eden müşterek bir kurul. Bu komite: petrol ile ilgili gayretlerin silahlı kuvvetler arası planlama ve koordinasyonundan ve harp malzemesi kurulları, müşterek kurmay başkanları Heyeti ve Araştırma ve geliştirme kurulu tarafından petrole ait meselelerde kendisinden istenilen hizmet, görev ve çalışmaları yapmak ve tavsiyelerde bulunmaktan sorumludur
munitions effect assessment; munitions effectiveness assessment
(Askeri) harp malzemesi etki değerlendirmesi; harp malzemesi verimlilik değerlendirmesi
munitions list
(Askeri) mühimmat listesi
munitions list item
(Askeri) harp malzemesi liste unsuru
munitions report
(Askeri) harp malzemesi raporu
military supplies
(Askeri) askeri teçhizat
munition
(Askeri) harp malzemesi
munition
mühimmat
munition
{i} savaş malzemeleri
Joint Munitions Effectiveness Manual
(Askeri) Müşterek Mühimmat Etkinliği Elkitabı
Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness
(Askeri) Mühimmat Etkinliğinden Sorumlu Müşterek Teknik Koordinasyon Grubu
dual purpose improved conventional munitions
(Askeri) çift maksatlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat
extended range guided munitions
(Askeri) menzili artırılmış güdümlü mühimmat
improved conventional munitions
(Askeri) GELİŞTİRİLMİŞ KONVANSİYONEL MÜHİMMAT: Bir top harp başlığı veya mermisinden çıkan iki veya daha fazla antipersonel veya antimateryal ve/veya zırh delici bombacıklarının atılması ile tanımlanan harp mühimmatı
improved conventional munitions; integrated collection management
(Askeri) geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat; birleştirilmiş toplama yönetimi
joint munitions transportation coordinating activity
(Askeri) müşterek mühimmat ulaştırma koordinasyon faaliyeti
munition
savaş gereçleri
munition
cephane sağla
munition
levazım
munition
savaş malzemesi sağlamak
munition
(fiil) savaş malzemesi sağlamak
munition
cephane
munition
savaş gereçleriyle donatmak
munition
harp levazımı
standard air munitions package (USAF)
(Askeri) standart hava mühimmat paketi
tactical munitions dispenser; theater missile defense
(Askeri) taktik mühimmat atıcısı; harekat alanı füze savunması
training munitions
(Askeri) EĞİTİM CEPHANESİ: Eğitim maksatları için özel surette hazırlanan, ve kullanılan standart mühimmat
Englisch - Englisch
Any type of explosive military ammunition (as in grenades or bombs)
military supplies
The collective name given to all powder, primers, projos and small arms ammunition Muzzle: The exit point of a Projo from the cannon barrel
{i} war supplies, weapons, ammunition
Munitions are military equipment and supplies, especially bombs, shells, and guns. the shortage of men and munitions. a munitions factory. military supplies such as bombs and guns (munition, from , from munire , from moenia )
Supplies of weapons
Weapons i e shells
plural of munition
munitions industry
an industry that manufacturers weapons of war
munition
bombs, rockets, missiles
munition
{n} a fortification, ammunition
munition
supply with weapons
munition
weapons considered collectively
munition
defensive structure consisting of walls or mounds built around a stronghold to strengthen it
munition
Whatever materials are used in war for defense or for annoying an enemy; ammunition; also, stores and provisions; military stores of all kinds
munition
{i} combat supplies, ammunition, weapon stores
munition
ammunition
munition
{f} provide ammunition, provide battle supplies
munition
Fortification; stronghold
munition
Armament, weaponry
munitions
Favoriten