acı çektirme

listen to the pronunciation of acı çektirme
Türkisch - Englisch
abuse
acı çektirmek
torment

I don't want to torment you any longer. - Sana daha fazla acı çektirmek istemiyorum.

acı çektirmek
abuse
acı çektirmek
grieve
acı çek
feel pain

Do you think that plants feel pain? - Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun?

acı çek
{f} suffering

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

He is suffering from an aggravated disease. - O, ağır bir hastalıktan acı çekiyor.

acı çek
{f} sorrow
acı çek
{f} pain

The injury caused the athlete great pain. - Yara atletin büyük acı çekmesine sebep oldu.

Will the therapy cause me any pain? - Terapi benim herhangi bir acı çekmeme sebep olacak mı?

acı çektirmek
distress
acı çektirmek
trouble
acı çektirmek
cut up
acı çektirmek
persecute
acı çektirmek
scourge
acı çektirmek
agonize
acı çektirmek
to grieve, to persecute, to torment, to distress
acı çektirme
Favoriten