feel pain

listen to the pronunciation of feel pain
Englisch - Türkisch
acı çek

Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun? - Do you think that plants feel pain?

acı çekmek
suffer
ıstırap çekmek
suffer
{f} cezasını çekmek
suffer
değer kaybetmek
suffer
çile çekmek

Çile çekmekten saçı ağardı. - Her hair grayed with suffering.

suffer
bağrı yanmak
suffer
madur etmek
suffer
{f} zarar görmek
suffer
uğramak (kötü bir şeye)
suffer
(Kanun) zarara uğramak
feel pains
sancılanmak
suffer
sıkıntı çek

Bir araştırmaya göre, dünyada bir milyar kişi yoksulluktan sıkıntı çekiyor. - According to a survey, 1 billion people are suffering from poverty in the world.

O, bacaklarındaki zayıf kan dolaşımından sıkıntı çekiyor. - He suffers from poor blood circulation to his legs.

suffer
kalitesi düşmek
suffer
kötüye gitmek
feel no pain
k. dili bayağı sarhoş olmak, zilzurna sarhoş olmak
feel no pain
argo sarhoş olmak
suffer
tahammül etmek
suffer
suffererıstırap çeken kimse
suffer
{f} izin vermek
suffer
x kötüye git/acı çek/çek
suffer
{f} göz yummak
suffer
müsaade etmek
suffer
ıstırap çekmek, acı çekmek; -i çekmek; from (belirli bir hastalıktan) mustarip olmak; from -in sıkıntısını çekmek; for -in acısını
to feel pain
canı acımak
you won't feel any pain
acı hissetmeyeceksiniz
Englisch - Englisch
experience pain, sense pain, be in pain, ache
suffer
feel pain
Favoriten