acı çek

listen to the pronunciation of acı çek
Türkisch - Englisch
feel pain

Do you think that plants feel pain? - Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun?

{f} suffering

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

My wife is suffering from pneumonia. - Eşim zatürreden dolayı acı çekiyor.

{f} sorrow
{f} pain

The injury caused the athlete great pain. - Yara atletin büyük acı çekmesine sebep oldu.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

acı çek
Favoriten