a hiatus

listen to the pronunciation of a hiatus
Englisch - Türkisch

Definition von a hiatus im Englisch Türkisch wörterbuch

gap
boşluk/aralık
hiatus
{i} (çoğ. --es/hi.a.tus) aralık, açıklık, ara, fasıla, boş yer
gap
{i} fark

Toplum büyük bir yaş farkı olan insanlar arasında ilişkiyi teşvik etmez. - Society does not encourage relationships between people who have a large age gap.

Aralarındaki yaş farkı oldukça fazla. - The age gap between them is rather large.

gap
yarmak
hiatus
yarık
hiatus
eksiklik
hiatus
(Tıp) hiyatus
hiatus
{i} kesintili ünsüz
hiatus
(Tıp) Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık
hiatus
sedimanter istifte zaman boşluğu
hiatus
{i} aralık
hiatus
iki sesli harfin birleşmeden iki hece veya iki kelime arasında yan yana gelmesi
hiatus
(Dilbilim) ünlü boşluğu
hiatus
hiyatüs
gap
{f} yol aç
gap
yarık
gap
(görüş) ayrılık
hiatus
boşluk
gap
gedik
gap
{i} geçit

Bu geçit daralmaktadır. - That gap is narrowing.

gap
{i} açıklık

Tom kapının mandalını açmaya çalışmak için açıklıktan çite ulaştı. - Tom reached through the gap in the fence to try to unlatch the gate.

gap
{i} boşluk

Boşluk beklediğimden daha büyüktü. - The gap was bigger than I expected.

Matematik bilgimde birçok boşluklarım var. - There's a lot of gaps in my knowledge of math.

gap
{i} ara

Onlar arasında kuşak farkı var. - There is a generation gap between them.

Zengin ve yoksul arasındaki uçurum daha da genişliyor. - The gap between rich and poor is getting wider.

gap
açık,v.yol aç: n.boşluk
gap
(isim) boşluk, aralık, açıklık, geçit, ara, ayrılık, uçurum, fark
gap
fikir ayrılığı
gap
{i} eksiklik
gap
ihtilaf
gap
(Askeri) GEDİK, BOŞLUK: Bir engelin boş bırakılan kısmı. Bu boşluk; bir dost birliğin muharebe düzeninde geçmesine imkan verecek genişliktedir. 15 metreden fazla ve pek seyrek olarak, 90 metreden az olur. Ayrıca bakınız: "phony minefield"
gap
{i} aralık

Onlar arasındaki aralık daraldı. - The gap between them has narrowed.

Englisch - Englisch
gap
hiatus
A vacation, break from work
hiatus
An interruption, break or pause
hiatus
An opening in an organ

Hiatus aorticus is an opening in the diaphragm through which aorta and thoracic duct pass.

hiatus
a break or vacancy where something necessary to supply the connection is wanting
hiatus
{n} an aperture, breach, cleft, gap, opening
hiatus
an interruption in the intensity or amount of something
hiatus
A fissure in a bone
hiatus
A break in an advertising schedule, which is later resumed The period between two flights is a hiatus
hiatus
A gap or space left between two parcels of land and not included in the legal description of either parcel Similar terms are Gaps and Gores
hiatus
A vacation
hiatus
A gap between properties that is not included in the description of either property
hiatus
A gap between two parcels of land that is not included in the legal description of either property
hiatus
Break in something where there should be continuity
hiatus
A gap or space unintentionally left between, when attempting to describe adjacent parcels of land
hiatus
Generally refers to a period of non-activity between bursts or flights or advertising
hiatus
{i} interruption, pause or break (in activity, time, etc.); opening, separation (Anatomy)
hiatus
A small difference in pitch between two musical tones
hiatus
A gap in geological strata
hiatus
An opening; an aperture; a gap; a chasm; esp
hiatus
a defect in a manuscript, where some part is lost or effaced; a space where something is wanting; a break
hiatus
A hiatus is a pause in which nothing happens, or a gap where something is missing. Diplomatic efforts to reach a settlement resume today after a two-week hiatus
hiatus
a natural opening or perforation through a bone or a membranous structure
hiatus
linguistics
hiatus
A gap in a series, making it incomplete
hiatus
Time during which a TV series is not in production
hiatus
A break or pause
hiatus
A break or gap In discussions of land, an area of land that lies between two parcels of land but appears from legal descriptions and public records not to be a part of either
hiatus
a missing piece (as a gap in a manuscript)
hiatus
The concurrence of two vowels in two successive words or syllables
a hiatus
Favoriten