time during which a tv series is not in production

listen to the pronunciation of time during which a tv series is not in production
Englisch - Englisch
hiatus
time during which a tv series is not in production

  Silbentrennung

  time dur·ing which a tv se·ries I·s not in pro·duc·tion

  Türkische aussprache

  taym dyûrîng hwîç ı tivi sîriz îz nät în prōdʌkşın

  Aussprache

  /ˈtīm ˈdyo͝orəɴɢ ˈhwəʧ ə ˈtēˈvē ˈsərēz əz ˈnät ən prōˈdəksʜən/ /ˈtaɪm ˈdjʊrɪŋ ˈhwɪʧ ə ˈtiːˈviː ˈsɪriːz ɪz ˈnɑːt ɪn proʊˈdʌkʃən/

  Wort des Tages

  portal-to-portal
Favoriten