a bit

listen to the pronunciation of a bit
Englisch - Türkisch
bir parça

Tom üniversiteden beri bir parça değişmedi. - Tom hasn't changed a bit since college.

Bu şehir 1970'lerden beri bir parça değişmedi. - This town hasn't changed a bit since the 1970's.

az
biraz

O bana biraz garip geldi. - It's a bit strange to me.

Biraz sakinleşmelisin. - You should relax a bit.

zerre kadar

Kimya ile zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not a bit interested in chemistry.

bir kırtık
bir kırık
bir damcı
dıngılı
bit
gem
lick
{f} yalamak

Hayat bir kaktüsten bal yalamak gibidir. - Life is like licking honey off a cactus.

Sigara içen bir kişiyi öpmek kül tablası yalamak gibidir. - Kissing a person who smokes is like licking an ashtray.

bit
parça

Ben bir çocukken, böceklere dokunmak beni bir parça rahatsız etmezdi. Şimdi neredeyse onların resimlerine bakmaya katlanamıyorum. - When I was a kid, touching bugs didn't bother me a bit. Now I can hardly stand looking at pictures of them.

Aşk bir oyun değildir, bu nedenle sadece en iyi parçaları seçemezsiniz! - Love isn't a game, so you can't just cherry pick the best bits!

bit
biraz

Biraz sakinleşmelisin. - You should relax a bit.

Biraz daha yavaşça konuşabilir misin? - Could you please speak a little bit more slowly?

bit

Bu gece uçuş saatimiz 6 saatin altında olacak, ancak bazı şeyleri biraz hızlandırabilip hızlandıramayacağımızı göreceğiz. - Our flying time tonight will be just under 6 hours, but I'll see if I can speed things up a bit.

bit
lokma

Aslan tavşanı bir lokmada yedi. - The lion ate the rabbit in one bite.

Tom evine giderken yemek için bir iki lokma atıştırmak istedi. - Tom wanted to grab a bite to eat on his way home.

bit
numara
bit
bilgi iletme birimi
bit
gemlemek
bit
bölüm

Hey, Tom ve Mary'nin son bölümünde neler oldu? Onlar sonunda ayrıldılar. Gerçekten buruktu. Tanrım! Ve bu kadar derinden aşık olduktan sonra! - Hey, what happened in the final episode of 'Tom and Mary'? They broke up, in the end. It was really bittersweet. Oh my! And after being so deeply in love!

bit
ikil

Mary Tom'a söyleyip söylemeyeceği üzerinde birazcık ikilem içerisindeydi. - Mary is in a bit of a quandary over whether to tell Tom or not.

lick
(fiil) yalamak, dayak atmak, dövmek, yenmek, üstesinden gelmek, halletmek
bit
az miktar
bit
damla
bit
matkap ucu
bit
ufak

En ufak mutluluk bile bana çok görülüyor. - I am grudged even the least bit of happiness.

bit
ikili sistemde rakam
bit
ikili savmak
bit
rende bıçağı
bit
keser ucu
bit
(Bilgisayar) binary dijit
bit
anahtar dili
bit
(Havacılık) alet ucu
bit
bit
bit
sağlama basamağı
bit
zerre

Ailemin kim olduğunu bulmakla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in finding out who my birth parents are.

Rol yapma oyunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyorum. - I'm not the least bit interested in role-playing games.

bit
balta ağzı
bit
önemsiz
bit
temel veri ölçü birimi
bit
azıcık

Bunu azıcık sevmiyorum. - I don't like it one bit.

O beni azıcık korkutmuyor. - That doesn't scare me one bit.

bit
(Mekanik) kalem ucu
bit
bilgisayarda bit
a bit of
parçası

Bir asteroid bir kaya parçasıdır. - An asteroid is a bit of rock.

bit
eksik etek
bit
dizgin
bit
kırıntı

Yemeğinin her kırıntısını yedi. - He ate every bit of his dinner.

bit
delgi
bit
bozuk para
bit
miktar
bit
matkap
bit
keski

Keskin olarak soğuktu. - It was bitterly cold.

bit
kısa süre
lick
şaşırtmak
lick
(İİ) kafasını karıştırmak
lick
yalama

Kesinlikle zemini yalamamalısın. - You must absolutely not lick the floor.

Onun seni yalamasına izin verme. - Don't let him lick you.

lick
yalayıp yutmak
lick
az bir miktar
lick
(of ile) az bir şey
bit
Tornavida ucu veya matkap ucu
bit
bit(bilgisayar)
bit
sayısal bilginin en küçük hali
bit
{i} (Bilgisayar) bit
bit
two bits yirmibe
bit
(İnşaat) (router) kılavuz uç
bit
bit,v.ısır: adj.parça
bit
pek az değerli ufak para
bit
yirmibeş sentin yarısı
bit
elektronik beyin vb ile muhaverede en ufak birim
bit
f., bak. bite
bit
küçük bir kısım
bit
nebze

Bir nebze Macarca konuşabilirim. - I can speak a tiny bit of Hungarian.

bit
{i} bit [(Bilgisayar) ]
bit
(İnşaat) (drill) matkap uç
lick
lick clean yalayıp temizlemek
lick
{i} tokat
lick
galip gelmek
lick
{f} k.dili. üstün gelmek, yenmek
lick
{f} yenmek
lick
argo dayak atmak
lick
hayvanların yaladıklan tabii tuz
lick
yalanacak miktarda az şey
lick
argo üstün gelmek
lick
{i} bir parçacık
lick
{f} alev gibi yalayıp geçmek
Türkisch - Türkisch

Definition von a bit im Türkisch Türkisch wörterbuch

bit
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
BİT
(Osmanlı Dönemi) (E) Bir gece yiyecek yemek
Bit
(Osmanlı Dönemi) TASRAH
Bit
ufaklık
Bit
kehle
Bit
(Osmanlı Dönemi) HÜRİ'
Bit
filo
Bit
(Osmanlı Dönemi) KEHL
BÎT
(Osmanlı Dönemi) Kut. Gıda
bit
Dijital görüntünün temel birimi
bit
Memelilerde asalak olarak yaşayan ufak bir böcek
bit
iletilebilen bilginin en küçük miktarı
bit
Macar askeri
bit
Nebat
Englisch - Englisch
To a small extent; in a small amount; rather

Could you move that up a bit?.

lick
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller
to a small degree; somewhat; "it's a bit warm"; "felt a little better"; "a trifle smaller"
a little, a few, a jot
abit
Third-person singular simple present indicative form of abide. - Geoffrey Chaucer
abit
Common misspelling of a bit
bit
A piece of metal placed in a horse's mouth and connected to reins to direct the animal
bit
Specifically, a small amount of time

He was here just a bit ago, but it looks like he's stepped out.

bit
A coin of a specified value. (Also used for a nine-pence coin in the British Caribbean.)

A threepenny bit.

bit
A prison sentence
bit
The smallest unit of storage in a digital computer, consisting of a binary digit
bit
To a small extent; in a small amount (usually with "a")

That's a bit too sweet.

bit
A binary digit, generally represented as a 1 or 0
bit
A small amount of something

Does your leg still hurt? / Just a bit now.

bit
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents. (When this term first came into use, the Spanish 8 reales coin was widely used as a dollar equivalent, and thus the 1 real coin was equivalent to 12.5 cents.)

A quarter is two bits.

bit
Simple past of bite

Your dog bit me!.

bit
An excerpt of material from a composition or show

His bit about video games was not nearly as entertaining as the other segments of his show.

bit
: A portion of something

I'd like a big bit of cake, please.

bit
{v} to put a bit in the mouth, to check
bit
{n} the iron of a bridly, a morsel, a coin
bit
(Bilgisayar) Short form for "binary digit"
a bit of
a jot of, a little of, a few of
abit
of Abide
abit
- Chaucer
abit
pres
abit
3d sing
bit
emphasis You say that one thing is every bit as good, interesting, or important as another to emphasize that the first thing is just as good, interesting, or important as the second. My dinner jacket is every bit as good as his
bit
thrilled to bits: see thrilled. A fundamental unit of information having just two possible values, as either of the binary digits 0 or
bit
vagueness A bit means to a small extent or degree. It is sometimes used to make a statement less extreme. This girl was a bit strange She looks a bit like his cousin Maureen That sounds a bit technical Isn't that a bit harsh? = slightly
bit
pr
bit
A binary digit; a zero or one The basic unit of storage and information transfer in a computer system
bit
The part of a key which enters the lock and acts upon the bolt and tumblers
bit
Any datum that may take on one of exactly two values
bit
Abbreviated with small "b" Binary Digit The smallest unit of data in a computer
bit
The smallest unit of data processing information A bit (or binary digit) assumes the value of either 1 or 0
bit
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2; in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
Binary digIT A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
You can use bit to refer to a particular item or to one of a group or set of things. For example, a bit of information is an item of information. There was one bit of vital evidence which helped win the case Not one single bit of work has been started towards the repair of this road
bit
BInary digiT The smallest unit of information in a computer, either on or off, represented in binary as either 1 or 0
bit
3d sing
bit
An eighth of a dollar. Note that there is no coin minted worth 12.5 cents
bit
A coin of a specified value
bit
a small amount of solid food; a mouthful; "all they had left was a bit of bread"
bit
A bit of something is a small amount of it. All it required was a bit of work I got paid a little bit of money
bit
a unit of measurement of information (from Binary + digIT); the amount of information in a system having two equiprobable states; "there are 8 bits in a byte
bit
vagueness You can use a bit of to make a statement less forceful. For example, the statement `It's a bit of a nuisance' is less forceful than `It's a nuisance'. It's all a bit of a mess This comes as a bit of a disappointment
bit
{i} single basic unit of information (Computers)
bit
emphasis You say not a bit of it to emphasize that something that you might expect to be the case is not the case. Did he give up? Not a bit of it!
bit
Somewhat; something, but not very great
bit
A bit is 12½ cents; mainly used in expressions such as two bits, which means 25 cents, or four bits, which means 50 cents
bit
A portion of something
bit
A part of anything, such as may be bitten off or taken into the mouth; a morsel; a bite
bit
A piece of metal placed in a horses mouth and connected to reins to direct the animal
bit
the cutting part of a drill; usually pointed and threaded and is replaceable in a brace or bitstock or drill press; "he looked around for the right size bit"
bit
(Binary DigIT) -- A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth , Bps , Byte , Kilobyte , Megabyte
bit
If someone is champing at the bit or is chomping at the bit, they are very impatient to do something, but they are prevented from doing it, usually by circumstances that they have no control over. I expect you're champing at the bit, so we'll get things going as soon as we can
bit
an instance of some kind; "it was a nice piece of work"; "he had a bit of good luck"
bit
Hence: A small piece of anything; a little; a mite
bit
piece of metal held in horse's mouth by reins and used to control the horse while riding; "the horse was not accustomed to a bit"
bit
Binary digit, the smallest unit of information in a computer, represented as a 0 or 1 One character is typically seven or eight bits in length
bit
A binary digit (either 0 or 1); it is the most basic unit of data that can be recognized and processed by a computer
bit
(Binary digIT) A bit is the smallest unit of data in a computer A bit has a single binary value, either 0 or 1
bit
If you do something a bit, you do it for a short time. In British English, you can also say that you do something for a bit. Let's wait a bit I hope there will be time to talk a bit That should keep you busy for a bit
bit
The cutting iron of a plane
bit
(Binary DigIT) A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
In computing, a bit is the smallest unit of information that is held in a computer's memory. It is either 1 or
bit
If something is smashed or blown to bits, it is broken into a number of pieces. If something falls to bits, it comes apart so that it is in a number of pieces. She found a pretty yellow jug smashed to bits
bit
If you do your bit, you do something that, to a small or limited extent, helps to achieve something. Marcie always tried to do her bit
bit
A unit of measurement that represents one figure or character of data A bit is the smallest unit of storage in a computer Since computers actually read 0s and 1s, each is measured as a bit The letter A consists of 8 bits which amounts to one byte Bits are often used to measure the capability of a microprocessor to process data, such as 16-bit or 32-bit
bit
of Bid, for biddeth
bit
If something happens bit by bit, it happens in stages. Bit by bit I began to understand what they were trying to do
bit
Several bits form a byte
bit
feelings If you say that something is a bit much, you are annoyed because you think someone has behaved in an unreasonable way. It's a bit much expecting me to dump your boyfriend for you
bit
Short for binary digit The smallest unit of information a computer can have The value of a bit is 1 or 0
bit
A bit of something is a small piece of it. Only a bit of string looped round a nail in the doorpost held it shut. crumpled bits of paper. = piece
bit
If you get the bit between your teeth, or take the bit between your teeth, you become very enthusiastic about a job you have to do
bit
The part of a bridle, usually of iron, which is inserted in the mouth of a horse, and having appendages to which the reins are fastened
bit
A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerized data Bandwidthis usually measured in bits-per-second See also: Bandwidth, Bit, bps, Byte, Kilobyte, Megabyte
bit
To put a bridle upon; to put the bit in the mouth of
bit
A single-digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero A bit is the smallest unit of computerized data Bandwidth is usually measured in bits-per-second
bit
In the Southern and Southwestern States, a small silver coin (as the real) formerly current; commonly, one worth about 12 1/2 cents; also, the sum of 12 1/2 cents
bit
Fig
bit
Quite a bit means quite a lot. They're worth quite a bit of money Things have changed quite a bit He's quite a bit older than me
bit
a small fragment of something broken off from the whole; "a bit of rock caught him in the eye"
bit
The smallest unit of information in a computer, equivalent to a single zero or a one The word "bit" is a contraction of a "binary digit " Eight bits are needed to create a single alphabetical or numerical character, which is called a "byte "
bit
You use a bit before `more' or `less' to mean a small amount more or a small amount less. I still think I have a bit more to offer Maybe we'll hear a little bit less noise
bit
A bit of something is a small part or section of it. That's the bit of the meeting that I missed Now comes the really important bit The best bit was walking along the glacier. = part
bit
The smallest element of computerized data A full text page in English is about 16,000 bits (See also "Byte")
bit
emphasis You use not a bit when you want to make a strong negative statement. I'm really not a bit surprised `Are you disappointed?' `Not a bit.'
bit
of Bite
bit
a small fragment; "overheard snatches of their conversation"
bit
In the British West Indies, a fourpenny piece, or groat
bit
The smallest unit of information a computer can manipulate A bit is either 0 or 1 (See "binary" ) Eight bits combine to make one byte Abbreviated "b "
bit
A small piece of something
bit
Past tense and a past participle of bite. in full binary digit In communication and information theory, a unit of information equivalent to the result of a choice between only two possible alternatives, such as 1 and 0 in the binary code generally used in digital computers. It is also applied to a unit of memory corresponding to the ability to store the result of a choice between two alternatives. A byte consists of a string of eight consecutive bits and makes up the basic information processing unit of a computer. Because a byte includes only an amount of information equivalent to one letter or one symbol (e.g., a comma), the processing and storage capacities of computer hardware are usually given in kilobytes (1,024 bytes), megabytes (1,048,576 bytes), and even gigabytes (about 1 billion bytes) and terabytes (1 trillion bytes)
bit
A contraction of binary digit, a bit is the smallest unit of information that a computer can hold Eight bits is equivalent to a byte The speed at which bits are transmitted or bit rate is usually expressed as bits per second or bps
bit
an indefinitely short time; "wait just a moment"; "it only takes a minute"; "in just a bit"
bit
(Binary DigIT) - A single digit number in base-2, in other words, either a 1 or a zero The smallest unit of computerised data Bandwidth is usually measured in bits-per-second See Also: Bandwidth, Bps, Byte, Kilobyte, Megabyte Go to top
bit
You can use bits and pieces or bits and bobs to refer to a collection of different things
bit
a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
bit
The smallest unit of information on a computer network; a binary digit Data is transmitted in bits per second
bit
A tool for boring, of various forms and sizes, usually turned by means of a brace or bitstock
bit
Anything which curbs or restrains
bit
{i} small piece; small coin; drill; part of the bridle in a horses mouth
bit
a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did"
bit
Bit is the past tense of bite
bit
A rotary cutting tool fitted to a drill, used to make holes
bit
An excerpt of material from a stand-up comedians repertoire
Türkisch - Englisch

Definition von a bit im Türkisch Englisch wörterbuch

bit
{i} louse
bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) sucking louse
bit
fly babies
bit
(Tıp) phthirus
bit
(Hayvan Bilim, Zooloji) pediculus capitis
bit
xenopsylla
bit
(Bilgisayar) bits

Most of Alexander Pichushkin's killings took place in Moscow's Bitsa Park between 1992 and 2006. - Aleksandr Piçuşkin'in cinayetlerinin çoğu 1992 ve 2006 yılları arasında Moskova'daki Bitsa Parkı'nda gerçekleşti.

As a consequence of its fun factor, Tatoeba contains random bits of factual information. - Eğlenceli faktörün bir sonucu olarak, Tatoeba rastgele gerçek bilgi bitleri içeriyor.

bit
bit
bit
binary digit
bit
{f} end

At what time does your class end? - Saat kaçta dersiniz biter?

The summer vacation has come to an end too soon. - Bu yaz tatili çok çabuk bitti.

bit
{f} ending

The European Union is set up with the aim of ending the frequent and bloody wars between neighbours, which culminated in the Second World War. - Avrupa Birliği, ikinci dünya savaşı ile sonuçlanan sık ve kanlı komşu devletler arasındaki savaşları bitirme amacıyla kuruldu.

A good beginning makes a good ending. - İyi başlayan iyi biter.

bit
nit

You can use a fine-toothed comb to check for nits. - Bit yumurtalarını kontrol etmek için ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz.

bit
be over

When will the rainy season be over? - Yağışlı sezon ne zaman bitecek?

This class will be over in ten minutes. - Bu dersin bitmesine 10 dakika kaldı.

bit
lice

Life is a magnificent gown full of lice. - Yaşam, bitlerle dolu harika bir elbisedir.

Why do you itch so much? Could you have lice? - Neden bu kadar çok kaşınıyorsun? Bitlerin mi var?

bit
(Bilgisayar) bitness
bit
cootie
Bit
(Tıp) pediculus
bit
headlouse
bit
louse, parasite on plants or animals
bit
small flightless parasitic insect which lives on the bodies of humans and other mammals
bit
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere) [syn.: bit, kehle, macar] louse
a bit

  Türkische aussprache

  ı bît

  Synonyme

  a little

  Antonyme

  a lot

  Aussprache

  /ə ˈbət/ /ə ˈbɪt/

  Gemeinsame Collocations

  a bit of

  Videos

  ... She knows the whole bit. ...
  ... a little bit different than some of the questions we've been talking about. Let's roll that. ...

  Wort des Tages

  double entendre
Favoriten