as yet

listen to the pronunciation of as yet
Englisch - Türkisch
(Konuşma Dili) şimdilik

Şimdilik her şey yolunda gidiyor. - As yet, everything has been going well.

(Konuşma Dili) şimdiye değin
daha
şu ana kadar
şimdiye kadar, henüz
daha, henüz
şimdiye kadar

Sömürge şimdiye kadar bağımsızlık ilan etmedi. - The colony has not declared independence as yet.

Japon edebiyatı güzelliği ve zenginliklerine rağmen, şimdiye kadar batıda yetersiz olarak bilinmektedir. - Japanese literature, in spite of its beauty and riches, is as yet inadequately known in the West.

şimdiye dek
as yet to
olarak henüz
Englisch - Englisch
Up to the present; thus far

As yet, we have not received the letter you sent us.

used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time; "So far he hasn't called"; "the sun isn't up yet"
for now, meanwhile, up until now, until this point
as yet
Favoriten