çirkinlik

listen to the pronunciation of çirkinlik
Türkisch - Englisch
ugliness

Beauty is a matter of opinion but ugliness is universal. - Güzellik bir görüş meselesidir ama çirkinlik evrenseldir.

In an ugly and unhappy world the richest man can purchase nothing but ugliness and unhappiness. - Çirkin ve mutsuz bir dünyada, en zengin adam çirkinlik ve mutsuzluktan başka bir şey satın alamaz.

hideousness
flagrancy
homeliness
plainness
odiousness
inelegance
disfigurement
heinousness
unsightliness
disfigure
obnoxious
offensiveness
çirkin
ugly

Between ourselves, the fat ugly witch is on a diet. - Aramızda kalsın, şişman çirkin cadı diyet yapıyor.

His wife doesn't seem ugly to me. - Karısı bana çirkin görünmüyor.

çirkin
nasty
çirkin
outrageous

Sami liked to provoke Layla by saying outrageous things. - Sami, Leyla'yı çirkin şeyler söyleyerek kışkırtmaktan hoşlanıyordu.

This is outrageous conduct. - Bu çirkin bir davranış.

çirkin
ugly, hideous, ill-favoured; unpleasant, unseemly, nasty, offensive, mean, shameful, unsavoury, obnoxious, repugnant, inelegant; indecent, dirty
çirkin
grim
çirkin
laid
çirkin
improper
çirkin
indecent
çirkin
unhandsome
çirkin
seamier
çirkin
ill-favoured
çirkin
subfusc
çirkin
unsavoury
çirkin
graceless
çirkin
homeliness
çirkin
uncalled-for
çirkin
seamiest
çirkin
(Dilbilim) out of all proportion to
çirkin
gross
çirkin
god-awful
çirkin
hard-favored
çirkin
unlovely
çirkin
seamy

There is a seamy side to everything. - Her şey için bir çirkin taraf vardır.

çirkin
repugnant
çirkin
horrid
çirkin
unsightly

He has unsightly hairs growing out of his ears. - Onun kulağının dışında büyüyen çirkin tüyleri var.

çirkin
flagitious
çirkin
homely
çirkin
eye sore
çirkin
nefarious
çirkin
dirty

He exclaimed, What a dirty face you have! - Ne çirkin bir yüzün var! diye bağırdı.

He's a dirty old man. - O, çirkin yaşlı bir adamdır.

çirkin
filthy
çirkin
mean

Tom insisted that he didn't mean to say that Mary was ugly. - Tom Mary'nin çirkin olduğunu söylemek istemediğinde ısrar etti.

Çirkin
minging
çirkin
obnoxious
çirkin
ill-favored
çirkin
uncomely
çirkin
{s} inelegant
çirkin
frowsy
çirkin
{s} heinous
çirkin
hardfavored
çirkin
{s} flagrant
çirkin
{s} hideous
çirkin
{s} shapeless
çirkin
{s} unpleasant
çirkin
{s} foul
çirkin
{s} uncouth
çirkin
ungainly
çirkin
{s} plain
çirkin
god awful
çirkin
ugly, unbecoming, shameful, disgusting
çirkin
beastly
çirkin
unattractive

Do you find me unattractive? - Beni çirkin buluyor musun?

Even before the plastic surgery, Mary wasn't unattractive. - Plastik cerrahiden önce bile, Mary çirkin değildi.

çirkin
eldritch
çirkin
ugly (in appearance)
çirkin
misshapen
çirkin
ill favoured [Brit.]
çirkin
ill favored
çirkin
ill favoured
çirkin
offensive
çirkin
uncalledfor
çirkin
shameful
Türkisch - Türkisch
Çirkin olma durumu
Çirkin olma durumu: "Güzelliği görmekten çirkinliğe bakıp da iğrenmeye vakit bulamaz."- Y. K. Beyatlı. Çirkin olanın niteliği: "Cins kediler, leşlerini, çirkinliğini gizlemek için tenha yerlerde ölmeye giderlermiş."- P. Safa
Çirkin olanın niteliği
(Osmanlı Dönemi) TEŞEVVÜH
(Osmanlı Dönemi) DEMAME
(Osmanlı Dönemi) BEŞAHE
(Osmanlı Dönemi) TAKABBUH
aynı çirkinlik
(Osmanlı Dönemi) çirkinliğin aynısı
Çirkin
(Osmanlı Dönemi) İSTENBE
Çirkin
(Osmanlı Dönemi) HUNAYİS
Çirkin
suratsız
ÇİRKİN
(Osmanlı Dönemi) f. Güzel olmıyan
ÇİRKİN
(Osmanlı Dönemi) Çok kirli
ÇİRKİN
(Osmanlı Dönemi) Kanlı, irinli çıban veya yara
çirkin
kaknem
çirkin
aknem
çirkin
sakil
çirkin
ukubet
çirkin
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
çirkin
semc
çirkin
Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal
çirkin
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar
çirkin
kokoroz
çirkin
Yakışık almayan
çirkin
Karanlık, dalavereli, şüpheli
çirkin
Yakışık almayan: "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin
çirkinlik
Favoriten