slimy

listen to the pronunciation of slimy
İngilizce - Türkçe
{s} balçıklı
{s} çamurlu
alçak
sümükle kaplı
yaltak
sümük gibi
yavşak
sümük bulaşmış
yapmacık
kibar
yapış yapış
{s} sümüksü

Kayanın üzerinde yeşil ve sümüksü bir şey vardı. - Something green and slimy was on the rock.

Deniz kestanesi sümüksü dokuya sahiptir. - Sea urchin has a slimy texture.

aşırı nazik
yapışkan

Tom sümüklü yapışkan maddeyle kaplı. - Tom is covered in slimy goo.

tiksindirici/çamurlu
{s} iğrenç
{s} çamur gibi
kayganlık
sliminess yapışkanlık
nemli bir maddeyle kaplanmış
{s} iki yüzlü
{s} pis
{s} yaltakçı
{s} sümüklü

Tom sümüklü yapışkan maddeyle kaplı. - Tom is covered in slimy goo.

slimy salamander
akcigersiz semender
slimy salamander
akciğersiz semender
make slimy
çamurlu hale getir
sliminess
yaltaklanma
slimily
yaltaklanarak
slimily
salya sümük
slimily
pis/çamurlu şekilde
slimily
sümüğü akarak
sliminess
{i} yapışkanlık
sliminess
{i} sümüklülük
sliminess
{i} sümüksülük
sliminess
{i} kayganlık
uliginous
(Tıp) Çamur gibi
İngilizce - İngilizce
friendly in a false, calculating way; underhanded; sneaky
Of or pertaining to, resembling, of the nature of, covered or daubed with, yielding, abounding in slime; viscous; glutinous

Upon the slimy sea. —Coleridge.

{a} viscous, glutinous, ropy, clammy, soft
Of or pertaining to slime; resembling slime; of the nature of slime; viscous; glutinous; also, covered or daubed with slime; yielding, or abounding in, slime
{s} covered with slime; resembling slime, liquid and slippery like slime, viscous; vile, offensive, disgusting, repulsive
disapproval If you describe someone as slimy, you dislike them because they are friendly and pleasant in an insincere way. I've worked hard for what I have and I don't want it taken away by some slimy business partner. = oily
Slimy substances are thick, wet, and unpleasant. Slimy objects are covered in a slimy substance. His feet slipped in the slimy mud
covered with or resembling slime; "a slimy substance covered the rocks"
uliginous
sliminess
{n} viscosity, a glutinous state or matter
slimier
comparative of slimy
slimiest
superlative of slimy
slimily
In a slimy manner
sliminess
a property resembling or being covered with slime
sliminess
{i} quality of being wet and slippery
sliminess
the quality of being disgusting to the senses or emotions
sliminess
The property of being slimy
sliminess
The quality or state of being slimy
slimy