birleştir

listen to the pronunciation of birleştir
Türkçe - İngilizce
join

Collagen is a protein that aids the joining of tissues. - Kollajen, dokuların birleştirilmesine yardımcı olan bir proteindir.

Shoulder joins arm and trunk. - Omuz kol ve gövdeyi birleştirir.

unify

He tried to unify the various groups. - Çeşitli grupları birleştirmeye çalıştı.

{f} unified
(Bilgisayar) merge it
(Bilgisayar) merge to
(Bilgisayar) concatenate
(Bilgisayar) merge with
{f} federate
{f} combining

You can make sounds by combining letters in Modern Greek. For example you can use μπ to make the sound b, ντ to make the sound d, γκ to make the sound g and τζ to make the sound dj. - Modern Yunanca'da harfleri birleştirerek sesler oluşturabilirsiniz. Örneğin b sesi için μπ'yi, d sesi için ντ'yi, g sesi için γκ'yi ve c sesi için ise τζ'yi kullanabilirsiniz.

merge
{f} entegrated
defragment

You need to defragment the drive on a regular basis. - Sürücüyü düzenli olarak birleştirmeniz gerekiyor.

Tom defragmented his hard drive. - Tom sabit sürücüsünü birleştirdi.

confederate with
couple up
{f} conjoining
integrate
{f} joined
unite

Tom wanted to unite not divide. - Tom bölmek değil birleştirmek istedi.

In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea. - On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler.

{f} integrated
gang up
consolidate
{f} conjoined
affiliate
combine

Combine all the parts to make one piece. - Tek parça yapmak için tüm parçaları birleştirin.

Tom and Mary combined their money to buy a present for John. - Tom ve Mary John'a bir hediye almak için paralarını birleştirdiler.

{f} jointed
{f} combined

Tom and Mary combined their money to buy a present for John. - Tom ve Mary John'a bir hediye almak için paralarını birleştirdiler.

They combined forces to fight the enemy. - Düşmanla savaşmak için güçlerini birleştirdiler.

conjoin
collate
piece with
incorporate
{f} incorporated
{f} federated
entegrate
ally with
{f} conjoint
consolidated
coupled
entegrating
conflate
birleş
coalesce
birleş
muck in
birleş
{f} merging
birleş
{f} merged

The Mitsubishi Bank merged with the Bank of Tokyo. - Mitsubishi Bank, Tokyo Bank ile birleşti.

The twilight merged into darkness. - Alacakaranlık karanlıkla birleşti.

birleş
{f} united

Washington is the capital of the United States. - Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentidir.

The United States borders Canada. - Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile komşudur.

birleş
merge with
birleş
ally to
birleş
ally
birleş
{f} joining

Collagen is a protein that aids the joining of tissues. - Kollajen, dokuların birleştirilmesine yardımcı olan bir proteindir.

birleş
allied
birleş
confederate
birleş
consort
birleş
{f} mesh
birleş
coalesced
senaryo birleştir
(Bilgisayar) scenario merge
tablo birleştir
(Bilgisayar) table merge
birleştir