college

listen to the pronunciation of college
İngilizce - Türkçe
{i} üniversite

Kız, ebeveynlerine Tokyo'daki üniversite hayatından bahsetti. - The girl talked to her parents about her college life in Tokyo.

Üniversiteye gidiyor musun? - Do you go to college?

yüksekokul

Tom ve Mary yüksekokul öğrencisidirler. - Tom and Mary are college students.

{i} kolej

Peterhouse Cambridge'in 33 kolejinin en eskisidir. - Peterhouse is the oldest of the 33 colleges of Cambridge.

Kolej günlerimin hatıraları aklıma geliyor. - Memories of my college days come to my mind.

{i} fakülte

Hukuk fakültesi nerede? - Where is law college?

özel lise
iş grubu
bilimyurdu
birlik

Üniversiteden mezun olduktan sonra, eve geri taşındım ve ebeveynlerimle birlikte üç yıl yaşadım. - After I graduated from college, I moved back home and lived with my parents for three years.

Tom ve ben üniversitede birlikte kaldık. - Tom and I roomed together in college.

heyet
fakülte College of Cardinals kardinaller heyeti
birlik/kolej/fakülte
{i} okul

Maalesef okul ücretini göze alamadığım için üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. - Unfortunately, I had to drop out of college because I couldn't afford the tuition.

Tom, Mary'nin neden okuldan ayrıldığını bilmiyor. - Tom doesn't know why Mary dropped out of college.

{i} dernek
{i} akademi
{i} enstitü
{i} kurul

Kolej bay Smith tarafından kuruldu. - The college was founded by Mr Smith.

Bu üniversite 1910 yılında kurulmuştur. - This college was established in 1910.

yüksek okul
college student
üniversite öğrencisi
college buildings
yüksekokul binaları
college graduates
yüksekokul mezunları
college of cardinals
kardinaller heyeti
college students
yüksekokul öğrencileri
college teachers
yüksekokul öğretmenleri
College of Europe
Avrupa Koleji
college boy
erkek öğrenci
college girl
bayan öğrenci
college admission
Üniversite giriiş

Üniversite giriş sınavı.

college admission
üniversite giriş
college level
üniversite seviyesinde
college of arts
Güzel Sanatlar Fakültesi
college administrators
yüksekokul yöneticileri
college choice
yüksek okul seçimi
college drop out
üniversite terk
college majors
yüksekokul ana bilim dalları
college of education
eğitim fakültesi
college of music
(Muzik) müzik fakültesi
college publications
yüksekokul yayınları
college pudding
tek kişilik erik pudingi
college readers
yüksek okul okuyucuları
college readers
yüksekokul okuyucuları
college teaching
yüksekokul öğretimi
college wage premium
(Ticaret) üniversitelinin ücret primi
command and general staff college
(Askeri) HARP AKADEMİSİ: Subayları komutanlık ve karargah görevlerine hazırlayan taktik tekamül okulu. Ayrıca bakınız: "service school"
commercial college
ticaret fakültesi
army war college
(Askeri) kara harp akademisi
military college
harbiye
naval war college
(Askeri) deniz harp akademisi
technical college
teknikokul
business college
ekonomi okulu
business college
ticaret okulu
business college
iş idaresi okulu
police college
sakçı koleji
teachers college
eğitim fakültesi
technical college
teknik okul
darwin community college
darwin topluluk kolej
invisible college
görünmez kolej
post-college
kolej sonrası eğitim
pre-college
pre-kolej
state college
devlet kolej
Armed Forces Staff College; United States Air Force specialty code
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Kurmay Akademisi; Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri ihtisas kod numarası
Joint Military Intelligence College
(Askeri) Müşterek Askeri İstihbarat Koleji
North Atlantic Treaty Organization (NATO) Defense College
(Askeri) NATO Savunma Koleji
air war college
(Askeri) HAVA HARP AKADEMİSİ: Yüksek rütbeli subayları büyük hava birliklerine komuta etmeye ve bu birliklerdeki karargah hizmetlerine hazırlamak için öğretim sağlayan okul
armed forces college
(Askeri) silahlı kuvvetler akademisi
armed forces industrial college
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER ENDÜSTRİ AKADEMİSİ: Bak. "Industrial College of the Forces". ARMED FORCES INFORMATION AND EDUCATION DIVISION: SİLAHLI KUVVETLER HALKLA MÜNASEBETLER VE ÖĞRETİM DAİRESİ
armed forces staff college
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Harp Akademisi
armed forces staff college
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER HARP AKADEMİSİ: Genelkurmaya (Müşterek Kurmay Başkanları Heyetine) bağlı bir öğretim müessesesi. Bu müessese; muharip ve yardımcı sınıflara mensup bütün yüksek rütbeli subaylara, kendi sınıfları dışındaki branşların taktik ve stratejileri hakkında bilgi verir; Daha sonra, müşterek ve kombine (birleşik) harekat hakkında kombine bir bilgi sağlar. ARMED MINE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO) (DOD, NATO): KURULU MAYIN: Bütün emniyet araçlarının sökülmüş olduğu ve mayın dök'wn işleminden sonra bütün otomatik emniyet tertibatının ve/veya geciktirme mekanizmalarının faaliyete geçmiş olduğu bir mayın, Böyle bir mayın, bir hedef sinyalini, etkisini veya temasını almaya hazır olacaktır. Ayrıca bakınız: "mine". ARMED MINE (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): KURULU MAYIN: Faaliyete geçmeye hazır bir mayın. Ayrıca bakınız: "mine". ARMED RECONNAISSANCE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): SİLAHLI KEŞİF: Önceden kararlaştırılmış hedeflere değil de, tahsis edilmiş genel bölgelerde veya görevlendirilen ulaştırma yolları üzerinde rastlayacağı düşman malzemesi, personeli veya tesisleri nevinden hedefleri tespit ve bunlara taarruz amacı güden bir görev
army war college
(Askeri) KARA HARP AKADEMİSİ: Kara ordusunun en yüksek öğretim müessesesi. Bu müessese: Subayları ordu, ordular gurubu ve harekat alanı komutanlıkları ile yüksek karargahlarda karargah görevi yapacak şekilde yetiştirir. Buna kısaca "War College" de denir
electoral college
seçmenler kurulu
eton college
eton koleji
junior college
yüksekokul
junior college
üniversitenin birinci ve ikinci sınıf öğretim programını uygulayan iki senelik okul
junior college
iki yıllık yüksekokul
junior technical college
meslek yüksek okulu
military college
harp okulu
national war college
(Askeri) MİLLİ GÜVENLİK AKADEMİSİ: Müşterek Kurmay Başkanları Heyetine bağlı bulunan ve müşterek kurmay heyeti ile en üst kademelerde komutanlık görevi için seçkin kara, deniz ve hava subayı ve Dışişleri Bakanlığı için üstün memurlar yetiştiren okul. Bu okulda, milletlerarası münasebetler, dünya siyaseti, nükleer harbin milletlerarası sonuçları dış politika, strateji ve ilmi teknik gelişmeler hakkında öğretim yapılır
staff college
harp okulu
teachers college
öğretmen okulu
training college
öğretmen okulu
war college
(Askeri) KARA HARP AKADEMİSİ: Bak. " Army War College"
work one's way through college
hem okuyup hem çalışmak
İngilizce - İngilizce
An institution for adult education at a basic or intermediate level (teaching those of any age)
A secondary school (Eton College)
A residential hall of a university, which may be independent or have its own tutors but is not involved in teaching
An institution of higher education teaching undergraduates and/or graduates. Nearly synonymous with university, with less emphasis on research and may, or may not, have graduate or doctoral programs
An institution of at an intermediate level (in the UK, typically teaching those aged 16 to 19); sixth form
A non-specialized, semi-autonomous division of a university, with its own faculty, departments, library, etc (Pembroke College, Cambridge; Balliol College, Oxford; University College London)
Any institution of higher education
A specialized division of a university (College of Engineering)
A college is one of the institutions which some British universities are divided into. He was educated at Balliol College, Oxford
{n} a house of learning, a society
An institution of higher education that awards primarily undergraduate degrees Often used interchangeably with "University"
Fig
Though the term "college" is commonly used to describe many types of post-secondary education, it is also used to describe a particular kind or subset of educational institution "College" can be used to distinguish solely undergraduate institutions from those which also maintain graduate programs Within a given school, its "colleges" may be its areas of study, like the "College of Arts and Sciences" or the "College of Architecture "
One of five major divisions of academic areas at MSU-Billings They are the College of Arts and Sciences, the College of Business, the College of Education and Human Services, College of Professional Studies and Lifelong Learning and the College of Technology Each college is headed by a dean who reports to the Provost and Vice Chancellor for Academic Affairs
A postsecondary school that offers a general or liberal arts education, usually leading to an associate, bachelor's, master's, doctor's, or first-professional degree Junior colleges and community colleges are included in this term
A postsecondary institution that awards either the associate degree or the bachelor's degree Colleges tend to be small and to emphasize teaching and undergraduate education over research Colleges can also be educational divisions of a larger university, such as a college of liberal arts and sciences
an organizational unit of the University normally offering courses and curricula leading to a particular degree or degrees, and supervising the academic progress of students working toward those degrees The Office of Undergraduate Studies supervises all freshman programs but is not a degree-granting college with the exception of the BUS degree program
A place where students from the age of 16 upwards can continue study subsequent to completing their GCSE's, in the hope of achieving one or more A-level or equivalent qualifications Some schools offer sixth form, which is the equivalent of a college providing higher education Subsequent to completing the College course the student may decide to continue their education at a University
A school offering studies that lead to an academic degree A college can be part of a larger university system
College is used in Britain in the names of some secondary schools which charge fees. In 1854, Cheltenham Ladies' College became the first girls' public school. Institution that offers postsecondary education. The term has various meanings. In Roman law a collegium was a body of persons associated for a common function. The name was used by many medieval institutions, including guilds. In most universities of the later Middle Ages, collegium meant an endowed residence hall for university students. The colleges kept libraries and scientific instruments and offered salaries to tutors who could prepare students to be examined for degrees. Eventually few students lived outside colleges, and college teaching eclipsed university teaching. In England, secondary schools (e.g., Winchester and Eton) are sometimes called colleges. Canada also has collegiate schools. In the U.S., college may refer to a four-year institution of higher education offering a bachelor's degree, or to a two-year junior or community college with a program leading to the associate's degree. A four-year college usually emphasizes a liberal arts or general education rather than specialized technical or vocational preparation. The four-year college may be an independent private institution or an undergraduate division of a university. Amherst College Bard College Bowdoin College Bryn Mawr College Carleton College Dartmouth College Davidson College Trinity College electoral college Eton College Haverford College junior college community college Land Grant College Act of 1862 Middlebury College Morehouse College Mount Holyoke College Oberlin College Smith College Spelman College Swarthmore College Vassar College Wellesley College William and Mary College of Williams College Dartmouth College case Trustees of Dartmouth College v. Woodward Claremont Colleges
{i} council; institution of higher education that grants degrees
As defined in the University Statutes (Article VIII, Section 1 and 2), the term "college includes colleges, schools, institutes, or academic divisions which are not a part of another college or school In addition, the University Library, functioning as a freestanding academic unit, is organized as a college The term "dean" includes the head of such units
An institution of higher education teaching undergraduates and/or graduates. Nearly synonymous with university, with less emphasis on research and may, or may not, have graduate or doctoral programs. Often has an emphasis in a specific academic area (e.g. liberal arts college)
The place where courses are delivered by TAFE NSW Also known as a 'campus' A group or cluster of colleges form an Institute
A college is an institution where students study after they have left school. Their daughter Joanna is doing business studies at a local college He is now a professor of economics at Western New England College in Springfield, Massachusetts
A collection, body, or society of persons engaged in common pursuits, or having common duties and interests, and sometimes, by charter, peculiar rights and privileges; as, a college of heralds; a college of electors; a college of bishops
A major academic unit of the University T U is divided into five colleges: Arts & Sciences, Business Administration, Engineering & Natural Sciences, Graduate, Law
At LSUS, one of four major academic divisions within the University that offer specialized curricula
Post secondary institution offering a variety of courses: • certificate - up to one year • diploma - up to three years • university transfer - one or two years of university level work The Colleges in British Columbia are: • Selkirk • College of the Rockies • Douglas • Capilano • College of New Caledonia • Northern Lights • North Island • Northwest • Vancouver Community College • Langara • Camosun Institutes • B C I T • Emily Carr College of Art & Design • Pacific Marine Training Institute • Justice Institute of B C
The University is divided into seven colleges: Agricultural Sciences & Natural Resources (ASNR); Arts and Sciences (A&S); Business Administration (CBA); Education (COE); Engineering, Architecture, and Technology (CEAT); Human Environmental Sciences (HES), and Veterinary Medicine Data for CEAT are sometimes divided into two data sets--one for Engineering & Architecture (ENGR), and the second for the Division of Technology (TECH)
A college creates a smaller community within the larger York University community, and offers advising, orientation programs and academic services to undergraduate students, as well as social and co-curricular activities Selected 1000-level courses through the Divisions of Humanities and Social Science are affiliated with one of the Arts Colleges (Calumet, Founders, McLaughlin, Stong, Vanier) and are part of the General Education/Foundations requirement
An institution of higher education that grants degrees May be a stand-alone institution or a part of a university
a complex of buildings in which a college is housed
Typically defined as credit hours For example, if the college refers to a 3-hour course that is the equivalent of 1 credit (See Hours entry )
Means an approved or accredited public or nonprofit institution of higher learning offering organized study courses and credits leading to the baccalaureate or higher degree
Academic organizational division of the University offering curricular programs leading to baccalaureate or adv anced degrees
There are a number of residential colleges and halls of residence located both on and off campus These not only provide accommodation for students but also additional tutoring, pastoral care and the opportunity to live in a stimulating communal environment
A society of scholars or friends of learning, incorporated for study or instruction, esp
At some universities in the United States, colleges are divisions which offer degrees in particular subjects. a professor at the University of Florida College of Law
an academic division in a university A college is usually composed of academic departments NKU has four colleges: Arts and Sciences, Professional Studies/School of Education, Business, and Chase College of Law
the body of faculty and students of a college
British slang for prison
A degree-granting academic unit of the University There are six colleges headed by a dean which offer undergraduate and graduate degrees: Agriculture and Natural Resources; Arts and Science; Business and Economics; Engineering; Health and Nursing Sciences; and Human Resources, Education and Public Policy The College of Marine Studies offers graduate-level degrees only
An institution of [further education] at an intermediate level (in the UK, typically teaching those aged 16 to 19). See also: sixth-form college
an institution of higher education created to educate and grant degrees; often a part of a university
A building, or number of buildings, used by a college
A term with several definitions in the UK, separate from the US understanding, which refers to any institution that offers undergraduate or graduate degrees First, colleges of further and higher education replicate the final 2 years of US secondary school (grades 11 and 12), after which students often continue on to university studies Course offerings include academic qualifications, such as A-levels, or vocational qualifications such as GNVQ's In the UK, the word 'college' can also refer to a collegiate college (See collegiate system below)
A community
a complex of buildings in which a college is housed British slang for prison the body of faculty and students of a college an institution of higher education created to educate and grant degrees; often a part of a university
in the higher branches of knowledge; as, the colleges of Oxford and Cambridge Universities, and many American colleges
A postsecondary institution that provides mainly undergraduate education College in a separate sense is a division of a university, e g College of Business
A subdivision of the University offering degree programs within a specific subject area For example, the College of Forestry offers degree programs in forest engineering, forest management, forest products, and forest recreation resources
college try
Alternative form of old college try
college-ruled
A notebook with 10 1/2" x 8 paper size with thirty-two evenly spaced lines with enough space to write reasonably neatly
college admission
College admissions or university admission is the process through which students enter post-secondary education at universities and colleges. The system varies widely from country to country
College Boards
tests taken by students in order to attend some US universities
College Station
A city of east-central Texas northwest of Houston. Texas Agricultural and Mechanical University (opened 1876) is here. Population: 52,456
College of Cardinals
The body of all the cardinals that elect the pope, assist him in governing the church, and administer the Holy See when the papacy is vacant
College of Cardinals
council of high ranking Catholic officials which advises the Pope and chooses his successor
College of William and Mary
State-supported college in Williamsburg, Va. The second-oldest institution of higher education in the U.S. (after Harvard University), it was chartered in 1693 by King William III and Queen Mary II. Its alumni include Thomas Jefferson, John Marshall, James Monroe, John Tyler, and Gen. Winfield Scott. George Washington was the college's first American chancellor, from 1788 to 1799. The honour society Phi Beta Kappa was organized as a social fraternity there in 1776
college entrance exam
test that must be taken by all students that are applying to a particular college or university
college graduate
{i} one who has graduated from a college, person having an academic diploma or degree
college level
the level of education that college students are assumed to have attained
college of cardinals
Sacred College: (Roman Catholic Church) the body of cardinals who advise the Pope and elect new Popes
college student
a student enrolled in a college or university
college try
A serious effort to do or achieve something
community college
An educational institution providing college education granting certificates, diplomas, and Associates' degrees, but not higher level degrees. The name derives from the fact that community colleges primarily attract and accept students from the local community, and are often supported by the local community through property taxes. A junior college
community college
A secondary school, usually offering extended services of some sort
community-college
Attributive form of community college

community-college employee.

community college
An accredited two-year higher education institution which confers associate degrees and certificates
community college
(Eğitim) Smaller college that is specifically designed for the residents of a particular area (generally offers courses during the day and night)
community college
A junior college without residential facilities that is often funded by the government
community college
a nonresidential junior college offering a curriculum fitted to the needs of the community
community college
means an institution of higher education, as defined in section 101 of the Higher Education Act of 1965, that provides not less than a 2-year program that is acceptable for full credit toward a bachelor's degree
community college
An associate degree-granting institution that is established by local communities and governed by a locally elected Board Also, primarily funded through public tax dollars
community college
A two-year college offering a wide range of programs of study, many determined by local community need
community college
Also known as "junior" or "two-year" college These schools provide college courses for recent high school graduates and adults in their communities Community colleges generally have fewer admissions requirements than four-year instiutions and courses typically cost less than comparable courses at four-year schools Most community colleges award two-year associates degrees, though some are now awarding bachelors Many students use community college as a springboard to a four-year college or university
community college
– a local college that serves students with a wide ability range at post-secondary level offering courses of further education This is usually a two-year duration leading to an Associates degree Many students of community will then transfer to a four-year college for their last two years, leading to a Bachelors degree
community college
A community college is a local college where students from the surrounding area can take courses in practical or academic subjects. A junior college without residential facilities that is often funded by the government
county college
part time school for young people aged 15-18 (Britain)
Joe College
A fictitious name used to designate the typical college student or to characterize a person as being a typical college student
electoral college
a body of electors empowered to elect someone to a particular office
electoral college
such a body chosen to elect the president and vice president
in college
attending college as a student
junior college
An institution of higher education that awards the associate's degree but not bachelor's degree or higher
junior-college
Attributive form of junior college

junior-college student.

old college try
A vigorous, committed attempt or effort

You know, all I can do is go out there and give it the old college try and play my hardest..

Amherst College
Private liberal arts college in Amherst, Massachusetts, U.S., chartered in 1825. Noah Webster was one of its founders. Consistently ranked as one of the finest colleges in the U.S., it offers a wide range of courses in the humanities, social sciences, and natural sciences. Originally a men's college, it became coeducational in 1975. It participates in an exchange program with nearby Hampshire, Mount Holyoke, and Smith colleges and the University of Massachusetts
Bard College
Private liberal arts college founded in 1860 in Annandale-on-Hudson, New York, U.S. It was founded by John Bard and Episcopal church leaders as St. Stevens, an Episcopal college for men. The name was changed to Bard College in 1934. Between 1928 and 1944 it served as Columbia University's undergraduate school. It became coeducational in 1944. Its undergraduate curriculum includes courses in the social sciences, languages and literature, arts, and natural sciences and mathematics
Boston College
{i} BC, large private college located in Chestnut Hill (Massachusetts, USA)
Bowdoin College
Private liberal arts college in Brunswick, Maine. Founded in 1794 as a men's college, it was named for James Bowdoin (1726-90), first president of the American Academy of Arts and Sciences. It became coeducational in 1971. It offers bachelor's degrees in the arts, humanities, natural sciences, and social sciences. Academic facilities include a marine research station and an arctic museum. Its historic buildings include the Walker Art Building, designed by Charles F. McKim and Stanford White. Notable alumni include Nathaniel Hawthorne and U.S. Pres. Franklin Pierce
Bryn Mawr College
Private women's liberal arts college in Bryn Mawr, Pa. , near Philadelphia. Though founded in 1885 by a group of Quakers, it has long operated on a nondenominational basis. It offers a range of undergraduate and graduate programs in the arts and sciences, social research, and social work. It enjoys an academic exchange with nearby Haverford and Swarthmore colleges and the University of Pennsylvania
Carleton College
Private liberal arts college in Northfield, Minn., founded in 1866. It offers a variety of undergraduate majors. Small classes and opportunities to participate in faculty research projects attract a select student body, most from out of state. The academic year is based on three 10-week trimesters, with each student typically enrolling in three courses per trimester
Cheltenham Ladies' College
a public school for girls in Cheltenham, started in 1853
City Technology College
a type of school in Britain that receives some money from business companies and teaches young people useful technical skills
Dartmouth College
Ivy League college located in Hanover (New Hampshire, USA)
Dartmouth College
Private institution of higher learning in Hanover, N.H., a traditional member of the Ivy League. It is consistently ranked as one of the best liberal arts colleges in the U.S. It was founded in 1769 by Rev. Eleazar Wheelock (1711-79) for the education of "youth of the Indian Tribes . . . English Youth and others." The original charter was approved by King George III. Women were first admitted in 1972. Besides offering a broad range of undergraduate programs, Dartmouth grants graduate and professional degrees in the arts and sciences, business, engineering, and medicine. See also Dartmouth College case
Dartmouth College case
formally Trustees of Dartmouth College v. Woodward Case in which the U.S. Supreme Court held (1819) that the charter of Dartmouth College, granted in 1769 by King George III, was a contract and as such could not be impaired by the New Hampshire legislature. State legislators had tried to alter the contract's terms regarding the continuance of the board of trustees, an effort rejected by the court. The decision was far-reaching in its application to business charters, protecting businesses and corporations from much government regulation. Dartmouth's case was argued by Daniel Webster
Davidson College
Private liberal arts college in Davidson, North Carolina, U.S., founded in 1837. It is affiliated with the Presbyterian church, though its approach to learning is nonsectarian. Women were first admitted in 1972
Eton College
Largest public school (independent secondary school) in England and one of the most prestigious. It is located in Eton, Berkshire. It was founded by Henry VI in 1440-41, the same year he founded King's College, Cambridge. By tradition, 24 scholarships are reserved at Cambridge for Etonians. Boys enter Eton at about age
Eton College
Most come from England's wealthiest families, though 70 scholarships are awarded on the basis of competitive examination
Hanszen College
{i} residential college at Rice University
Haverford College
Private liberal arts college in Haverford, Pa. , near Philadelphia. Founded by Quakers in 1833 as a men's college, it became coeducational in 1980. It is consistently ranked as one of the top U.S. colleges. It maintains cooperative programs with Bryn Mawr and Swarthmore colleges and the University of Pennsylvania
Hebrew Union College
Jewish university of the Reform movement in the United States
Imperial College
IC one of the colleges of the University of London, which is famous for education and research in science, computing, and engineering
King's College Chapel
a beautiful old church which is part of King's College, one of the colleges of the University of Cambridge, in eastern England
Land-Grant College Act of 1862
or Morrill Act Act of the U.S. Congress (1862) that provided grants of land to states to finance the establishment of colleges specializing in "agriculture and the mechanic arts. " Named for its sponsor, Vermont Congressman Justin Smith Morrill (1810-98), it granted each state 30,000 acres (12,140 hectares) for each of its congressional seats. Funds from the sale of the land were used by some states to establish new schools; other states turned the money over to existing state or private colleges to create schools of agriculture and mechanic arts (known as "A&M" colleges). The military training required in the curriculum of all land-grant schools led to the establishment of the Reserve Officers Training Corps, an educational program for future army, navy, and air force officers. The second Morrill Act (1890) initiated regular appropriations to support land-grant colleges, which came to include 17 predominantly African American colleges and 30 American Indian colleges
Medical College Admissions Test
standardized test for applicants to medical school programs in the USA, MCAT
Middlebury College
Private liberal arts college in Middlebury, Vt. , founded in 1800. It is known for its curriculum emphasizing writing, literature, and modern languages. Middlebury sponsors the Bread Loaf Writers' Conference, an annual gathering for established and aspiring authors
Morehouse College
Private, historically black, men's liberal arts college in Atlanta, Ga. It was founded as the Augusta Institute, a seminary, in 1867 and renamed in 1913 in honour of Henry L. Morehouse, an administrator. It offers programs in business, education, humanities, and physical and natural sciences. It is part of an educational consortium in which six institutions, including Spelman College, exchange faculty, students, facilities, and curricula. Notable alumni include Martin Luther King, Jr., civil rights leader Julian Bond, and filmmaker Spike Lee
Mount Holyoke College
Private liberal arts college for women in South Hadley, Mass. Founded by Mary Lyon as a female seminary in 1837, it was one of the first institutions of higher education for women in the U.S. Baccalaureate courses are taught in the humanities, science and mathematics, and social sciences. Mount Holyoke is part of an educational consortium with Amherst, Hampshire, and Smith colleges and the University of Massachusetts at Amherst
Oberlin College
Private liberal arts college in Oberlin, Ohio. Founded in 1833, it was the first U.S. college to admit women and the first to admit black students on an equal footing with whites. In its early years it was a station on the Underground Railroad. It has faculties of arts, communications, foreign languages, law, letters, mathematics, psychology, public service, science, and social sciences, as well as a music conservatory
Open College
a British organization which teaches adults in their own homes by means of radio and television programmes and correspondence courses (=courses of study in which work is sent between teachers and students by post) . It teaches courses on business and the skills needed to work in many jobs and industries Open University
Royal College of Art
the RCA an important art school in London
Royal College of Music
the RCM a school in London for young musicians who have great ability, and who come from all over the world
Royal College of Nurses
the RCN an organization that represents nurses in the UK, and provides higher education for them in its institute
Royal Naval College
a training college at Dartmouth, southwest England, where young people in the Royal Navy learn to be officers
Smith College
{i} largest college for women located in Northampton (Massachusetts, USA)
Smith College
Private liberal arts college for women in Northampton, Mass. It was founded in 1871 through the bequest of Sophia Smith (1796-1870). Bachelor's degrees are granted in most major academic fields, and master's degrees are granted in biology, dance, education, music, religion, social work, and theatre. Smith's school of social work also grants doctoral degrees. The college belongs to a five-college cooperative with Amherst, Hampshire, and Mount Holyoke colleges and the University of Massachusetts at Amherst
Spelman College
Private, historically black, women's liberal arts college in Atlanta, Ga. Its history is traced to 1881, when two Boston women began teaching 11 black women, mostly ex-slaves, in an Atlanta church basement. Donations from John D. Rockefeller, beginning in 1884, assured the school's growth; the school is named for Rockefeller's mother-in-law. Spelman offers bachelor's degrees in more than 20 academic fields. It is one of six African American institutions in the Atlanta area that share students, faculty, facilities, and curricula. Spelman's alumnae include attorney and children's rights activist Marian Wright Edelman and author Alice Walker
State College
A borough of central Pennsylvania northwest of Harrisburg. Mainly residential, it is the seat of Pennsylvania State University (established 1855). Population: 38,923
Swarthmore College
Private liberal arts college in Swarthmore, Pa. , near Philadelphia. It was founded by a group of Quakers in 1864. Consistently ranked as one of the best colleges in the U.S., it offers bachelor's degree programs in a wide variety of disciplines. It participates in an exchange program with Bryn Mawr and Haverford colleges and the University of Pennsylvania
Trinity College
Private liberal arts college in Hartford, Conn. , founded in 1823. It is historically affiliated with the Episcopal church, though its curriculum is nonsectarian. Bachelor's degrees are granted in more than 30 different study areas, and graduate study is offered by several departments, including economics, English, and history. Trinity participates in a cooperative exchange program with 12 New England colleges and universities
United Negro College Fund
a charity organization in the US which gives money and support to black students and black universities
United Negro College Fund
association of historically African American colleges and universities that provides scholarships and assistance to young African Americans who want to attend college
Vassar College
Vassar a college in the state of New York, US. It was established in 1861 as a college for women, but it has accepted male students since the late 1960s. Private liberal arts college in Poughkeepsie, N.Y. It was founded as a college for women by Matthew Vassar (1792-1868) in 1861 but did not open until 1865. It became coeducational in 1968. Vassar offers undergraduate studies in most major disciplines, and it has master's degree programs in biology, chemistry, and drama. The F.L. Loeb Art Center houses one of the oldest art collections in the U.S
Wellesley College
Private women's college in Wellesley, Mass. , chartered in 1870. Long one of the most eminent women's colleges in the U.S., it was the first to provide scientific laboratories. It grants bachelor's degrees in humanities, including Chinese, Japanese, and Russian languages; in social science, including African studies, religion, and economics; and in science and mathematics, including computer science. Among its facilities are an advanced science centre and an observatory
Wellesley College
{i} college for women in Wellesley (Massachusetts, USA) that opened in 1875
Williams College
Private liberal arts college in Williamstown, Mass. Established in 1793 and affiliated with the Congregational church, it has since become nondenominational. Williams has consistently rated as one of the best colleges in the U.S., offering bachelor's and master's degree programs in fine and applied arts and sciences. Campus facilities include notable collections of American, contemporary, and South Asian art and materials relating to U.S. history. Notable alumni include director Elia Kazan
Winchester College
{i} oldest English public school situated in Winchester (England)
business college
institution which offers courses to equip individuals who wish to enter the field of business
business college
a school for teaching the clerical aspects of business and commerce
colleges
plural of college
dartmouth college
a college in New Hampshire
electoral college
the body of electors who formally elect the United States president and vice-president
electoral college
group of electors that officially elects the President and Vice President of the United States on behalf of the voters in the electors' respective states (U.S. Politics)
electoral college
The electoral college is the system that is used in the United States in presidential elections. The electors in the electoral college act as representatives for each state, and they elect the president and vice-president. the Electoral College a group of people chosen by the votes of the people in each US state, who come together to elect the President, or a similar group in other countries. Constitutionally mandated process for electing the U.S. president and vice president. Each state appoints as many electors as it has senators and representatives in Congress (U.S. senators, representatives, and government officers are ineligible); the District of Columbia has three votes. A winner-take-all rule operates in every state except Maine and Nebraska. Three presidents have been elected by means of an electoral college victory while losing the national popular vote (Rutherford B. Hayes in 1877, Benjamin Harrison in 1888, and George W. Bush in 2000). Though pledged to vote for their state's winners, electors are not constitutionally obliged to do so. A candidate must win 270 of the 538 votes to win the election
eton college
a public school for boys founded in 1440; located in Berkshire
junior college
a college that offers only the first two years terminating in an associate degree
junior college
Colleges that offer programs (usually two years or less for full-time students) that prepare students for immediate employment, or for transfer to college or university offering bachelor's degrees
junior college
– See Community College
junior college
An educational institution offering a two-year course that is generally the equivalent of the first two years of a four-year undergraduate course. a college in the US or Canada where students take a course of study that continues for two years = community college. or community college Educational institution that provides up to two years of college-level academic, technical, and vocational instruction with emphasis on career preparation. Roots of the junior college may be traced to the Chautauqua movement and other adult-education programs created after the American Civil War. The first junior college opened in Joliet, Ill., in 1901. The vast majority of junior colleges are publicly supported; called community colleges, they offer a variety of flexible programs that are often nontraditional in style and content. They have pioneered in offering part-time study, evening sessions, instruction by television, weekend workshops, and other services for members of their communities. Students rarely live on campus. Graduates of junior or community colleges ordinarily earn an associate's degree. They then transfer to a four-year college or enter the workforce. See also continuing education
junior college
Offers only the first two years of an undergraduate education Upon graduation you get a diploma, and may transfer into a four-year college Often called: two-year college, community college
junior college
A postsecondary institution which offers the first two years of college instruction, frequently confers an associate's degree, and does not confer a bachelor's degree The term "junior college" is often used interchangeably with the term "community college " See COMMUNITY/JUNIOR COLLEGE
sacred college
(Roman Catholic Church) the body of cardinals who advise the Pope and elect new Popes
sea grant college
A college or university that receives government grants for oceanographic research
sixth form college
a type of school in Britain for students who are preparing to take A levels (=the highest level of school exams)
staff and command college
interdisciplinary college for IDF officers and commanders
staff college
interdisciplinary college for IDF officers and commanders
teachers college
a two-year school for training elementary teachers
teachers college
college for the training of teachers
technical college
In Britain, a technical college is a college where you can study arts and technical subjects, often as part of the qualifications and training required for a particular job. a college in Britain where, in the past, students could study to take examinations in practical subjects
theological college
theo'logical .seminary a college for training people to become priests or church ministers
training college
a school providing training for a special field or profession
training college
college where people are trained to be teachers
training college
a college for adults that gives training for a particular profession
vocational college
college where students learn vocations
winchester college
the oldest English public school; located in Winchester
work one's way through college
finance one's college education by working in a job
Türkçe - İngilizce

college teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

edebiyat Fakültesi the College of Literature, Arts, and Social Sciences
(in Istanbul University)
college