yüksek okul

listen to the pronunciation of yüksek okul
Türkçe - İngilizce
college
academy
yüksekokul
college

Tom and Mary are college students. - Tom ve Mary yüksekokul öğrencisidirler.

yüksekokul
academy
yüksekokul
(Eğitim) graduate school
yüksekokul
high school
yüksek lisans eğitimi veren okul
graduate school
yüksekokul
institution of higher education
yüksekokul
high school, college, academy
yüksekokul
junior college
Türkçe - Türkçe
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
akademi
Yüksekokul
akademi
yüksek okul