enstitü

listen to the pronunciation of enstitü
Türkçe - İngilizce
{i} institute

In 1873 he moved to Warsaw with his whole family, and from that time taught German at the Veterinary Institute and at a secondary school. - 1873 yılında bütün ailesiyle birlikte Varşova'ya taşındı ve o zamandan sonra Veteriner Enstitüsü ve bir ortaokulda Almanca dersi verdi.

What is the goal of the Tavistok Institute? - Tavistok Enstitüsünün amacı nedir?

institution

What is the Smithsonian Institution? - Smithsonian Enstitüsü nedir?

retreat
institute (for higher education or research)
college
Türkçe - Türkçe
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız araştırma,inceleme ve eğitim kurumu
enstitü