artificial

listen to the pronunciation of artificial
İngilizce - Türkçe
yapay

Yapay uydu yörüngesine fırlatıldı. - The artificial satellite was launched into the orbit.

Bizim yapay adamız, henüz çok iyi ormanlık alan değil. - Our artificial island isn't very well forested yet.

suni

Suni deri gerçeğiyle karşılaştırılamaz. - Artificial leather can't compare with the real thing.

yapma

Hobilerimden birisi yapay çiçekler yapmaktır. - One of my hobbies is making artificial flowers.

{s} sahte
naylon
(Tıp) artifisiyel
yapmacık
yalancı
{s} eğreti
suni olarak
zoraki
yalancy
(Tıp) Sun'i, artifisyel
yapmacıkla
artificial insemination suni ilkahç
{s} takma

O, anneannemin takma dişidir. - These are my grandmother's artificial teeth.

artificial intelligence
yapay anlayış
artificial bait
zoka
artificial concealment
(Askeri) kamuflaj
artificial lake
yapma göl
artificial person
tüzelkişi
artificial reality
(Bilgisayar,Teknik) sanal gerçeklik
artificial silk
rayon
artificial vision
(Bilgisayar,Teknik) bilgisayarla görme
artificial word
(Askeri) uydurma kelime
artificial abortion
istemli abortus
artificial cement
suni çimento
artificial daylight
yapay gün ışığı
artificial ear
suni kulak
artificial fertilizer
suni gübre
artificial fiber
sentetik lif
artificial flower
yapma çiçek
artificial harbour
suni liman
artificial heart
yapay kalp
artificial horizon
suni ufuk
artificial incubation
suni kuluçka
artificial insemination
suni döllenme
artificial insemination
suni tohumlama
artificial insemination station
yapay tohumlama istasyonu
artificial joint
yapay mafsal
artificial lake
yapay göl
artificial language
yapay dil
artificial leather
suni deri

Suni deri gerçeğiyle karşılaştırılamaz. - Artificial leather can't compare with the real thing.

artificial leather
yapay deri
artificial leg
takma bacak
artificial light film
suni ışık filmi
artificial lighting
yapay aydınlatma
artificial magnet
yapay mıknatıs
artificial manure
suni gübre
artificial marble
suni mermer
artificial pollination
yapay tozlaşma
artificial pruning
suni budama
artificial radioactivity
suni radyoaktivite
artificial radioactivity
yapay radyoaktivite
artificial rain
suni yağmur
artificial regeneration
suni gençleştirme
artificial reseeding
yapay tohumlama
artificial resin
sentetik reçine
artificial respiration
suni solunum
artificial satellite
yapay uydu
artificial selection
suni seleksiyon
artificial silk
yapay ipek
artificial silk
reyon
artificial silk
suni ipek
artificial stone
suni taş
artificial suede
yapay süet
artificial teeth
takma diş
artificial ventilation
suni havalandırma
artificial ageing
yapay yaşlanma
artificial aging
(Mühendislik) suni yaşlanma
artificial blood
yapay kan
artificial colourant
yapay colourant
artificial diamond
Yapay elmas, sûni elmas, endüstriyel elmas
artificial fingernails
yapay tırnaklar
artificial food coloring
yapay gıda renklendirme
artificial hair
yapay saç
artificial insemination
suni/yapay dölleme
artificial intelligence
Yapay zekâ
artificial life
yapay yaşam
artificial neural network
Yapay sınır ağı
artificial neural networks
(Bilgisayar) yapay sınır ağları
artificial pain
suni sancı
artificial pearls
yapay inciler
artificial person
huk. tüzel kişi
artificial respiration
suni solunum/teneffüs, yapay solunum
artificial respiratory
Sûni solunum
artificial voice
yapay ses
artificial aeration
(Askeri) yapay havalandırma
artificial ageing
(Havacılık) suni yaşlandırma
artificial aggregate
suni agrega
artificial aggregate
(İnşaat,Teknik) yapay agrega
artificial algae zone
(Askeri) yapay alg bölgesi
artificial atmosphere
yapay atmosfer
artificial bank
(Askeri) yapay set
artificial beach
(Askeri) yapay kumsal
artificial bird nest
(Çevre) suni kuş yuvası
artificial cell
(Botanik, Bitkibilim) suni hücre
artificial cement
yapay çimento
artificial channel
(Denizbilim) yapay kanal
artificial cliff
(Çevre) yapay şev
artificial coast
(Askeri) yapay sahil
artificial concealment
(Askeri) Suni gizleme, kamuflaj
artificial cryolite
yapay kriyolit
artificial daylight
(Askeri) SUNİ GÜN IŞIĞI: Berrak bir gecede, mehtap aydınlığından daha yoğun bir aydınlatma. (En iyi aydınlatma derecesi gün ışığına eşit olanıdır). Ayrıca bakınız: "battlefield illumination"
artificial ear
(Teknik,Telekom) yapay kulak
artificial earth satellite
(Askeri) SUNİ DÜNYA UYDUSU: Aydan farklı olarak, insan eliyle yapılmış arz uydusu. Genellikle "earth satellite" denir
artificial earthquake
(Çevre) yapay deprem
artificial element
yapay element
artificial eye
(Fotoğrafçılık) suni göz
artificial fertilizer
suni/yapay gübre
artificial fiber
(Tekstil) yapay lif, sentetik lif
artificial fish reef
(Askeri) yapay balık resifi
artificial fishway
(Askeri) yapay balıkçılık kanalı
artificial flags
(İnşaat) sunî malta taşları
artificial flower
yapma çiçek. artificial insemination suni/yapay dölleme
artificial grammar
(Dilbilim) yapay gramer
artificial gravity
(Askeri) SUNİ YER ÇEKİMİ: Bir hava uzay aracı içinde bir kabini, bu aracın uzunlamasına ekseni etrafında dön dürmek, böylece yer çekimi kuvvetine benzer bir merkezkaç kuvvet temin etmek suretiyle meydana getirilen taklit yer çekimi
artificial harbor
(Askeri) yapay liman
artificial headland
(Askeri) yapay burun
artificial horizon
(Askeri) SUNİ UFUK: Hakiki ufka nazaran irtifa gösteren alet. Bu alet; hava seyrüsefer aletlerinde hakiki ufuk yerine kullanılır. Suni ufuk, genellikle, bir jiroskop ruhlu veya sarkaçtan ibarettir. bkz: "Attitude indicator
artificial horizon
suni ufuk,suni ufuk
artificial i
(AI) Yapay Zeka
artificial ice rink
yapay buz pateni alanı
artificial implants
(Tıp) yapay implantlar
artificial insemination
yapay dölleme
artificial intelligence
yapay us
artificial island
(Askeri) yapay ada
artificial kidney
suni/yapay böbrek
artificial land form
(Çevre) yapay arazi şekli
artificial landscape
(Askeri) yapay kara
artificial light
yapay ışık
artificial light
(Tekstil) yapay ışık, suni ışık
artificial light film
yapay ışık filmi
artificial light shade
(Tekstil) akşam nüansı, boyamanın lamba ışığındaki nüansı
artificial line
yapma hat
artificial marble
(İnşaat) yapay mermer
artificial marsh
(Askeri) yapay bataklık
artificial material
(Tekstil) yapay malzeme
artificial materials
(Askeri) SUNİ GİZLEME MALZEMESİ
artificial membranes
(Tıp) yapay zarlar
artificial moonlight
(Askeri) SUNİ AYIŞIĞI: Berrak bir gecede, yıldız aydınlığı ile mehtap aydınlığı arasındaki yoğunlukta bir aydınlatma. Ayrıca bakınız: "Battlefield illumination"
artificial moonlight
(Askeri) suni ay ışığı
artificial neural network
yapay sinir agi
artificial obstacle
(Askeri) SUNİ ENGEL: Düşmanın ilerlemesini geciktirmek veya yavaşlatmak maksadıyla, insanlar tarafından hazırlanan engel. Kullanılmakta olan suni engeller, genel olarak, mayın tarlası, tank hendeği, tel engeli, barikatlar, yol tıkamaları ve tahriptir
artificial obstacle
(Askeri) suni engel
artificial oils
(Kimya) suni esanslar
artificial pacemaker
(Tıp) yapay pacemaker
artificial pasture
(Tarım) suni mer'a
artificial person
huk. tüzel kişi. artificial respiration suni solunum/teneffüs, yapay solunum
artificial person
hükmi şahıs
artificial pond
yapay gölet
artificial production
(Denizbilim) yapay üretim
artificial pupil
(Tıp) suni gözbebeği
artificial rain fall
(Çevre) yapay yağmur yağışı
artificial reality
sanal gerceklik
artificial recharge
(Askeri) yapay yeniden doldurma
artificial recharge
(Tarım) suni besleme
artificial reef works
(Askeri) yapay resif çalışmaları
artificial resin
(Tekstil) yapay reçine, sentetik reçine
artificial respiration
suni solunum,yapay solunum
artificial seasoning
sınai kurulma
artificial seasoning
yapay kurutma
artificial seasoning
fırınlama
artificial seaweed
(Askeri) yapay deniz otları
artificial selection
(Tarım) yapay seleksiyon
artificial selection
(Botanik, Bitkibilim) yapma seçim
artificial signal
suni sinyal
artificial smile
sahte gülücük
artificial suede
(Teknik,Tekstil) suni süet
artificial surf zone
(Askeri) yapay sörf bölgesi
artificial swarm
(Arılık,Hayvan Bilim, Zooloji) yapay oğul
artificial sweetener
yapay tatlandırıcı
artificial traffic
yapay trafik
artificial viscosity
(Askeri) yapay akışmazlık
artificial vision
bilgisayarla gorme
artificial word
(Askeri) UYDURMA KELİME: Gerçek anlamı olmayan harfler grubu. Böyle bir harf grubu; sesli ve sessiz harfler, gerçek bir kelime görünüşü ve söylenişi verecek şekilde, sistemli tertiplenerek kurulur
artificiality
{i} yapaylık
artificially
yapay olarak

Fiyatlar yapay olarak yükseldi. - Prices were artificially jacked up.

Yumurtaları yapay olarak üretmek zorunda olacaksın. - You will have to incubate the eggs artificially.

render artificial
yapaylaştırmak
artificiality
yapmacık tavırlar
artificiality
taklit şey
artificiality
{i} sahtelik
artificiality
sunilik
artificiality
{i} yapmacıklık
card for artificial wool shoddy card
(Tekstil) açma yün tarağı
İngilizce - İngilizce
Man-made; of artifice

The flowers were artificial, and he thought them rather tacky.

False, misleading

Her manner was somewhat artificial.

Unnatural
{a} made by art, fictitious
made by a human being, not by nature; not natural
Made or contrived by art; produced or modified by human skill and labor, in opposition to natural; as, artificial heat or light, gems, salts, minerals, fountains, flowers
devices made entirely of, or a combination of, materials, such as wood, plastic, glass, hair, metal, feathers or fiber, designed to attract fish This does not include hand-moldable material designed to attract fish by taste or smell It also doesn't include devices smaller than 1-1/2 inches long with scents or smell attractants attached Molded plastic devices less than 1-1/2 inches long also are not considered artificial, as well as foods; organic bait; such as worms, grubs, crickets, leeches, minnows and fish eggs; and manufactured baits, such as imitation fish eggs, dough baits and stink baits
not natural ATTRACT to draw torwards itself by unseen force, a magnet attracts iron AXLE bar on which or with which a wheel turns
{s} not genuine, simulated
Feigned; fictitious; assumed; affected; not genuine
means not occurring naturally For example, Lake Diefenbaker is an artificial prairie lake that was created by people to imitate the way naturally occurring lakes store water
contrived by art rather than nature; "artificial flowers"; "artificial flavoring"; "an artificial diamond"; "artificial fibers"; "artificial sweeteners"
(of a call) one that, through prearrangement between partners, does not indicate a desire to play the bid being stated, doubled or redoubled; or does not indicate interest in the strain named
adj buatan (buat)
not arising from natural growth or characterized by vital processes
An artificial state or situation exists only because someone has created it, and therefore often seems unnatural or unnecessary. Removed from the artificial atmosphere of the fashion show, high-fashion clothes often look cheap and silly. + artificially ar·ti·fi·cial·ly state subsidies that have kept retail prices artificially low
artificially formal; "that artificial humility that her husband hated"; "contrived coyness"; "a stilted letter of acknowledgment"; "when people try to correct their speech they develop a stilted pronunciation"
Artful; cunning; crafty
1) Synthetic fibres and reconstituted materials (e g Marble) 2) Of finishing, an imitation of an expensive material using a cheap one
Artificial objects, materials, or processes do not occur naturally and are created by human beings, for example using science or technology. a wholefood diet free from artificial additives, colours and flavours The city is dotted with small lakes, natural and artificial = synthetic natural + artificially ar·ti·fi·cial·ly drugs which artificially reduce heart rate
disapproval If you describe someone or their behaviour as artificial, you disapprove of them because they pretend to have attitudes and feelings which they do not really have. The voice was patronizing and affected, the accent artificial. adj. artificial heart artificial insemination artificial intelligence artificial respiration
Cultivated; not indigenous; not of spontaneous growth; as, artificial grasses
synthetic
synthetical
artificious
artificial anus
An artificial opening of the intestine
artificial anuses
plural form of artificial anus
artificial art
The automatization of art production, for example computer-generated art
artificial florist
Someone who makes or sells artificial flowers

All artificial florists are not good feather dressers. Feather dressing is an art by itself and has to be learned by apprenticeship.

artificial horizon
An instrument that displays the pitch and roll of an aircraft in flight by comparing its attitude to a gyroscopically-maintained indication of the flat horizon line
artificial horizons
plural form of artificial horizon
artificial insemination
The introduction of semen into the uterus or cervix of a female by a means other than copulation
artificial intelligence
Intelligence exhibited by an artificial (non-natural, man-made) entity
artificial intelligence
The essential quality of a machine which thinks in a manner similar to or on the same general level as a human being
artificial intelligence
The branch of computer science dealing with the reproduction or mimicking of human-level thought in computers
artificial intelligences
plural form of artificial intelligence
artificial language
computer language
artificial language
formal language
artificial language
constructed language
artificial languages
plural form of artificial language
artificial life
the study of synthetic systems that behave like living organisms
artificial life
the simulation of any aspect of life
artificial respiration
The manual or mechanical forcing of air into the lungs of a person who is not breathing in order to maintain life
artificial selection
intervention by humans in the breeding of plants or animals in order to preserve selected genetic traits
artificial sweetener
A sugar substitute, a food additive that attempts to duplicate the effect of sugar in taste but usually with fewer calories
artificial sweeteners
plural form of artificial sweetener
artificial-intelligence
Attributive form of artificial intelligence

artificial-intelligence programmer.

artificial intelligence
the branch of computer science that deal with writing computer programs that can solve problems creatively; "workers in AI hope to imitate or duplicate intelligence in computers and robots
artificial neural networks
a mathematical model or computational model based on Biological neural networks. It consists of an interconnected group of artificial neurons and processes information using a connectionist approach to computation
artificial abortion
ending of a pregnancy by medical means, abortion which is performed through medicine or surgery
artificial alimentation
artificial nutrition
artificial arm
prosthetic arm, artificial arm to replace one that is missing
artificial blood
a liquid that can carry large amounts of oxygen and can serve as a temporary substitute for blood
artificial earth satellite
{i} satellite which has been manufactured and put in orbit around any heavenly body
artificial eyelashes
fake eyelashes which are glued to the eyelids to enhance one's natural eyelashes
artificial fertilization
{i} in vitro fertilization
artificial fingernails
fake fingernails which are glued to the natural fingernails to increase their length or enhance their appearance
artificial flower
a handmade imitation of a blossom
artificial flower
man-made flower, fake flower made from plastic or fabric
artificial food additives
man-made substances which are added to food (to improve flavor, shelf life, etc.)
artificial heart
Machine or mechanical pump that maintains blood circulation in the human body. The heart-lung machine, a mechanical pump, can maintain circulation for a few hours while the heart is stopped for surgery. It shunts blood away from the heart, oxygenates it, and returns it to the body. No device has yet been developed for total, long-term replacement of the heart; existing artificial hearts reduce the heart's workload by pumping between beats or acting as an auxiliary ventricle and are suitable only as temporary replacements in patients awaiting transplant. See also pacemaker
artificial heart
a pump that replaces the natural heart
artificial horizon
An instrument displaying a line on a flight indicator that lies within the horizontal plane and about which the pitching and banking movements of an aircraft are shown. Also called gyro horizon
artificial horizon
flight instrument which shows the aerodynamic balance of an aircraft
artificial horizon
a navigational instrument based on a gyroscope; provides an artificial horizon for the pilot
artificial incubation
artificial keeping of eggs under conditions favorable to hatching
artificial insemination
placement of semen into the uterus by artificial means, injection of sperm into a female (to impregnate)
artificial insemination
the introduction of semen into the oviduct or uterus by some means other than sexual intercourse
artificial insemination
Artificial insemination is a medical technique for making a woman pregnant by injecting previously stored sperm into her womb. Female animals can also be made pregnant by artificial insemination. The abbreviation AI is also used. Introduction of semen into the vagina or uterus without sexual contact. the medical process of making a woman or female animal pregnant by using a piece of equipment, rather than by having sex. Introduction of semen into a female's vagina or cervix by means other than sexual intercourse. First developed for animal breeding in the early 20th century in Russia, it is now also used to induce pregnancy in women whose partners cannot impregnate them. The partner's (or other donor's) semen is inserted with a syringe. Though reasonably successful, artificial insemination in humans raises moral issues that are not yet fully resolved. In livestock, deep-frozen semen from a male animal can be stored for long periods without losing its fertility, thus allowing a single bull to sire as many as 10,000 calves a year
artificial intelligence
Artificial intelligence is a type of computer technology which is concerned with making machines work in an intelligent way, similar to the way that the human mind works. The abbreviation AI is also used. AI the study of how to make computers do intelligent things that people can do, such as think and make decisions. Ability of a machine to perform tasks thought to require human intelligence. Typical applications include game playing, language translation, expert systems, and robotics. Although pseudo-intelligent machinery dates back to antiquity, the first glimmerings of true intelligence awaited the development of digital computers in the 1940s. AI, or at least the semblance of intelligence, has developed in parallel with computer processing power, which appears to be the main limiting factor. Early AI projects, such as playing chess and solving mathematical problems, are now seen as trivial compared to visual pattern recognition, complex decision making, and the use of natural language. See also Turing test
artificial intelligence
branch of science dealing with simulation and implementation of human intelligence on a computer, AI; simulated intelligence
artificial joint
a metal or plastic part that is surgically implanted to replace a natural joint (possibly elbow or wrist but usually hip or knee)
artificial kidney
a machine that uses dialysis to remove impurities and waste products from the bloodstream before returning the blood to the patient's body
artificial kidney
manmade kidney made to perform in the same manner as a natural kidney
artificial labor
false labor pains
artificial lake
man-made lake
artificial language
a language that is deliberately created for a specific purpose
artificial language
{i} language created intentionally for a particular use or purpose, language invented specifically by a particular person or small group
artificial language
An invented language based on a set of prescribed rules and developed for a specific purpose, such as international communication or computer programming
artificial leather
{i} synthetic leather, artificial substance made to resemble natural leather
artificial leg
limb made out of plastic or another substance to replace a missing leg
artificial life
The simulation of biological phenomena through the use of computer models, robotics, or biochemistry. Also called Alife
artificial light
simulated lighting
artificial pearls
false pearls, beads which are designed and colored to look like pearls
artificial rain
rainfall which is created by seeding clouds
artificial respiration
an emergency procedure whereby breathing is maintained artificially
artificial respiration
Artificial respiration is the forcing of air into the lungs of someone who has stopped breathing, usually by blowing through their mouth or nose, in order to keep them alive and to help them to start breathing again. She was given artificial respiration and cardiac massage. A procedure used to restore or maintain respiration in a person who has stopped breathing. The method uses mechanical or manual means to force air into and out of the lungs in a rhythmic fashion. a way of making someone breathe again when they have stopped, by blowing air into their mouth. Breathing induced by any of several techniques in a person who has stopped or is having difficulty breathing. It consists chiefly of keeping the air passage open and inducing inhalation and exhalation. It does not include chest compressions to maintain circulation (see cardiopulmonary resuscitation). The primary method is mouth-to-mouth breathing, in which the rescuer breathes into the victim's mouth, with pauses to allow exhalation
artificial respiration
breathing which is caused by a ventilator, breathing by a life-support machine
artificial ripening
artificial acceleration of fruit's ripening process
artificial satellite
{i} object constructed by humans that orbits around the earth or the moon
artificial selection
Human intervention in animal or plant reproduction to ensure that certain desirable traits are represented in successive generations
artificial skin
a synthetic covering with two layers used experimentally to treat burn victims
artificial sweetener
{i} sugar substitute, substance used as sugar substitute of low calorie
artificial tooth
false tooth, dental implant resembling a real tooth made to fill the space of a missing tooth
artificial transaction
fictitious transaction executed to mislead the government authorities
artificiality
Something artificial
artificially
{a} by art, not naturally
artificiality
The quality or appearance of being artificial; that which is artificial
artificiality
The quality of being artificial or produced unnaturally
artificiality
{i} quality of being man made, quality of being unnatural or manufactured
artificiality
the quality of being produced by people and not occurring naturally
artificially
Craftily; artfully
artificially
In an artificial manner; by art, or skill and contrivance, not by nature
artificially
not according to nature; not by natural means; "artificially induced conditions
artificially
not according to nature; not by natural means; "artificially induced conditions"
artificially
in an artificial manner
artificially
Ingeniously; skillfully
artificial