gülünç

listen to the pronunciation of gülünç
Türkçe - İngilizce
ridiculous

Your idea is ridiculous. It is? - Senin fikrin gülünç. Gülünç mü?

I can't help but feel like the ending of Breaking Bad was ridiculously rushed, still an amazing show but it could've been better. - Kendimi Breaking Bad'in sonunun gülünç bir şekilde aceleye getirildiğini düşünmekten alıkoyamıyorum - yine de çok güzel bir dizi ama daha iyi olabilirdi.

funny
foolish
amusing
humorous

The lyrics are humorous. - Şarkı sözleri gülünçtü.

funny, laughable, amusing, humorous, hilarious; ridiculous, foolish, silly, laughable, ludicrous; beggarly, very little
comic
laughable

You're going to teach me? That's laughable! - Bana öğretmeyecek misin? Bu gülünç!

grotesque

Sami's story was so grotesque that nobody believed him. - Sami'nin hikayesi o kadar gülünçtü ki kimse ona inanmadı.

fantastical
ludicrous
fantastic
Gilbertian
camp
jesting
derisive
burlesque
derisory
droll
funny, comical, laughable, ridiculous
cynical
waggish
absurd

If life is ridiculous and absurd, be glad that it is not tedious. - Eğer hayat gülünç ve saçma ise dert etmeyin çünkü bu en azından sıkıcı değil demektir.

rich
silly
comical
farcical
risible
hilarious
ridiculus
ridiculously

I can't help but feel like the ending of Breaking Bad was ridiculously rushed, still an amazing show but it could've been better. - Kendimi Breaking Bad'in sonunun gülünç bir şekilde aceleye getirildiğini düşünmekten alıkoyamıyorum - yine de çok güzel bir dizi ama daha iyi olabilirdi.

The prices here are ridiculously low. - Burada fiyatlar gülünç derecede düşüktür.

laughably
quizzical
priceless
gülünç derecede hassas
sloppy
gülünç derecede hassas
slab
gülünç duruma düşürmek
travesty
gülünç duruma sokmak
fool
gülünç görünüşlü kimse
fright
gülünç olarak
comically
gülünç olmak
make a fool of oneself
gülünç taklit
travesty
ikiliden gülünç duruma düşeni
stooge
kendini gülünç duruma düşürmek
to make a fool of oneself, to become a laughing stock
kendini gülünç duruma düşürmek
make a fool of oneself
Türkçe - Türkçe
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik: "Yüksek sesle doğruluktan bahsetmeye kalkmak gülünç bir şey olurdu."- R. N. Güntekin
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
tuhaf
gülünç