boyutlar

listen to the pronunciation of boyutlar
Türkisch - Englisch
dimensions

An atom's dimensions are extremely small. - Bir atomun boyutları son derece küçüktür.

Width is one of the basic dimensions. - Genişlik temel boyutlardan biridir.

proportions
(Bilgisayar) sizes

Love comes in all shapes and sizes. - Aşk tüm şekil ve boyutlarda gelir.

Crystals of many colors and sizes were scattered across his desk. - Birçok renk ve boyutlarda kristaller onun masasının karşısında dağıldı.

(Bilgisayar) size

They are made in a variety of sizes. - Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar.

Are these all the sizes you have? - Elinizdeki tüm boyutlar bunlar mı?

proportion
boyut
{i} dimension

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

Boyut
size

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

boyut
extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

Layla's letters revealed the extent of her racism. - Leyla'nın mektupları onun ırkçılığının boyutlarını ortaya çıkardı.

boyut
dimensions

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

An atom's dimensions are extremely small. - Bir atomun boyutları son derece küçüktür.

boyut
(Bilgisayar) size to
boyut
leaf length
boyut
(Bilgisayar) width

Width is one of the basic dimensions. - Genişlik temel boyutlardan biridir.

boyut
(Dilbilim) trait
boyut
magnitude
yatay boyutlar
(Bilgisayar) horizontal size
boyut
dimension; extent
boyut
dimension , size
boyut
{i} format
Türkisch - Türkisch
ebat

Onlar muhtelif ebatlarda imal edilirler. - Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar.

Boyut
(Hukuk) DİMANSİON
Boyut
(Hukuk) BUUT
boyut
Nitelik, genişlik, kapsam: "Macarların kukla tiyatrosunu seyrederken de aynı inanılmaz boyutlara vardığını görmüştüm."- H. Taner
boyut
Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut
boyut
Fotoğraf makinelerinde, filmlerde ve fotoğraf kâğıtlarında büyüklüğün ölçüsünü ifade eden deyim
boyut
Nitelik, genişlik, kapsam
boyut
Durum
boyut
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
boyut
Durum: "Yeni boyutlar, düşünme olanakları kazandığımı sanarak ayrıldım tiyatrodan."- N. Cumalı
boyutlar
Favoriten