informative

listen to the pronunciation of informative
İngilizce - Türkçe
bilgilendirici

Bu çok bilgilendirici bir yazı. - This is a very informative article.

{s} bilgi verici
Bilgi amaçlı
{s} öğretici
tanıtıcı
aydınlatıcı

Bu gezi çok aydınlatıcı. - The trip was very informative.

{s} bilgilendirici, aydınlatıcı, öğretici, eğitici
bilgilendirme amaçlı
(Bilgisayar) bilgi

Bu çok bilgilendirici bir yazı. - This is a very informative article.

informative sample
(Mühendislik) Bilgi amaçlı numune, bir yığının tamamını temsil etmeyen, yalnızca bilgi amacıyla alınan örnek
informative text
bilgilendirici metin
informative function
(Dilbilim) bilgisellik işlevi
informative labeling
(Ticaret) bilgilendirici etiketleme
informative labeling
(Ticaret) bilgi verici etiketleme
informative labelling
bilgi verici etiketleme
informative message
bilgilendirici ileti
İngilizce - İngilizce
providing a lot of useful or interesting information

I read a very informative newspaper article on that subject last week.

tending to increase knowledge or dissipate ignorance; "an enlightening glimpse of government in action"
Having power to inform, animate, or vivify
{s} instructive, educational, serving to impart knowledge
serving to instruct of enlighten or inform
Refers to the part of the data that is actually used by a particular method for building trees (cf uninformative)
Information in this standard that is not normative but that contributes to the correct use and implementation of the standard
Something that is informative gives you useful information. The adverts are not very informative. providing many useful facts or ideas
providing or conveying information
informative book
instructive book, book serving to impart knowledge
informatively
In an informative manner
informatively
in an informative manner, so as to impart knowledge, educationally, instructively
informativeness
{i} quality of providing information, instructiveness
informativeness
The condition of being informative
informative