bildirim

listen to the pronunciation of bildirim
Türkçe - İngilizce
notice

Tom's death notice was in today's paper. - Tom'un ölüm bildirimi bugünkü gazetedeydi.

You'll receive a notice in a few days. - Birkaç gün içinde bir bildirim alacaksınız.

declaration

Your customs declaration, please. - Gümrük bildiriminiz, lütfen.

statement
(Dilbilim,Politika, Siyaset) communication
return
(Dilbilim) transmission
(Askeri) decleration
(Askeri) assertion
(Ticaret) manifesto
(Bilgisayar) declare
(Bilgisayar) directive
(Hukuk) communication, notification, statement, declaration
announcement, notice, declaration
(Avrupa Birliği) notification

I received an email notification of his upcoming party. - Onun yaklaşan partisi hakkında e-posta bildirimini aldım.

I received notification that we must move out in one month. - Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım.

monition
announcement
notice, notification
bildirim deyimi
declarative
bildirim dili
declarative language
bildirim komutu
(Askeri) preparatory command
bildirim listesi
(Bilgisayar) notification list
bildirim merkezi
notification centre
Bildirim Ücreti
(Finans) Notification Fee
bildirim / tebliğ
(Hukuk) communication
bildirim formu
form of notice
bildirim göndermek
post a notice
bildirim göndermek
send a notice
bildirim göndermek
place a notice
bildirim kaydı
(Kanun) notification registration
bildirim kurallar dizini
(Ticaret) notification procedure
bildirim kuralları
(Ticaret) rules for notification
bildirim miktarı
(Politika, Siyaset) reference quantity
bildirim süre sonu
(Bilgisayar) expirations ack
bildirim süreci
(Ticaret) notification process
bildirim yapmak
put up a notice
bildirim yapmak
send a notice
bildirim yapmak
make a notice
bildirim yapmak
post a notice
bildirim yapmak
place a notice
tek-taraflı bildirim
(Hukuk) notification
kaza bildirim formu
declaration of claim
Bildirimler
declaratives
Uçuş Bildirim Bölgesi
(Hukuk) Flight Information Region (FIR)
aday bildirim tarihi
(Eğitim) candidate notification date
beyan / bildirim
(Hukuk) statement, declaration
firmalar arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
geri bildirim talebi
(Askeri) request for feedback
sinirsel geri bildirim
(Tıp) neurofeedback
sistem bildirim mesajı
(Askeri) system notification message
teşebbüsler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
yazılı bildirim
(Hukuk) written declaration
ön-bildirim
pre advice
şirketler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
Türkçe - Türkçe
Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname
Yazılı olarak yapılan açıklama, beyan, tebliğ
Bildirme işi
tebligat
bildirim ödencesi
Süresi belli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin daha önce bildirim yapılmaksızın yürürlükten kaldırılması sebebiyle yükümlü olanlarca karşı tarafa verilmesi zorunlu olan ödence, ihbar tazminatı
yazılı bildirim
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
bildirim