tebligat

listen to the pronunciation of tebligat
Türkçe - İngilizce
official communication, notification
written notice, notification; communiqué; announcement; paper (read to a congress)
written notices, notifications; communiqués; announcements; papers (read to a congress)
declarations, communications
(Mukavele) notification

We had no notification. - Bizim hiç tebligatımız yoktu.

judgment
judgement
(Kanun) citation
notice
notificiation
judg(e)ment
(Mukavele) official communication
adli tebligat
communication sent by a court
Türkçe - Türkçe
Bildirim
(Osmanlı Dönemi) tebliğler, ilânlar, bir emri veya haberi başkalarına. ulaştırmalar, bildirmeler
TEBLİGAT
(Osmanlı Dönemi) (Tebliğ. C.) Tebliğler. İlânlar. Bildirilen şeyler
tebligat