befog

listen to the pronunciation of befog
İngilizce - Türkçe
şaşırtmak
karart
sisle kapamak
karartmak
zihnini karıştırmak
{f} sis kaplamak
{f} kafasını karıştırmak
confuse
{f} kafasını karıştırmak
confuse
(Havacılık) aklını karıştırmak
confuse
telaşlandırmak
confuse
kafası karışmak

Kafası karışmak kolaydır. - It's easy to get confused.

confuse
karıştırmak

İnsanların kafalarını karıştırmak istemedim. - I didn't want to confuse people.

confuse
birbirine karıştırmak
confuse
şaşırt

Onu şaşırtmak istemedim. - I didn't mean to confuse him.

Beni şaşırtmaya uğraşıyorsun. - You're trying to confuse me.

confuse
confusion şaşkınlık
confuse
{f} serseme çevirmek
confuse
karmakarışık etmek ayırt edememek
confuse
mahcupetmek
confuse
düzensizlik
confuse
karışıklık
confuse
{f} bozmak
confuse
{f} kafa karıştırmak
confuse
{f} karman çorman etmek
confuse
mahcubiyet
befog