befog

listen to the pronunciation of befog
Englisch - Türkisch
şaşırtmak
karart
sisle kapamak
karartmak
zihnini karıştırmak
{f} sis kaplamak
{f} kafasını karıştırmak
confuse
{f} kafasını karıştırmak
confuse
kafası karışmak

Kafası karışmak kolaydır. - It's easy to get confused.

confuse
telaşlandırmak
confuse
(Havacılık) aklını karıştırmak
confuse
birbirine karıştırmak
confuse
karıştırmak

İnsanların kafalarını karıştırmak istemedim. - I didn't want to confuse people.

confuse
şaşırt

Bilerek beni şaşırtmaya mı çalışıyorsun? - Are you intentionally trying to confuse me?

Onun sözleri beni şaşırttı. - His words confused me.

confuse
confusion şaşkınlık
confuse
karmakarışık etmek ayırt edememek
confuse
mahcupetmek
confuse
düzensizlik
confuse
karışıklık
confuse
{f} bozmak
confuse
{f} kafa karıştırmak
confuse
{f} karman çorman etmek
confuse
mahcubiyet
confuse
{f} serseme çevirmek
befog
Favoriten