şaşırt

listen to the pronunciation of şaşırt
Türkçe - İngilizce
{f} bewildered
bewilder
{f} amazed

A young Kyrgyz woman, creating a miracle with her own hands in Moscow, amazed the Dagestanis. - Moskova’da kendi elleriyle bir mucize yaratan genç bir Kırgız kadın, Dağıstanlıları şaşırttı.

I was amazed at his abrupt resignation. - Onun ani istifası beni şaşırttı.

{f} confounded
{f} dumfounding
{f} mystified
{f} confounding
{f} baffle

His memory baffles me. - Onun belleği beni şaşırtıyor.

That just baffles me. - O sadece beni şaşırtıyor.

took aback
{f} surprising

The number of people who die in traffic accidents is surprising. - Trafik kazalarında ölen insan sayısı şaşırtıcıdır.

It is surprising that your wife should object. - Karının itiraz etmesi şaşırtıcı.

dumfound
obfuscate
{f} astonished

The fearful noise astonished anyone coming for the first time. - Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı.

{f} dumbfounding
{f} puzzle

He was puzzled by the question. - Soru onu şaşırtmıştı.

His question puzzles me. - Onun sorusu beni şaşırtıyor.

make confused
{f} puzzled

He was puzzled by the question. - Soru onu şaşırtmıştı.

What puzzled us was that he said he would not attend the meeting. - Bizi şaşırtan şey onun toplantıya katılmayacağını söylemesiydi.

{f} baffling
bedevil
mystify
{f} dumbfounded
{f} amazing

It's amazing how much trouble Tom is able to get into. - Tom'un başını bu kadar çok belaya sokması şaşırtıcı.

The artistic beauty of the garden is truly amazing. - Bahçenin sanatsal güzelliği gerçekten şaşırtıcı.

{f} astounded
amaze

Her cleverness often amazes me. - Onun akıllılığı sık sık beni şaşırtır.

His memory amazes me. - Onun hafızası beni şaşırtıyor.

{f} surprise

My decision to study abroad surprised my parents. - Yurtdışında okuma kararım ebeveynlerimi şaşırttı.

The news surprised him as much as it did me. - Haber onu, beni şaşırttığı kadar, çok şaşırttı.

flabbergast
{f} nonplusing
{f} bewildering
take aback
perplexed
{f} stumping
astonish

Your ignorance is astonishing. - Cehaletiniz şaşırtıcı.

Your ignorance is astonishing! - Senin cehaletin şaşırtıcı!

{f} astonishing

Your ignorance is astonishing. - Cehaletiniz şaşırtıcı.

She was astonishingly beautiful. - O, şaşırtıcı şekilde güzeldi.

{f} flabbergasted
dumbfound
confuse

I didn't mean to confuse him. - Onu şaşırtmak istemedim.

Tom is trying to confuse you. - Tom sizi şaşırtmaya çalışıyor.

taken aback
{f} puzzling

This is quite puzzling. - Bu oldukça şaşırtıcı.

I can see how that would be puzzling. - Bunun ne kadar şaşırtıcı olacağını görebiliyorum.

mesmerize
{f} surprised

My decision to study abroad surprised my parents. - Yurtdışında okuma kararım ebeveynlerimi şaşırttı.

What surprised me most about that accident is how fast the lawyers arrived on the scene. - Kaza hakkında beni en çok şaşırtan şey avukatların olay yerine ne kadar çabuk varmalarıydı.

make flustered
nonplus
{f} mystifying
baffled
tookaback
perplex

Sami asked Layla a perplexing question. - Sami, Leyla'ya şaşırtıcı bir soru sordu.

disconcert
takenaback
takeaback
take#aback
şaşır
befuddle
şaşır
surprize at
şaşır
surprize by
şaşır
be amazed at
şaşır
befuddled
şaşırt