basically, fundamentally; mainly, primarily

listen to the pronunciation of basically, fundamentally; mainly, primarily
İngilizce - Türkçe

basically, fundamentally; mainly, primarily teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

essentially
aslında

Aslında o hikaye doğrudur. - Essentially that story is correct.

Biz genellikle, bizimkinin aslında trajik bir çağ olduğunun söylenildiğini duyuyoruz. - We often hear it said that ours is essentially a tragic age.

essentially
gerekerek
essentially
haddi zatında
essentially
özünde
essentially
özde
essentially
öncelikli olarak
essentially
gerçekte
essentially
gerekli olarak
essentially
z. aslında
essentially
esasen

Benzetme esasen doğrudur. - The analogy is essentially correct.

essentially
aslen
essentially
(Mukavele) esasen, esas itibariyle
İngilizce - İngilizce
essentially
basically, fundamentally; mainly, primarily