azimle

listen to the pronunciation of azimle
Türkçe - İngilizce
determinedly
pertinaciously
tenacious
resolutely
determined
sedulously
pertinacious
perseveringly
persevere
azim
resolution
azim
{i} tenacity

I admire Tom's tenacity. - Tom'un azimliliğine hayranım.

azim
determination

I admire your perseverance and determination. - Ben senin azim ve kararlılığına hayranım.

azimle girişmek
put one's hand to the plow
azimle girişmek
put one's hand to the plough
azimle çalışmak
peg away
azimle çalışmak
peg along
azim
perseverance

There is no success without perseverance. - Azimsiz başarı yoktur.

Wherever you may go, you can't succeed without perseverance. - Nereye gidersen git, azimli olmadan başaramazsın.

azim
perseverence
azim
determination, resolution, firm intention
azim
{i} zeal
azim
will

Patience and hard work will conquer all. - Azim ve sabır her kapıyı açar.

Faith will move mountains. - Azimli insan duvarı deler.

azim
{i} purpose
azim
steadfastness
azim
strength of purpose
azim
determination, resolution, resolve, perseverence
azim
mettle
azim
inflexibility
azim
grit
azim
guts
azim
heart
azim
ardour
azim
{i} resoluteness
azim
constancy
azim
resolve; tenacity; zeal
azim
doggedness
azim
firm intention
azim
devoutness
azim
setting out on a journey to, setting out for
azim
strenght of purpose
azim
{i} resolve
azim
oomph
azim
resolute
azim
sedulous
azim
pertinacity
azim
large
azim
{i} pep
Türkçe - Türkçe
azimle