azametle

listen to the pronunciation of azametle
Türkçe - İngilizce
sweep
azametle dalgalanmak
flaunt
azametle yürümek
sweep
azametle yürümek
flounce
azamet
{i} magnificence
azamet
{i} pride
azamet
show
azamet
grand
azamet
haughtiness
azamet
vanity
azamet
mightiness
azamet
assumption
azamet
tenacity
azamet
loftiness
azamet
pomposity
azamet
greatness, grandeur, augustness, majesty; magnificence; imposingness
azamet
{i} grandeur
azamet
ostentation
azamet
greatness
azamet
{i} lordliness
azamet
overbearance
azamet
grandness
azamet
{i} hauteur
azamet
greatness, grandeur, majesty, magnificence, grandiosity, sublimity; pride, arrogance, conceit
azamet
pomp; ostentation; haughty display of style or self-importance; overweening pride
Türkçe - Türkçe

azametle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AZAMET
(Osmanlı Dönemi) Büyüklük. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü
AZAMET
(Hukuk) Büyüklük, ululuk, ihtisas
AZAMET
(Osmanlı Dönemi) Kibirlilik.Beşerin zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas, kemalâtına bir mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüs'atinde değildir. Ancak cemî masnuatından ve mecmu asarından ve bütün ef'âlinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Evet zerre, mir'ât olur, fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebârüz ettiği vechile Cenab-ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunâtına mikyas yapılması en büyük cehâlet ve hamakattır
azamet
(Osmanlı Dönemi) büyüklük
azamet
Ululuk, büyüklük
azamet
Çalım, kurum, tekebbür
azamet
Görkem, heybet
azamet
Debdebe
azamet
Debdebe. Çalım, kurum, tekebbür: "Şu her tarafından temizlik ve azamet akan şişman adama bile sorabilirdi."- S. F. Abasıyanık
azamet
Gurur: "Arkadaşlarımdan ayrılıp onun yanına geçmek azametime dokundu."- R. N. Güntekin
azamet
Görkem, gösteriş, heybet
azamet
Gurur
azametle