in itself

listen to the pronunciation of in itself
İngilizce - Türkçe
başlı başına
özünde
bağımsız olarak
(Felsefe) kendinde

Güzellik kendinde güzeldir. - Beauty is beautiful in itself.

bizatihi
kendisi
kendi içinde

Bu madde kendi içinde zehirli değildir. - This substance is not poisonous in itself.

İskambil oynamak kendi içinde zararlı değildir. - Playing cards is not in itself harmful.

başlıbaşına
aslında

Yarışma aslında ne iyi ne de kötü. - Competition is neither good nor evil in itself.

Rekabet aslında ne iyi ne de kötü. - Competitiveness is neither good nor bad in itself.

by itself
kendi kendine

Sen sadece kapının önünde durmak zorundasın. O kendi kendine açılacak. - You have only to stand in front of the door. It will open by itself.

Deniz kendi kendine derinleşecek. - The sea will turn deep by itself.

by itself
(yardım görmeden) kendi başına: That cat can open the window by itself. O kedi pencereyi kendi başına açabilir
by itself
kendiliğinden: The
İngilizce - İngilizce
by itself
in itself

  Heceleme

  in it·self

  Türkçe nasıl söylenir

  în îtself

  Telaffuz

  /ən ətˈself/ /ɪn ɪtˈsɛlf/

  Videolar

  ... that is sitting all by itself. ...
  ... your body knows how to heal itself. ...

  Günün kelimesi

  illeist