ek olarak

listen to the pronunciation of ek olarak
Türkçe - İngilizce
in addition

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

I study French in addition to English. - İngilizceye ek olarak Fransızca eğitimi de alıyorum.

additionally
in addition to

He has some income in addition to his salary. - Maaşına ek olarak biraz geliri var.

In addition to my other worries, this has to happen. - Diğer endişelerime ek olarak, bu olmak zorunda.

and all
(Konuşma Dili) to boot
(Bilgisayar) as attachment

I'm sending two photographs as attachments. - Sana iki fotografı ek olarak gönderiyorum.

(Ticaret) supplemental
(Konuşma Dili) into the bargain
for good measure
additively
intercalary
as well as
on the side
extra
in addition (to)
intercalarily
ek olarak