arasıra

listen to the pronunciation of arasıra
Türkçe - İngilizce
once in a while
betimes
sometimes

Write to me sometimes and let me know how you are doing. - Arasıra bana yaz ve nasıl olduğundan beni haberdar et.

here and there
here
ara sıra
sometimes

Lucy sometimes visits May. - Lucy ara sıra May'i ziyaret eder.

Do you sometimes study in the library? - Ara sıra kütüphanede ders çalışıyor musun?

ara sıra
occasionally

We will visit you occasionally. - Sen ara sıra ziyaret edeceğiz.

They visited me occasionally. - Onlar beni ara sıra ziyaret ettiler.

ara sıra
once in a while

I hear from him once in a while. - Ara sıra ondan haber alırım.

I go to the movies once in a while. - Ara sıra sinemaya giderim.

ara sıra
from time to time

My son came to see me from time to time. - Ara sıra oğlum beni ziyarete geliyordu.

My uncle comes to see me from time to time. - Amcam ara sıra beni görmeye gelir.

ara sıra
(deyim) few and far between
ara sıra
every now and again
ara sıra
here and there
ara sıra
ever and none
ara sıra
sporadic

Does the error occur regularly or sporadically? Is the error reproducible? - Hata düzenli olarak mı yoksa ara sıra mı meydana geliyor? Hata yeniden üretilebilir mi?

ara sıra
on and off

It has been raining on and off since last night. - Dün geceden beri ara sıra yağmur yağıyor.

It has been raining on and off since noon. - Öğleden beri ara sıra yağmur yağıyor.

ara sıra
now and again

Let me hear from you now and again, will you? - Ara sıra senden haber almama izin ver, verecek misin?

ara sıra
off and on

It has been raining off and on. - Ara sıra yağmur yağıyor.

He attends meetings off and on. - O, ara sıra toplantılara katılır.

ara sıra
every so often
ara sıra
every now and then

Tom enjoys a glass of wine every now and then. - Tom ara sıra bir bardak şarabı sever.

I hear from him every now and then. - Ara sıra ondan haber alıyorum.

ara sıra
on occasion

They eat meat on occasion. - Onlar ara sıra et yerler.

I am absent from school on occasion. - Ara sıra okula gitmem.

ara sıra
betweenwhiles
ara sıra
now and then

If you have time, drop me a line now and then. - Eğer zamanınız varsa, ara sıra birkaç satır yaz.

I meet her at school now and then. - Ara sıra onunla okulda karşılaşırım.

ara sıra
by snatches
ara sıra
interval
ara sıra
every once in a while

Tom and I run into each other at the supermarket every once in a while. - Tom ve ben ara sıra süpermarkette birbirimize rastlıyoruz.

Tom comes to visit me every once in a while. - Tom ara sıra beni ziyaret etmeye gelir.

ara sıra
ever and anon
ara sıra
in places
ara sıra
in snatches
ara sıra
while

I play tennis once in a while. - Ara sıra tenis oynarım.

Tom goes to Boston every once in a while. - Tom ara sıra Boston'a gider.

ara sıra
betweentimes
ara sıra
from time to time, now and then, at times, on and off, every so often
Türkçe - Türkçe

arasıra teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ara sıra
Seyrek olarak, zaman zaman

Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz.- F. R. Atay.

Ara sıra
çat pat
arasıra