one's

listen to the pronunciation of one's
الإنجليزية - التركية
birinin

Birinin ününü sürdürmek zordur. - It is hard to maintain one's reputation.

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

nin
-nin
one
bir

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

Birini tanıyorum da ötekini değil. - I know one of them but not the other.

one by one
birer birer

Senatörler birer birer oy kullandı. - One by one, the Senators voted.

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

one
{i} tek

Onun bürosunu tekrar tekrar aradım fakat kimse cevap vermedi. - I called his office again and again, but no one answered.

Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir. - Replace the old tires with new ones.

one
{i} biri

Birini tanıyorum da ötekini değil. - I know one of them but not the other.

Manchester United, hem Premier League'de hem de İngiltere'de en başarılı takımlardan biridir. - Manchester United is one of the most successful teams in both the Premier League and England.

her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

that
(İnşaat) şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

this
bu
you
sen

Sen olmasaydın, o hâlâ hayatta olacaktı. - If it hadn't been for you, he would still be alive.

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

it
ona
no one
hiç kimse

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz. - No one may be compelled to belong to an association.

Hiç kimse onun adını bilmiyor. - No one knows his name.

our
bizim

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Siz burada bir öğretmen misiniz yoksa bir öğrenci misiniz? - Are you a teacher or a student here?

somebody
{i} biri

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

take off one's clothes
soyunmak
us
biz
someone
birisi

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

that
o
one's own kind
Birinin kendi gibi olan
one's home
sıla
one's better half
one's better half
karı ya da koca
one's complement
bire tümler
one's cup of tea
sevdiği şey
one's days are numbered
günleri sayılı
one's jaw drops
ağzı bir karış açık kalmak
one's level best
elinden gelenin en iyisi
one's own lookout
kendi sorunu
one's cup of tea
-in sevdiği şey
one's eyes are bigger than one's stomach
(deyim) Gözü aç olmak, doymayacağını sanmak
one's eyes are bigger than one's stomach
Gözü aç! Doymak bilmiyor!
one's eyesight deteriorate
gözü bozulmak
one's fears come true
korktuğu şey başına gelmek
one's heartstrings
(deyim) Kalpteki en kuvvetli hisler
one's own
kendi
one's word
sözünü
one's besetting sin
birinin en kötü huyu
one's besetting sin
(deyim) belirli karekter bozuklugu veya kotu aliskanlik
one's best
elinden gelen
one's best bib and tucker
{k} (deyim) en iyi veya resmi giysiler
one's blind spot
(deyim) onyargi ,bilgisizlik gibi nedenlerle birini/bir seyi anlayamama /kabul edememe ,objektif veya makul dusunememe
one's bread and butter
(deyim) gecim
one's chief aversion
en sevmediği şey
one's cup of happiness is full
(deyim) keyfi gıcır
one's cup of happiness is full
(deyim) neşesi yerinde
one's cup of happiness is full
(deyim) mutluluğu tam
one's damnedest
elinden gelen
one's fever die of
ateşi düşmek
one's ivory tower
(deyim) dunya gerceklerinden uzak hayal alemi
one's last will
son arzusu
one's last word
(deyim) son ve kesin soz,uyari ,oneri ,ogut
one's level best
elinden gelen
one's native soil
anavatan
one's native soil
memleketi
one's native soil
anavatanı
one's own choice
onun tercihi
one's own choice
kendi tercihi
one's own man
(deyim) basina buyruk
one's pet aversion
en sevmediği şey
one's pound of flesh
(Konuşma Dili) son kuruşuna kadar
one's rulling passion
(deyim) ustun tutku ;insanin butun hayatina hakim olan tutku,ornegin para sevgisi,iktidar hirsi vb
one's self
kendi kendini
one's strong point
(deyim) birinin en iyi yaptigi ,en cok bildigi sey
one's view of life
hayata bakışı
one's weak point
(deyim) birinin en kotu yaptigi/en az bildigi sey
one's wife
kaşık düşmanı
one's work dominate one's life
işi hayatından önce gelmek
one's worst
elinden gelen
one
bir rakamı
one
{i} bir tane

Saatimi kaybettim, bu yüzden bir tane almak zorundayım. - I lost my watch, so I have to buy one.

Ofiste bir tane satın almak zorundasın. - You have to buy one at the office.

one hundred
yüz

Bina yüz metre yüksekliğindedir. - The building is one hundred meters high.

Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, yedi yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, bin. - One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand.

one
{i} birisi

En favori melodilerimden birisi radyoda çalıyordu. - One of my favorite tunes was playing on the radio.

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

one promising source
Bir okumada paragrafın asıl belirtmek istediği noktaya dikkat çekmek için kullanılan ifade
one-hit wonder
Sadece tek bir şarkı ve saire ile ünlü olmuş sonradan kimsenin hatırlamadığı kimse
on one's own
kendi başına, başkasından yardım görmeden. on one's own initiative kendi inisiyatifini kullanarak
one
bir (sayı olarak)
one
{i} kimse

Onu hiç kimse anlamıyor. - No one understands that.

Hiç kimse beni anlamıyor. - No one understands me.

one
{s} 1. bir: Give me one loquat. Bana bir maltaeriği ver. One hundred and twenty people came. Yüz yirmi kişi geldi. One half of them were crazy
one
{s} aynı

Tom'un yaptığı çok emniyetli olmayan tek şey her Web sitesi için aynı şifreyi kullanmasıdır. - One thing Tom does that isn't very safe is that he uses the same password for every website.

Bu kaybettiğim kamera ile aynı tip kamera. - This is the same type of camera as the one I lost.

one after another
birbiri ardına
one by one
ayrı ayrı
one by one
sırayla
one day
bir gün

Bir günde 500 dolar harcadım. - I've spent 500 dollars in one day.

Bir gün Amerika'ya gitmek istiyorum. - I would like to go to the United States one day.

one of a kind
türünün tek örneği
one sided
tek taraflı
one way or another
öyle ya da böyle
on one condition
bir şartla
on one hand
bir yandan
on one hand
bir taraftan

O, bir taraftan raporumu methetti diğer taraftan onu eleştirdi. - On one hand he praised my report, but on the other hand he criticized it.

on one's account
hesabına
on one's feet
(deyim) iyileşmiş
on one's feet
(deyim) ayağa kalkmış
on one's guard
(deyim) hazır
on one's hands
omuzlarında
on one's head
tepetaklak
on one's own
yalnızca
on one's own
yalnız
on one's toes
hazır
on the one hand
bir yandan
on the one part
bir yandan
one
bir sayısı
one
adında biri
one
belirli biri
one a day
günde bir tane
one color
tek renk
one condition
(Bilgisayar,Teknik) bir durumu
one dollar
bir dolar
one in a million
milyonda bir
one is no better than the other
al birini vur ötekine
one might as well say
aynı şekilde
one more
bir daha

Onu bir daha deneyebiliriz. - We can give it one more try.

one more
birtane daha
one of the boys
(deyim) çocuklardan biri
one of the parties
taraflardan biri
one of these days
(deyim) yakında
one of those
bunlardan biri
one of us
içimizden biri
one or two
bir iki tane
one page
(Bilgisayar) bir sayfa
one page
(Bilgisayar) tek sayfa
one sixth
altıda bir
one way trip
(Turizm) tek yönlü seyahat
one would wish that
gönül ister ki
one-to-one
birebir
one-to-one relation
bire bir ilişki
One for all and all for one
(deyim) Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için
one and one
ve tek
one for one
Bire bir
one to one
Bire bir
one to one correspondence
00: 59 yazışma
one to one mapping
Bire bir eşleme
one who bakes; one who owns a bakery
bir pişiren, bir fırın sahibi
one who piles objects on top of one another
Bir başka üst üste kim kazık nesneler
one-on-one
Bire bir

Koç'un onun saha performansını değerlendirmek için her oyuncuyla bire bir görüşmesi vardı. - The coach had a one-on-one discussion with each player to evaluate his performance on the field.

İleriye giden stratejimizi tartışmak için başkanla bire bir oturum yapmak istiyorum. - I'd like to have a one-on-one session with the president to discuss our strategy going forward.

one-to-one
Bire bir
one by one
teker teker

Öğrencilerin teker teker ayağa kalktılar ve kendilerini tanıttılar. - The students stood up one by one and introduced themselves.

one to one and onto mapping
birebir orten islev
one to one function
birebir islev
that
bağlaç ki
his
onun

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Nagasaki çevresinde onlara rehberlik edebilmem için kadınla birlikte gittim. - I went with the women so that I could guide them around Nagasaki.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
them
onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
it
o
this
{s} (çoğ. these) bu
that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
that
Keşke

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

Keşke onunla gidebilseydim. - I regret that I couldn't go with her.

that
(sıfat) öteki
that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

something
birşey

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

their
onların

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

this
böylesine

Doktor böylesine acil bir durumla nasıl başa çıkacağını biliyordu. - The doctor knew how to cope with an emergency like this.

Böylesine loş bir odada çalışmak imkansızdır. - It's impossible to work in a room this dim.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

her
kendine

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

her
dişil onu
her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
onu

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

her
ondan

Siz ondan daha uzun boylusunuz. - You are taller than her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
something
biraz

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

Köpeğini besleyecek bir şey almak için biraz paraya ihtiyacı vardı. - She needed some money to buy something to feed her dog.

that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Tom'un şimdiye kadar böyle küçük bir araba sürmeyi düşüneceğinden şüpheliyim. - I doubt that Tom would ever consider driving such a small car.

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
them
onları

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

his
zam onunki
my
million years
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
vay be
my
hayret
my
vay be!
my
ünl
something
falan

Sen bir polis falan mısın? - Are you a cop or something?

Öğle yemeğin için bir sandviç falan hazırlayacağım. - I'll fix a sandwich or something for your lunch.

something
{i} önemli bir şey

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

Sana önemli bir şey söylemek üzereyim. - I'm about to tell you something important.

that
in that mademki
that
O that
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
give one a piece of one's mind
(deyim) lafını esirgememek
her
kendi

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunda)
it
ebe (oyunlarda)
it
(Bilgisayar) bilişim
knit one, purl one
bir ters örmek
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

burn one's bridges behind one
köprüleri atmak
cut one's coat according to one's cloth
ayağını yorganına göre uzatmak
frighten one out of one's wits
yüreğini oynatmak
get one's wits about one
kafasını toplamak
give one a dose of one's own medicine
anladığı dilden muamele etmek
التركية - التركية

تعريف one's في التركية التركية القاموس.

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
الإنجليزية - الإنجليزية
belonging to one
Speakers and writers use one's to indicate that something belongs or relates to people in general, or to themselves in particular. a feeling of responsibility for the welfare of others in one's community = your
pron. belonging to one
One's can be used as a spoken form of `one is' or `one has', especially when `has' is an auxiliary verb. No one's going to hurt you. No one. Not any more I think one's got to consider all the possibilities. see one
one's bark is worse than one's bite
The individual acts threatening but is relatively harmless

Its bark is worse than its bite.

one's days are numbered
Some period of time, such as a term of employment or a lifetime, is coming to an end

If his performance does not improve very soon, his days at this company are numbered.

one's jig is up
Alternative form of the jig is up.

But I'd convinced a witness to come in, Sure enough, when we brought Marshall in for the lineup, she picked him right away. ¶ Marshall was naturally upset that his jig was up,.

one's self
The self or being of an individual

Self-awareness is acknowledging the existence of one's self and one's being.

one's self
Alternative spelling of oneself

One can teach one's self to do this.

one's socks off
With a large amount of effort or intensity
one's word is law
Requests or orders of (a person) should definitely be fulfilled
one's eyes are bigger than one's stomach
(deyim) If someone's eyes are bigger than their stomach, they are greedy and take on more than they can consume or manage
one's eyes are bigger than one's stomach
(deyim) One has taken more food than one can eat

1. I can't eat all this. I'm afraid that my eyes were bigger than my stomach. 2. Try to take less food. Your eyes are bigger than your stomach at every meal.

one's heartstrings
(deyim) Used in reference to one's deepest feelings of love or compassion
one's word
A person's account of the truth, especially when it differs from that of another person
one's better half
one's partner, one's husband or wife
one's better self
the good side of human nature; one's positive qualities, one's better side
one's daily bread
daily nutrition, amount of food one needs every day; one's habits, one's customs
one's days are numbered
person's lifetime is anticipated not to last a very long time; one's career or employment is expected not to continue a very long time
one's own flesh and blood
relative, family member
one's second self
other self, other side of one's personality
on one hand
Alternative form of on the one hand
on one's deathbed
Close to death
on one's feet
Being standing up
on one's feet
Being well again after a bout of illness

Welcome back! It's good to see you back on your feet.

on one's feet
Being stable or capable, especially in a financial or emotional sense

It took some time for the lady to get back on her feet after the death of her husband.

on one's hands
Being one's liability or responsibility; with which one is lumbered

It is most curious to see that you have so much time on your hands that you are able to simply wander about this house bothering others.

on one's head
Assumed or borne, as a responsibility or something blameworthy

CLEOPATRA (vehemently): He has shed the blood of my servant Ftatateeta. On your head be it as upon his, Caesar, if you hold him free of it.

on one's head
Assigned by government authorities as a bounty or penalty

There was a Rs 2.5 million reward on his head.

on one's high horse
Self-righteous; proceeding on the belief one is more correct or proper than others

When she gets on her high horse there is not much to do but go along with it or wait for it to pass.

on one's knees
At the mercy of someone
on one's mark
The given time to open fire
on one's mind
Causing worry or preoccupation
on one's mind
In one's thoughts, especially persistently or recurrently
on one's own
Alone; by oneself; without the companionship or assistance of others

A seven-year-old can get dressed on his own, but it might take a long time.

on one's tod
on one's own, alone
on one's toes
attentive, active, busy or alert

I keep my students on their toes with pop quizzes.

on one's watch
During the period of time when one is in a position of authority or responsibility

Woods dismissed the idea that anyone could get away with election fraud on her watch.

on one's way
In the direct route that one intends to travel

I can drop you at the station, as it is on my way home.

on one's way
Leaving; going about one's business/

If we're done, I'll be on my way.

on the edge of one's seat
In suspense; waiting eagerly or anxiously for some resolution

The movie had me on the edge of my seat right from the beginning.

on the one hand
From one point of view

On the one hand, it was quite a good bargain, but, on the other hand, do we really need one?.

on the tip of one's tongue
known but not quite remembered

Her name is on the tip of my tongue; it could be Kathy or Karen or something.

one
Being a single, unspecified thing; a; any

My aunt used to say, One day is just like the other..

one
any person (applying to people in general)

With fresh material, taxonomic conclusions are leavened by recognition that the material examined reflects the site it occupied; a herbarium packet gives one only a small fraction of the data desirable for sound conclusions. Herbarium material does not, indeed, allow one to extrapolate safely: what you see is what you get.

one
A numerical value equal to 1; the first number in the set of natural numbers (especially in number theory); the cardinality of the smallest nonempty set. Ordinal: first

One person, one vote.

one
The neutral element with respect to multiplication in a ring
one
The digit or figure 1
one
The same

The two types look very different, but are one species.

one
The ordinality of an element which has no predecessor, usually called first or number one
one
In agreement

We are one on the importance of learning.

one
A one-dollar bill
one
Whole, entire

Body and soul are not separate; they are one.

one
Of a period of time, being particular; as, one morning, one year

One day the prince set forth to kill the dragon that had brought terror to his father’s kingdom for centuries.

one
One run scored by hitting the ball and running between the wickets; a single
one
Being an unknown person with the specified name

The town records from 1843 showed the overnight incarceration of one “A. Lincoln”.

one
one thing (among a group of others); one member of a group

I want the green one.

one
Being a preeminent example

He is one hell of a guy.

one
Sole, only

He is the one man who can help you.

one
Used instead of ! to amplify an exclamation, imitating n00bs who forget to press the shift key while typing exclamation points

B: y d0nt u just g0 away l0zer!!1!!one!!one!!eleven!!1!.

one L
A law student in his or her first year of law school
one L
Of or pertaining to the first year of law school

I've heard that one L courses are the hardest courses you'll take in law school.

one after the other
one by one (of a person or thing)
one and all
each one
one and all
all, everyone
one and one's
An expression of exasperation or frustration

Those kids and their damn sling shots,” he seethed. “How could anyone kill a beautiful bird like this?”.

one and the same
The same person or thing. Used to emphasize the identity or equivalence of two things

It's almost like there's one electron in two places at one and the same time.

one another
Used of a reciprocal relationship among a group of two or more people or things; compare each other

Rainy days seemed to follow one another all summer.

one at a time
Individually, as opposed to collectively; slowly or methodically, figuratively

One at a time, please! I can't hear you if you all talk at once.

one brick short of a full load
not mentally sound; insane

I feel fine today, but that gentleman conversing with the house plant there may be one brick short of a full load.

one brick short of a full load
stupid

You have to be one brick short of a full load to think that '7' is a letter in the alphabet.

one by one
Individually in succession; one at a time

The passengers escaped through the hatch one by one.

one can run but one can't hide
There is nothing someone can do to evade something

You can run but you can't hide.

one can't hold two watermelons in one hand
do not attempt to take on more than you can handle
one card shy of a full deck
mentally deranged; demented; insane

That guy might be one card shy of a full deck — he thinks that substitute sugar is really a government tracking system.

one could be someone's parent
Said to emphasize age disparity of a couple, usually to express disapproval and imply the possibility of choosing a partner with closer age
one country, two systems
Slogan for the reunification of China as one country, but with areas like Hong Kong and Taiwan with separate economic and political systems
one day
At some unspecified time in the past

One day I was playing with a girl from my class.

one day
At some unspecified time in the future

One day I shall upgrade my software, but not just yet.

one drop
A style of drumming, prevalent in reggae and attributed to Winston Grennan, in which the snare and bass play on the same beat
one eighty out
in American military for incorrect or false

I read you loud and clear but it's still 180-out.

one fat lady
eight
one fell swoop
One stroke; one action or event with many results

they might be hanging about there or simply marauders ready to decamp with whatever boodle they could in one fell swoop at a moment's notice, your money or your life, leaving you there to point a moral, gagged and garrotted.

one finger salute
Alternative spelling of one-finger salute
one finger salute
To give a one-finger salute: to make an obscene gesture by holding only the middle finger of a hand erect while the rest of the fingers are in a fist

I've one finger saluted life before.

one foot
A trick with one foot free from the bindings, instead it is placed beside the rear binding and boned far away from the board during airtime

Dude, doing one foots is suicidal.

one foots
plural form of one foot
one for all, all for one
Each individual should act for the benefit of the group, and the group should act for the benefit of each individual
one good turn deserves another
One act of kindness should be paid back by another act of kindness
one hit wonder
Alternative spelling of one-hit wonder
one hundred and one
One hundred plus one
one hundred and one
The figure 101
one hundred million
The number 100,000,000
one hundred one
The cardinal number one hundred plus one
one hundred percent
totally, completely

This drink is 100% organic.

one hundred percent
complete, entire, whole

He has a one hundred percent record of success.

one in a million
Something extremely rare or unlikely

A one in a million, chance of a lifetime ... one in a million you.

one in the eye for
an event or achievement which is unpleasant for someone, especially for those who considered it impossible or unwelcome; an annoyance

The success of Firefox is one in the eye for Microsoft.

one legged
Of or pertaining to having only one leg

A mono-pod is a one legged equivalent to a tripod.

one man and a dog
a small startup company, usually in a computer or technological field

He started work as the proverbial one man and a dog operation....

one million
The number 1000000
one moment, please
Used to ask a person to wait a moment
one more time for the sweet souvenir
for old times' sake
one o'clock
The start of the second hour in both the 12-hour and the 24-hour clock; 1: 00
one of a kind
A unique specimen
one of a kinds
plural form of one of a kind
one of his majesty's bad bargains
A worthless soldier, a malingeror
one of these days
One day, some day

One of these days, he won't be so lucky.

one of those days
A bad day

I'm sorry I was rude earlier. I'm just having one of those days.

one off the wrist
An act of masturbation
one short
the act of a batsman, running between the wickets, failing to ground himself or his bat behind the popping crease before turning for another run; the umpire's signal indicating this (the run does not count)
one should be so lucky
It is highly doubtful: indicating that something is not likely to happen

A pay increase? You should be so lucky!.

one side
You should move to one side and allow me to go through the passageway you are blocking

I'm late now, Fatty. C'mon. One side, Zooey said. A Philadelphia highboy had been moved out into the hall, and, together with Mrs. Glass's person, it blocked Zooey's passage.

one small step for man, one giant leap for mankind
Words spoken by Neil Armstrong when taking the first steps on the moon
one small step for man, one giant leap for mankind
(used imitatively) A cliché used to exaggerate an accomplishment or milestone
one step ahead
maintaining a slight advantage; continuing to lead
one step at a time
Slowly and steadily. Without rushing
one step forward, two steps back
A situation in which progress is more than offset by adverse developments

We got all the roofing removed but the chimney was damaged and we discovered that some rafters had to be replaced. One step forward, two steps back. Or maybe three.

one strike and you're out
If you fail you will be given no second chance

The training was intense and they had a strict one strike and you're out policy when it came to sleeping in.

one swallow does not a summer make
One sighting or instance of an event does not necessarily indicate a trend
one swallow does not make a summer
A sign is not proof – do not rejoice too soon
one swallow doesn't make a summer
One sighting or instance of an event does not necessarily indicate a trend
one thing led to another
From one event, a series of non-important steps resulted in another event
one thousand
Used in a common chronometric counting scheme, in which each iteration is sequentially numbered and supposed to be approximately one second in length

One one thousand, two one thousand, three one thousand, .

one thousand
The number 1000
one track mind
Alternative spelling of one-track mind
one trick pony
Alternative spelling of one-trick pony
one under
A person under a train; a person hit by a train after jumping or falling in front of it

I've been on a train when some has gone under. Actually heard the thump and then the driver on the radio saying I've got one under.

one unders
plural form of one under
one up
In additional life or an object that increases the player's number of chances or "lives" by one

If you hit that block, you can get a one up.

one up
To outdo, to do something slightly better than a competitor's prior effort

Every year the neighbors try to one-up each other with their holiday lights.

one ups
plural form of one up
one who hesitates is lost
A person who spends too much time contemplating what to do may miss a valuable but fleeting opportunity
one-armed bandit
A gaming machine having a long handle (the “arm” referred to in the name) at one side that one pulls down to make reels spin; the player wins money or tokens when certain combinations of symbols line up on these reels
one-armed router
A special variety of router used to route packets in a VLAN environment. Because a one-armed router uses the same physical link to send and receive traffic to and from different VLANs, this is also known as a router on a stick
one-banana problem
A problem with a low level of difficulty

It's only a one-banana problem at the most; what's taking them so long?.

one-banana problems
plural form of one-banana problem
one-child policy
A policy of population control in China, whereby a married couple is allowed only one child
one-day cricket
a form of cricket, played on one day, in which each side bats only once
one-day international
a one-day match played between teams representing the Test nations; a similar match in a tournament such as the World Cup
one-day internationals
plural form of one-day international
one-day match
a game of cricket played on one day; each side batting once
one-day matches
plural form of one-day match
one-dimensional
An object with length, but no height or depth. Like a square has no depth, a one-dimensional object is that square with no width. A straight line
one-dimensional
Lacking depth or believability; flat

In contrast to this are the flat, one-dimensional characters found in fables.

one-drop rule
The notion that one drop of black blood (i.e., any African ancestry at all) makes a person black
one-eyed
Having only a single eye, particularly when a higher number is normal
one-eyed trouser snake
The penis

Christ, I’ve gotta go and shake the old one-eyed trouser snake, meself.

one-finger salute
The obscene gesture made by holding only the middle finger of a hand erect while the rest of the fingers are in a fist

Painted on one: destroy this memory. ¶ On another, a homeowner has painted a one-finger salute to Allstate.

one-finger salutes
plural form of one-finger salute
one-hit wonder
A person or group known for achieving only a single major accomplishment

The European company is no one-hit wonder. The company has another best seller in its J-class car, sold as a Vauxhall Cavalier.

one-hit wonder
A musical performer or musical group known for a single hit song, especially after failing at later attempts at success

Eleven years ago, Arrested Development became one of Southern hip-hop's first crossover successes with “Tennessee,” a wistful, bohemian-influenced song about the scars of history. But the group was a one-hit wonder.

one-horse town
A very small town

It's surrounded by beautiful wilderness, but otherwise it's just a one-horse town.

one-horse towns
plural form of one-horse town
one-hundred
Attributive form of one hundred
one-hundred-year storm
A storm of such force that it occurs only once every one hundred years approximately
one-hundred-year storms
plural form of one-hundred-year storm
one-hundredth
the second decimal digit in a percentage

one one-hundredth of a percent = 0.01%.

one-legged
Having only one leg
one-liner
a short remark intended as a sound bite
one-liner
a short joke, especially one of a single sentence
one-man band
A musician who plays several musical instruments at once
one-man band
An organisation or business that is effectively run by only one person

The corporation he will someday inherit—growing, churning—won't work as a one-man band.

one-minute warning
In the AFL, a warning given with one minute to go before the end of a half, after which special rules apply, eg, stoppage of the game clock after very first down
one-night stand
An occasion when a performer or team of them (especially in vaudeville) expects to perform at a theater for a single evening
one-night stand
A single sexual encounter between two individuals, where at least one of the parties has no immediate intention or expectation of establishing a longer-term sexual or romantic relationship. As the phrase implies, the relationship lasts for only one night
one-night stands
plural form of one-night stand
one-nighter
A nighttime performance by a performer (or troupe) who will only perform in that location for that one night until further notice
one-note
Having only one opinion, outlook, tone, etc., especially as expressed repetitively; without variety or range

The movie is one long snigger. . . . It might be one-note, but at least it's in the key of funny.

one-of-a-kind
A unique example
one-off
Something that is done, created, etc. only once, and often quickly, simply, or improvisationally

I'll put together a quick one-off as a sample so we can taste the recipe.

one-off
Occurring once; one-time

The government insisted that the embarrassing loss of the tax records was a one-off event.

one-on-one
A contest involving only one player on each side, especially of an activity often involving teams

He was willing to go one-on-one with the District Attorney himself.

one-on-one
bijective or injective
one-on-one
involving one attacker and one defender
one-on-one
Involving direct communication between two people
one-percent milk
Milk containing one percent butterfat
one-percenter
An esoteric joke which is unlikely to be appreciated by a general audience
one-percenter
A member of the top one percent of a population by wealth, ability, etc. (same as the ninety-ninth percentile)

ou've been one of the one-percenters. You've always been in that rarefied top one percent of the people doing whatever you were doing at any given moment in your life.

one-percenter
One who wishes to be recognized for an idea without putting forth the "ninety-nine percent perspiration" needed to implement that idea
one-percenter
An outlaw biker, such as a member of the Hells Angels motorcycle club

There is, without a doubt, the one-percenter subculture consisting of individuals who are social renegades in the criminal sense.

one-percenter
One who seeks or is granted honor far greater than their perceived contribution would warrant
one-piece
Composed of a single integral unit or so appearing

A man's one-piece swim suit can be as small as a jock strap, whereas a woman's one-piece swim suit by convention covers with one contiguous unit both the genitalia and the teats.

one-piece
A one-piece article of clothing
one-shot
A type of long-lasting paint
one-shot
A monostable multivibrator
one-shot
needing only a single attempt to become effective
one-shot
A television programme that is not part of a series
one-shot
A story of only one chapter
one-shot
A cinematographic shot of a person talking to camera; a talking head
one-shot
A music sample that is played without immediate repetition
one-shot
A headshot, especially in first-person shooters or a single hit kill in most RPGs
one-shot
unique
one-sided
Out of proportion or lopsided
one-sided
Partial or biased in favour of one faction or demographic group

We were robbed! That referee was definitely one-sided.

one-sided
Having only one side, like a Möbius strip
one-sided
With one competitor dominant over the other

It was a swift, one-sided fight, all over in the second round.

one-sidedly
In a manner which physically favors or uses only one side of something

There was nothing Julia could tell her about sterilizing, or talcum powder, or keeping light out of the baby's eyes, or turning her over in her crib from time to time so that she shouldn't develop one-sidedly.

one-sidedly
In a one-sided or biased manner

Macaulay was concerned to interpret the seventeenth century in terms of the triumph of the Whigs as champions of public rights; and he upheld this one-sidedly but not malignantly.

one-size-fits-all
Designed to be worn with comfort by people with a wide range of sizes
one-size-fits-all
Appealing to a wide range of tastes or opinions
one-start
Describing a simple spiral that starts at a point at the origin and does not divide the plane
one-start
Describing a section of a simple helix
one-stop
Describing the act of using such an operation
one-stop
Describing a service operation at which all of a customer's needs may be satisfied without visiting another
one-time
Occurring only on one occasion

He was an eloquent speaker, and his slip of the tongue was a one-time error.

one-time
Of or pertaining to a specific time in the past

He was the one-time president of the club.

one-to-one
A personal relationship, especially a sexual one, between two people
one-to-one
injection (a mapping which takes no two points in the preimage to the same point in the image) or a bijection
one-to-one
Matching each member of one set with a member of another set

There is a one-to-one relationship between days with large cash shortages and his workdays.

one-to-one
Involving direct communication between two people. Used especially to refer to situations in which one person is teaching one other person
one-to-one
Bijective or injective
one-track
limited to one idea or thought
one-track
having a single set of lines so that trains can run only in one direction at a time; single-track
one-track mind
That said to be possessed by someone who is obsessed with something or only able to think of one thing

He has a one-track mind. All he ever talks about is trains and railroads.

one-trick pony
A performing animal (especially a pony) that knows only one trick
one-trick pony
A person or group noteworthy for only a single achievement, skill, or characteristic
one-two
A quick one-touch play between two players
one-two
A one-two punch; two punches delivered in rapid succession
one-two punch
A combination of two punches, one from each hand, thrown in rapid succession
التركية - الإنجليزية

تعريف one's في التركية الإنجليزية القاموس.

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

These are on sale everywhere. - Bunlar her yerde satılıyor.

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

Tom sensed that Mary was in pain. - Tom Mary'nin acı çektiğini hissetti.

his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
pan

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

his
emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) recur every
her
every single

I think about that every single day. - Her gün onu düşünürüm.

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

her
either

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) refresh every
his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

His parents helped whoever asked for their help. - Onun ebeveynleri yardımlarını isteyen herkese yardım etti.

her
whatever

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
bastard
it
dig into
it
pooch
it
{f} jog
it
{f} pushing
it
push
it
{f} shove
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
diyesi what one means, what one intends
to say
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
consciousness
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
mutt
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
namus belası the suffering one undergoes or the loss one sustains
for the sake of one's honor or reputation
us
{i} senses
one's

  التركية النطق

  wʌnz

  النطق

  /ˈwənz/ /ˈwʌnz/

  فيديوهات

  ... when no one's gone solo on this all those kids are gonna about ...
  ... Now, one doesn't need to depend on one's own personal experience. ...

  كلمة اليوم

  atavism
المفضلات