aptallaştırmak

listen to the pronunciation of aptallaştırmak
Türkçe - İngilizce
stultify the mind; hebetate
to stupefy
render stupid; stultify
dumbfound
stupefy
get someone stupid

Television gets us stupid. Televizyon bizi aptallaştırıyor.

stupify
{f} hebetate
stultify the mind
render stupid
{f} stultify
aptal
silly

Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head. - Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi.

He's always asking silly questions. - O her zaman aptal sorular soruyor.

aptal
stupid

It is stupid of you to believe in him. - Ona inanman aptallıktır.

My last husband was really stupid. - Son kocam gerçekten aptaldı.

aptal
foolish

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

Life is as a box of matches. Treating it cautiously is foolish, not treating it cautiously is dangerous. - Yaşam bir kutu kibrit gibidir. Dikkatli davranırsan aptallıktır. Dikkatli davranmazsan tehlikelidir.

aptal
fool

A fool and his money are soon parted. - Aptal ve parası çabuk ayrılırlar

Don't call that student a fool. - O öğrenciye aptal deme.

aptal
dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir aptal olduğunu düşünüyordum.

aptal
idiot

His boyfriend is an idiot. - Onun erkek arkadaşı aptal.

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor.

aptal
{i} innocent

You're not an innocent girl, are you? - Sen aptal bir kız değilsin, değil mi?

aptal
dumb

He got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb. - O, şeytanın avukatı olmaktan usandı ve ne kadar aptalca olursa olsun, şimdi onların önerdiği her fikri kabul ediyor.

The world is full of dumb people. - Dünya aptal insanlarla dolu.

aptal
birdbrain
aptal
feebleminded
aptal
(Argo) nut
aptal
thickheaded
aptal
witless
aptal
(Argo) lunatic
aptal
nidget
aptal
(Argo) featherhead
aptal
puddinghead
aptal
(Argo) screwball
aptal
idiotical
aptal
ideot
aptal
dorky
aptal
besotted
aptal
(Argo) crank
aptal
bird-brained
aptal
schnook
aptal
nong
aptal
(Argo) dumb ass
aptal
(Argo) scatterbrain
aptal
(Argo) jobbernowl
aptal
dork
aptal
(Argo) dumbass

It's better to be alone than with some dumbass by your side. - Yalnız olmak yanında birkaç aptalla birlikte olmaktan daha iyidir.

aptal
(Argo) dingleberry
aptal
sheepshead
aptal
(deyim) bozo

What do you say we ditch this bozo and have some fun? - Bu aptaldan kurtulup biraz eğlenmeye ne dersiniz?

aptal
muddleheaded
aptal
(deyim) goose
aptal
goofball
aptal
(deyim) hare-brained
aptal
(Argo) schmo
aptal
(Argo) dweeb
aptal
(deyim) goof

Tom looks really goofy today. - Tom bugün gerçekten aptal görünüyor.

You goofed, didn't you? - Sen aptalca davrandın, değil mi?

aptal
dumbed
aptal
cockeyed
aptal
half-witted
aptal
(Argo) rattlebrain
aptal
imbecile

This imbecile has sharp teeth. - Bu aptalın keskin dişleri var.

aptal
fat-head
aptal
gaby
aptal
dunny
aptal
(Argo) bird brain
aptal
(Argo) featherbrain
aptal
blockhead
aptal
daft
aptal
crass
aptal
dumb-bell
aptal
half-wit
aptal
(Argo) harebrain
aptal
(Argo) kook
aptal
barmy
aptal
ditzy
aptal
goosey
aptal
(deyim) jackass
aptal
(Konuşma Dili) lamebrain
aptal
asses
aptal
chump
aptal
twirp
aptal
gobemouche
aptal
fat-headed
aptal
(deyim) half-baked
aptal
(Argo) sawney
aptal
(Konuşma Dili) dim-wit
aptal
vacuous
aptal
(Argo) flibbertigibbet
aptal
fucker
aptal
dense
aptal
soft
aptal
dizzy
aptal
stupid person
aptal
tomfool
aptal
zany
aptal
dunce
aptal
obtuse
aptal
puddingheaded
aptal
clod
aptal
mindless
aptal
unintelligent

Tom is by no means unintelligent. He is just lazy. - Tom asla aptal değildir, O sadece tembeldir.

aptal
clot

The people all praised the emperor's clothes without telling him the truth so as not to seem stupid, until a little boy said, The emperor is naked! - İnsanların hepsi küçük bir çocuk İmparator çıplak! deyinceye kadar aptal görünmemek için ona gerçeği söylemeden imparatorun giysilerini övdü.

aptal
crazy

We're not going to do anything crazy. - Aptalca bir şey yapmayacağız.

It would be crazy to do that. - Onu yapmak aptalca olurdu.

aptal
dunderhead
aptal
ass

Get your ass over here, you idiot! - Çabuk buraya gel, seni aptal!

aptal
feeble
aptal
mutt
aptal
mooncalf
aptal
lumpish
aptal
nit
aptal
(deyim) twat

He's a twat. I can't listen to his nonsense anymore. - O bir aptal. Onun saçmalıklarını artık dinleyemem.

aptal
booby
aptal
sap
aptal
fatheaded
aptal
asinine
Aptal
lame brain
aptal
bunny
aptal
to fool

Is it hard to fool you? - Seni aptal yerine koymak zor mu?

aptal
duffer
aptal
oafish
aptal
{s} gaga
aptal
half wit
aptal
{s} goofy

It sounds a bit goofy. - O biraz aptal görünüyor.

Tom does do some goofy things. - Tom bazı aptalca şeyler yapıyor.

aptal
blinking
aptal
{s} harebrained
aptal
lummox
aptal
bird brained
aptal
boneheaded
aptal
halfwitted
aptal
{i} fathead
aptal
half witted
aptal
{i} simp

Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent. - Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür.

I am not so simple as to believe that. - Ona inanacak kadar aptal değilim.

aptal
cuckoo
aptal
softhead
aptal
stupid, silly, half-witted, dense, daft, goofy,potty, dozy; fool, idiot, half wit, chump, goof, blockhead, ninny, clot
aptal
feeble minded
aptal
feeble-minded
aptal
Turkish theat. the character typed as a sycophant
aptal
softy
aptal
twit
aptal
inane
aptal
fat headed
aptal
{i} drag
aptal
{s} idiotic

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

aptal
anserine
aptal
puddinghead,ed
aptal
jerky
aptal
jerk

Tom called me a stupid jerk. - Tom bana aptal pislik derdi.

Tom is obviously a jerk. - Tom açıkçası bir aptal.

aptal
{i} cretin
aptal
goon
aptal
berk
aptal
bonehead
aptal
dimwit
aptal
{i} dumb bell
aptal
{s} corny
aptal
{s} fatuous
aptal
dotty
aptal
{s} gormless
aptal
josser
aptal
simpleton, fool
aptal
twerp
aptal
potty
aptallaştırma
{i} stultification
Türkçe - Türkçe
Aptallaşmasına sebep olmak, aptal duruma getirmek, ahmaklaştırmak
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
aptal
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
Aptal
lala
Aptal
şavalak
Aptal
alık
Aptal
sehi
Aptal
andaval
Aptal
zolot
Aptal
keş
Aptal
kelek
Aptal
alık salık
aptal
Küçümseme belirten seslenme sözü
aptal
Azarlama sözü
aptal
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
aptallaştırma
Aptallaştırmak işi veya durumu
aptallaştırmak