feeble-minded

listen to the pronunciation of feeble-minded
İngilizce - Türkçe
iradesiz
aptal
simple
{s} yalın

Bu küçük hikaye her şeyi açıklamak için çok yalın. - This little story is too simple to explain everything.

feebleminded
geri zekalı
feebleminded
aptal
simple
{s} kendi

Neden? O herkesin kendine sorduğu basit soruydu. - Why? That was the simple question everyone was asking themselves.

Her şeyden önce, lütfen basit bir kendini tanıtım yap. - First of all, please do a simple self-introduction.

simple
{s} anlaması/yapılması kolay, kolay, basit: a simple solution kolay bir çözüm
simple
anlaması kolay
simple
basitlik

Bizler gerçeklerin basit olduğunu düşünme hatasına düşmeye meyilliyiz çünkü basitlik, görevimizin amacı. - We are apt to fall into the error of thinking that the facts are simple because simplicity is the goal of our quest.

simple
saflık
simple
yapması kolay
simple
bunak
simple
bönlük
feebleminded
şapşal
feebleminded
geri zekâlı
simple
karmaşık olmayan
simple
içinde kötülük olmayan
feeble minded
iradesiz
feeble minded
geri zekâlı
feeble minded
aptal
feebleminded
(Tıp) Geri zekalı, budala
simple
suni olmayan
simple
{s} alçakgönüllü
simple
(isim) kocakarı ilacı
simple
(Tıp) İlaçlık ot veya kök
simple
(Tıp) Basit, mürekkep olmayan
simple
bileşik olmayan
simple
yalın zool
İngilizce - İngilizce
Weak in intellectual power; wanting firmness or constancy; lacking intelligence; irresolute; vacillating; imbecile
dim-witted, slow, stupid, mentally deficient
simple
feebleminded
mentally deficient
feebleminded
retarded in intellectual development
feebleminded
{s} dim-witted, lacking intelligence, stupid
feebleminded
alternative spelling of feeble-minded
feebleminded
Weak in intellectual power; wanting firmness or constancy; irresolute; vacillating; imbecile
feeble-minded