any natural material with a distinctive composition of minerals

listen to the pronunciation of any natural material with a distinctive composition of minerals
Englisch - Türkisch

Definition von any natural material with a distinctive composition of minerals im Englisch Türkisch wörterbuch

rock
(Coğrafya) yerey
rock
ileri geri hareket ettirmek
rock
{i} kaya parçası

Bir asteroid bir kaya parçasıdır. - An asteroid is a bit of rock.

rock
sarsmak

Tekneyi sarsmak istemiyorum. - I don't want to rock the boat.

rock
bir tür şekerleme
rock
rak
rock
kaya

Tom kayaya tırmanma girişiminde bulunuyor. - Tom is attempting to climb the rock.

Dün gece kurutmak için çamaşırı dışarı astım ve sabaha kadar kaya gibi donmuştu. - I hung the laundry out to dry last night and by morning it had frozen hard as a rock.

rock
sallamak

Tekneyi sallamak istemiyorum. - I don't plan on rocking the boat.

rock
salla(mak)
rock
{f} rock yapmak (dans)
rock
{i} para

Tom ve Mary birlikte Pulpit Rock'tan paraşütle atladılar. Kısa ama büyülü bir deneyimdi. - Tom and Mary have jumped together from Pulpit Rock with a parachute. It was a short but magical experience.

rock
sallanma
rock
{i} argo büyük mücevher, elmas
rock
uyutmak
rock
{f} şok olmak
rock
i sallama
rock
cebelitarık dağı
rock
(İnşaat) kaya, taş
rock
{f} zorlaştırmak
Englisch - Englisch
rock
any natural material with a distinctive composition of minerals

  Silbentrennung

  a·ny na·tu·ral ma·te·ri·al with a dis·tinc·tive com·po·si·tion of minerals

  Türkische aussprache

  eni näçrıl mıtîriıl wîdh ı dîstîngktîv kämpızîşın ıv mînrılz

  Aussprache

  /ˈenē ˈnaʧrəl məˈtərēəl wəᴛʜ ə dəˈstəɴɢktəv ˌkämpəˈzəsʜən əv ˈmənrəlz/ /ˈɛniː ˈnæʧrəl məˈtɪriːəl wɪð ə dɪˈstɪŋktɪv ˌkɑːmpəˈzɪʃən əv ˈmɪnrəlz/

  Wort des Tages

  bandersnatch
Favoriten