anlayışları

listen to the pronunciation of anlayışları
Türkçe - İngilizce
comprehensions
anlayış
understanding

Tom and Mary have an understanding. - Tom ve Mary'nin bir anlayışı var.

This book is above my understanding. - Bu kitap benim anlayışımın üzerindedir.

anlayış
{i} comprehension

There is a global problem of comprehension. - Küresel bir anlayış sorunu var.

anlayış
savvy

Tom is savvy, isn't he? - Tom anlayışlı, değil mi?

anlayış
percept

You're a very perceptive person. - Sen çok anlayışlı bir adamsın.

anlayış
apprehension
anlayış
understanding, comprehension; intelligence; intellect, mind
anlayış
intellect
anlayış
mind
anlayış
grasp
anlayış
insight

Theosophy is a system of belief based on mystical insight into the nature of God and the soul. - Teosofi Tanrı ve ruhun doğasında mistik anlayışa dayalı bir inanç sistemidir.

Thanks for all your insight. - Tüm anlayışınız için teşekkürler.

anlayış
wit

A good sense of humor will help you deal with hard times. - İyi bir espri anlayışı zor dönemlerle başa çıkmana yardımcı olacaktır.

Without a basic understanding of certain norms, communication is impossible. - Bazı normlarla ilgili temel bir anlayış olmadan, iletişim mümkün değildir.

anlayış
reach
anlayış
perspicacity
anlayış
sagacity
anlayış
perceptivity
anlayış
sympathy
anlayış
sense

He has no sense of humor. - Onun espri anlayışı yoktur.

He has no sense of right and wrong. - Onun doğru ve yanlış anlayışı yoktur.

anlayış
conception
anlayış
perceptiveness
anlayış
{i} intelligence
anlayış
consciousness
anlayış
{i} discernment
anlayış
flair
anlayış
{i} sensibility
anlayış
perceptive

You're a very perceptive person. - Sen çok anlayışlı bir adamsın.

anlayış
intellection
anlayış
bearings
anlayış
understanding, sympathy
anlayış
{i} percipience
anlayış
horizon
anlayış
intellect, mind
anlayış
understanding, comprehension
anlayış
{i} mentality
anlayış
cognizance
anlayış
nous
anlayış
percipient
anlayış
intelligence, perceptiveness
anlayış
prehension
Türkçe - Türkçe

anlayışları teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Anlayış
(Osmanlı Dönemi) ZİHNİYYET
Anlayış
(Osmanlı Dönemi) İCTİHAD
anlayış
Anlama yeteneği, feraset, izan, zekâ
anlayış
Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet
anlayış
Hoş görme, hâlden anlama
anlayış
Anlama işi veya biçimi, telakki, zihniyet: "Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç
anlayış
Anlama işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
anlayışları