an accusation of crime made by a grand jury on its own initiative

listen to the pronunciation of an accusation of crime made by a grand jury on its own initiative
İngilizce - Türkçe

an accusation of crime made by a grand jury on its own initiative teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

notification
{i} tebliğ

Onun kovulmasıyla ilgili herhangi bir tebliğ almadık. - We didn't receive any notification of his having been fired.

notification
ihtar
notification
{i} ihbarname
notification
(Avrupa Birliği) bildirim

Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım. - I received notification that we must move out in one month.

Sigara içme yasağı bildirimi dün restoranın dışında yayınlandı. - Notification of the smoking ban was posted outside the restaurant yesterday.

notification
{i} duyuru
notification
(Mukavele) tebligat

Bizim hiç tebligatımız yoktu. - We had no notification.

notification
bildirme
presentment
(Ticaret) arz
notification
bildirge
notification
bildiri

Bir ay içinde taşınmamız gerektiğine dair bildirim aldım. - I received notification that we must move out in one month.

Onun yaklaşan partisi hakkında e-posta bildirimini aldım. - I received an email notification of his upcoming party.

presentment
takdim
presentment
sunuş
notification
{i} bildirme, haber verme
presentment
betimleme
presentment
{i} sahneye koyma
presentment
göz önüne koyma
İngilizce - İngilizce
notification
presentment
an accusation of crime made by a grand jury on its own initiative

  Heceleme

  an ac·cu·sa·tion of crime made by a grand ju·ry on its own in·i·ti·a·tive

  Türkçe nasıl söylenir

  ın äkyuzeyşın ıv kraym meyd bay ı gränd cûri ôn îts ōn înîşyıtîv

  Telaffuz

  /ən ˌakyo͞oˈzāsʜən əv ˈkrīm ˈmād ˈbī ə ˈgrand ˈʤo͝orē ˈôn əts ˈōn əˈnəsʜyətəv/ /ən ˌækjuːˈzeɪʃən əv ˈkraɪm ˈmeɪd ˈbaɪ ə ˈɡrænd ˈʤʊriː ˈɔːn ɪts ˈoʊn ɪˈnɪʃjətɪv/

  Günün kelimesi

  copse