sahneye koyma

listen to the pronunciation of sahneye koyma