anımsama

listen to the pronunciation of anımsama
Türkçe - İngilizce
recollection of past events and experiences
remembering, recalling
reminiscence
recollection
remembering
recall
mind
anımsamak
{f} recollect
anımsamak
{f} remember

Wouldn't you want to remember Tom always in this fashion? - Tom'u hep böyle anımsamak istemez miydiniz?

anımsamak
{f} recall
anımsa
(Bilgisayar) remember

I remember the day we met. - Tanıştığımız günü anımsarım.

I can't remember when I first met Tom. - Tom'la ilk kez ne zaman karşılaştık anımsamıyorum.

anımsamak
bethink
anımsamak
(Dilbilim) get up
anımsamak
look back on
anımsamak
think
anımsamak
(deyim) bring to mind
anımsamak
place
anımsa
bethink
anımsa
look back

I sometimes look back on my childhood. - Bazen çocukluğumu anımsarım.

anımsamak
think of
anımsamak
relive
Anımsamak
recognize
anımsa
bethought
anımsamak
remeber
anımsamak
to remember, to recall, to recollect hatırlamak
anımsamak
to remember, recall
Türkçe - Türkçe
Hatırlama
anımsamak
Hatırlamak
anımsama