recollection of past events and experiences

listen to the pronunciation of recollection of past events and experiences
İngilizce - İngilizce
{i} reminiscence
recollection of past events and experiences

  Heceleme

  rec·ol·lec·tion of past events and experiences

  Türkçe nasıl söylenir

  rekılekşın ıv päst ivents ınd îkspîriınsîz

  Telaffuz

  /ˌrekəˈleksʜən əv ˈpast ēˈvents ənd əkˈspərēənsəz/ /ˌrɛkəˈlɛkʃən əv ˈpæst iːˈvɛnts ənd ɪkˈspɪriːənsɪz/

  Günün kelimesi

  dressage