hatırlama

listen to the pronunciation of hatırlama
Türkçe - İngilizce
reminiscence
recall

Tom said he couldn't recall. - Tom hatırlamadığını söyledi.

Try to recall what happened. - Ne olduğunu hatırlamaya çalış.

recollection

Tom only had a dim recollection of what Mary looked like. - Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı.

remembrance

The event is worthy of remembrance. - Olay hatırlamaya değer.

anamnesis
remembering, recalling, recollecting
remember

It is important to remember who your friends are. - Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir.

She may not remember me, but I do remember her. - O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım.

recall of
recollect

Tom only had a dim recollection of what Mary looked like. - Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı.

hatırlamak
recall
hatırlamak
remember

It's easy to remember. - Bunu hatırlamak kolay.

His name is very difficult to remember. - Onun adını hatırlamak çok zordur.

hatırlamak
{f} recollect
hatırlamak
to remember, to recollect, to recall, to think of sth
hatırlamak
occur to
hatırlamak
bear in mind
hatırlamak
come to mind
hatırlamak
think back on
hatırlamak
reminisce about
hatırlamak
bring to mind
hatırla
bear in mind
hatırla
{f} remembered

The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered. - New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır.

Tom remembered how beautiful Mary had been when he first met her. - Tom ilk karşılaştığında Mary'nin ne kadar güzel olduğunu hatırladı.

hatırla
occur to
hatırla
{f} recall

Ken couldn't recall that man's name. - Ken o adamın adını hatırlayamadı.

I can't recall her name at the moment. - Şu anda ismini hatırlayamıyorum.

hatırla
{f} remembering

Tom admitted that he always has trouble remembering names. - Tom isimleri hatırlamada her zaman sorun yaşadığını itiraf etti.

He's not good at remembering names. - O, isimleri hatırlamada iyi değildir.

hatırla
remember

She may not remember me, but I do remember her. - O beni hatırlamayabilir ama ben onu hatırlarım.

I never see this album without remembering my school days. - Bu albümü, okul günlerimi hatırlamadan asla göremem.

hatırlamak
call to mind
hatırlamak
look back
hatırlamak
recast
hatırlamak
think of
hatırlamak
to recall
hatırlamak
think
hatırlamak
recall to
hatırlamak
coming back
gecikmeli hatırlama
(Pisikoloji, Ruhbilim) delayed recall
görüntü hatırlama
afterglow
hatırla
recollect

Tom only had a dim recollection of what Mary looked like. - Mary'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı.

It is just my recollection that there remained no more than 20 people in the village. - Hatırladığım kadarıyla köyde yirmi kişi kaldı.

hatırlamak
call up
hatırlamak
{f} recapture
hatırlamak
recur
hatırlamak
to remember, recall, recollect
kelime hatırlama
word retrieval
kelime hatırlama özürü
(Pisikoloji, Ruhbilim) word retrieval deficit
Türkçe - Türkçe
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama: "İçinde bir hatırlama korkusu var."- P. Safa
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
tahattur
anımsama
Hatırlamak
çıkarmak
Hatırlamak
bulmak
Hatırlamak
anımsamak
Hatırlamak
tahattur etmek
Hatırlamak
(Osmanlı Dönemi) TAHATTUR
hatırlamak
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak
hatırlamak
Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak: "Ben daha ona sual sormadan her şeyi hatırlamıştım."- S. F. Abasıyanık
hatırlama