ameliorated

listen to the pronunciation of ameliorated
İngilizce - Türkçe

ameliorated teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ameliorate
iyileştirmek

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

ameliorate
{f} iyileşmek
ameliorate
{f} geliştirmek
ameliorate
{f} gelişmek
ameliorate
abat eylemek
ameliorate
ondurmak
ameliorate
abat etmek
ameliorate
(Kanun) imar ve ihya etmek
ameliorate
düzelme
ameliorate
düzelt
ameliorate
düzeltmek
ameliorate
{f} düzelmek
ameliorate
(Biyoloji) iyileş

Durumu iyileştirmek için on yıllardır devam eden uluslararası çabalara rağmen, savaş, hastalık ve kıtlık yoksulluk çeken ülkeyi yok etmeye devam ediyor. - War, disease, and famine continue to ravage the poverty-stricken country, despite the decades-long international effort to ameliorate the situation.

Siyasi reformlar yoksulların yaşam koşullarını iyileştirebilir. - Political reforms may ameliorate the living conditions of the poor.

İngilizce - İngilizce
past of ameliorate
ameliorate
To make better, to improve; to heal; to solve a problem

They offered some compromises in an effort to ameliorate the situation.

ameliorate
to relieve, as from pain or hardship
Ameliorate
get better; "The weather improved toward evening"
Ameliorate
to make better; "The editor improved the manuscript with his changes"
ameliorate
To grow better; to meliorate; as, wine ameliorates by age
ameliorate
If someone or something ameliorates a situation, they make it better or easier in some way. = alleviate exacerbate. to make a bad situation better or less harmful = improve (meliorate (16-20 centuries), from , past participle of meliorare, from melior )
ameliorate
{f} improve, better; get better, improve oneself
ameliorate
To make better; to improve; to meliorate
ameliorate
To make better, to improve; to heal or solve a problem
ameliorate
If someone or something ameliorates a situation, they make it better or easier in some way. = alleviate ¡Ù exacerbate. to make a bad situation better or less harmful = improve (meliorate (16-20 centuries), from , past participle of meliorare, from melior )
ameliorated

  Heceleme

  a·mel·io·ra·ted

  Türkçe nasıl söylenir

  ımiliıreytîd

  Telaffuz

  /əˈmēlēərˌātəd/ /əˈmiːliːɜrˌeɪtɪd/

  Etimoloji

  [ &-'mEl-y&-"rAt, -'mE-l ] (verb.) 1767. alteration of meliorate.

  Günün kelimesi

  bromide