accidentally, by chance, fortuitously, without prior planning

listen to the pronunciation of accidentally, by chance, fortuitously, without prior planning
İngilizce - Türkçe

accidentally, by chance, fortuitously, without prior planning teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

random
rastlantısal

Bu tamamen rastlantısaldı. - It was totally random.

random
gelişigüzel

Hislerim gelişigüzel olabilir, ama düşüncelerim asla! - My feelings may seem random but my thoughts are never!

random
rastgele

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman Tom olarak çağrılıyor? - Why are people always called Tom in random sentences?

O, CD'leri rastgele dinledi. - She listened to her CDs at random.

random
(İnşaat) rassal
random
(Biyokimya) düzensiz
randomly
rastlantısal
random
rasgele
random
random shot rasgele ateş
random
(Askeri) (AT RANDOM) Rastgele
random
tesadüfen
random
randomize istatistik rasgele dağıtmak
random
random sample istatistik bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
random
{s} tesadüfi
random
rasgele oluş
random
at random rasgele
İngilizce - İngilizce
randomly
random
accidentally, by chance, fortuitously, without prior planning